Sborníkové příspěvky z Týdne vědy na Jaderce 2019

Tento rok jsme nejspíš nevybrali prezentace, proto jsou zde pouze sborníkové příspěvky


Značení ligandů 68Ga pro medicínské aplikace

Vedoucí miniprojektu: Ing. Veronika Valová

Sborníkový příspěvek


Simulace provozu JE typu ABWR

Vedoucí miniprojektu: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


3D atomární struktura bílkoviny za 24 hodin

Vedoucí miniprojektu: Ing. Martin Malý, Ing. Jan Stránský, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Balmerova série vodíku

Vedoucí miniprojektu: Ing. Michal Špaček

Sborníkový příspěvek


Vizualizace deformací atomových jader a nukleonových stavů

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jan Pokorný, Mgr. Petr Veselý Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

Vedoucí miniprojektu: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

Sborníkový příspěvek


Okno do fyziky elementárních částic

Vedoucí miniprojektu: Ing. Ota Zaplatílek

Sborníkový příspěvek


Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jan Adámek

Sborníkový příspěvek


Analýza lidského chování během evakuace

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jana Vacková

Sborníkový příspěvek


Počítačové zobrazování fraktálních množin

Vedoucí miniprojektu: Ing. Petr Pauš, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Měření spektra gama záření scintilačním počítačem

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jakub Cimerman

Sborníkový příspěvek


Jak poznat dávku z barvy gelu?

Vedoucí miniprojektu: Mgr. Hana Bártová

Sborníkový příspěvek


Detekce gravitačních vln na detektoru LIGO

Vedoucí miniprojektu: Ing. Josef Schmidt, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Co je chytré osvětlení a jak souvisí s nejmodernějšími detektory ionizujícího záření?

Vedoucí miniprojektu: Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Get ready for Krakatit

Vedoucí miniprojektu: Ing. Vojtěch Stránský

Sborníkový příspěvek


Programování na kvantovém počítači

Vedoucí miniprojektu: Ing. Patrik Urban

Sborníkový příspěvek


Dávka v mléčné žláze při mamografickém vyšetření

Vedoucí miniprojektu: Ing. Barbora Dršková

Sborníkový příspěvek


Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo

Vedoucí miniprojektu: Ing. Ondřej Faltys

Sborníkový příspěvek


Malá velká data

Vedoucí miniprojektu: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Postavme si mlžnú komoru

Vedoucí miniprojektu: doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně

Vedoucí miniprojektu: Ing. Kateřina Fialová

Sborníkový příspěvek


Výbojkově čerpaný neodymový laser se zesilovačem

Vedoucí miniprojektu: Ing. Adam Říha

Sborníkový příspěvek


Měření Heisenbergovy relace neurčitosti

Vedoucí miniprojektu: Bc. Elisabeth Andriantsarazo

Sborníkový příspěvek


Využití zpožděných neutronů ke stanovení množství štěpného materiálu

Vedoucí miniprojektu: Ing. Ondřej Novák

Sborníkový příspěvek


Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice

Vedoucí miniprojektu: doc. Dr. Ing. Milan Šiňor

Sborníkový příspěvek


Přepracování ozářeného jaderného paliva – separace lanthanoidů a minoritních aktinoidů

Vedoucí miniprojektu: RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


How to test if quantum theory is correct?

Vedoucí miniprojektu: Aurél Gábris, PhD

Sborníkový příspěvek


Radioimunoanalýza

Vedoucí miniprojektu: Ing. Michal Sakmár

Sborníkový příspěvek


Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

Vedoucí miniprojektu: Ing. Miloš Tichý, CSc.

Sborníkový příspěvek


Výpočet radonového indexu pozemku aneb Proč měl praotec Čech popojít o pár kilometrů dále

Vedoucí miniprojektu: Bc. Lucie Vítková

Sborníkový příspěvek


Narušování symetrie v laserovém rezonátoru

Vedoucí miniprojektu: Ing. Josef Blažej, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Lze pomocí rentgenu charakterizovat neznámý prášek?

Vedoucí miniprojektu: Ing. Karel Trojan

Sborníkový příspěvek


Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách - simulace na počítači

Vedoucí miniprojektu: Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D.; Ing. Milan Burda; doc. Dr. Ing. Ivan Richter

Sborníkový příspěvek


Procházka na síti

Vedoucí miniprojektu: Ing. Václav Zatloukal, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Slow Control System

Vedoucí miniprojektu: Ing. Lukáš Holub

Sborníkový příspěvek


Spektrální vlastnosti laserového záření a optických zdrojů kolem nás

Vedoucí miniprojektu: Ing. Karel Veselský, Jan Kratochvíl

Sborníkový příspěvek


Jak nám pomáhají tenké vrstvy?

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jaroslav Čech, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Tenké vrstvy

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jiří Čapek, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Termoluminiscenční dozimetrie

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Základy diagnostikyy vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM I

Vedoucí miniprojektu: Ing. Kateřina Jiráková

Sborníkový příspěvek


Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jaroslav Čeřovský

Sborníkový příspěvek


Počítačové simulace turbulentního proudění

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jakub Klinkovský

Sborníkový příspěvek


Virtuální simulátor lineárního urychlovače

Vedoucí miniprojektu: Ing. Tereza Hanušová

Sborníkový příspěvek


Simulace provozu JE typu VVER-440

Vedoucí miniprojektu: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

Sborníkový příspěvek


Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1

Vedoucí miniprojektu: Ing. Ondřej Novák

Sborníkový příspěvek


Postavte si laserový zaměřovač

Vedoucí miniprojektu: Ing. Richard Švejkar

Sborníkový příspěvek


Monte Carlo simulace šíření nebezpečného viru

Vedoucí miniprojektu: Ing. Martin Matys

Sborníkový příspěvek

Ukázka projektu

Zaujala tě akce?

Uvažuješ-li o účasti, vyplň nám e-mail do formuláře a napíšeme ti, až spustíme přihlašování.


Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?