Program

Basic sciences provide the essential means to meet crucial challenges such as universal access to food, energy, health coverage and communication technologies.

Michel Spiro, President of IUPAP, International Year of Basic Sciences for Sustainable Development

Neděle 19. 6.
10.00-11.00 Registrace (uvnitř FJFI v Břehové)
11.00-11.30 Otevření Týdne vědy (posluchárna #103)
11.30-11.50 Úvodní úvaha o vědecké komunikaci (posluchárna #103)
11.50-12.30 Organizace TV@J (posluchárna #103)
12.30-14.00 Pauza na oběd (Břehová)
14.00-15.30 Populární přednášky (Břehová – posluchárny)
#103: Termojaderná fúze
#11: Laser – malířský štětec, nástroj nebo zbraň?
#111: Pevné, pevnější, nejpevnější
#114: Cesta k zapálení inerciální fúze
#215: Biologické účinky záření – ničí nebo léčí?
#208a: Radiation examines historical works of art
#314: Čím se zabývá jaderná chemie v roce 2022?
#9: Quantum computing, quantum supremacy
#115: Jak chytře zapisovat čísla?
16.00-19.00 Pevnost Břehyard (Břehová – posluchárny, začátek ve #103)
od 19.00 Ubytování na kolejích
Pondělí 20. 6.
9.00-16.30 Miniprojekty (seznámení, rešerše, příprava, realizace) (Břehová, Trojanova, Troja a další místa vědeckých institucí – pozor na to, že některé jsou i za Prahou)
16.30-17.50 Vědecká prezentace I pro nováčky na TV@J (posluchárna #103)
19.30-21.00 Fakultativní program. Soubor z Ostravské konzervatoře: Velmi křehké stavy (Divadlo Na Rejdišti)
Úterý 21. 6.
celý den Miniprojekty (příprava prezentace a sborníkového příspěvku) (Břehová, Trojanova, Troja a další místa vědeckých institucí)
18.00 Uzávěrka návrhů titulního obrázku sborníku a nahrání příspěvků do sborníku (internet)
Středa 22. 6.
8.30-10.00 Hlavní zvaná přednáška (posluchárna #103)
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Sluneční vítr a magnetické pole Země
10.30-11.50 Vědecká prezentace II pro nováčky na TV@J (posluchárna #103)
12.00-13.30 Pauza na oběd (Menza Právnická)
odpoledne Exkurze (vrcholná badatelská pracoviště po Praze a okolí)
17.30-19.00 Diskuzní párty (posluchárny Břehová)
#115: Lasery kolem nás
#314: Terapie onkologických onemocnění s využitím radionuklidů
#111: Laserem ovládané nanočástice pro biomedicínské zobrazování, cílenou terapii a ultracitlivou senzoriku.
#103: SciFi a fyzika
#114: Ukládání radioaktivních odpadů
#11: Základy řízení letového provozu a nějaká fyzika kolem
19.30-21.00 Fakultativní program. Studenti Pražské konzervatoře: SEN s.r.o. (Divadlo Na Rejdišti)
20.00 Uzávěrka nahrání prezentací pro minikonferenci (internet)
Čtvrtek 23. 6.
8.55-10.30 Prezentace miniprojektů I (posluchárna #103)
11.00-12.30 Prezentace miniprojektů II (posluchárna #103 a #115)
12.30-14.00 Pauza na oběd (Menza Právnická)
14.00-15.15 Prezentace miniprojektů III (posluchárna #103 a #115)
15.45-17.15 Prezentace miniprojektů IV (posluchárna #103 a #115)
18.00-21.00 Kasino (závěrečný společenský večerní program na fakultě) (Břehová terasa či Atrium)
Pátek 24. 6.
9.00-10.30 Prezentace miniprojektů V (posluchárna #103 a #115)
11.00-12.00 Prezentace miniprojektů VI (posluchárna #103)
12.00-12.15 Závěr (posluchárna #103)
12.15 Zakončení 22. ročníku TV@J (posluchárna #103)
12.30-13.30 Oběd (Menza Právnická)

Přednášky

 1. prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Sluneční vítr a magnetické pole Země
 2. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Základní motivační a organizační přednáška k TV@J
 3. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Badatelská komunikace – motivace pro TV@J
 4. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Vědecká prezentace I pro nováčky na TV@J – jak na prezentace a publikace
 5. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Vědecká prezentace II pro nováčky na TV@J – jak na prezentování
 6. RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.: Termojaderná fúze
 7. Ing. Richard Švejkar, Ph.D.: Laser – malířský štětec, nástroj nebo zbraň?
 8. Ing. Richard Švejkar, Ph.D.: Lasery kolem nás
 9. RNDr. Martin Vlk, Ph.D.: Terapie onkologických onemocnění s využitím radionuklidů
 10. RNDr. Jan Proška: Laserem ovládané nanočástice pro biomedicínské zobrazování, cílenou terapii a ultracitlivou senzoriku.
 11. prof. Ing. Igor Jex, DrSc.: SciFi a fyzika
 12. Ing. Jana Kittnerová: Ukládání radioaktivních odpadů
 13. RNDr. Karel Kolář, Ph.D.: Základy řízení letového provozu a nějaká fyzika kolem
 14. doc. Ing. Aleš Materna, Ph.D.: Pevné, pevnější, nejpevnější
 15. doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.: Cesta k zapálení inerciální fúze
 16. Ing. Ondřej Kořistka: Biologické účinky záření – ničí nebo léčí?
 17. prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.: Radiation examines historical works of art
 18. RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.: Čím se zabývá jaderná chemie v roce 2022?
 19. Aurél Gábris, PhD: Quantum computing, quantum supremacy
 20. prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.: Jak chytře zapisovat čísla?

Exkurze

 1. Tokamak GOLEM
 2. Thomayerova nemocnice – radioterapie
 3. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 4. (English) School fission reactor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 5. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 6. Hvězdárna Ondřejov, Astronomický ústav AV ČR
 7. IKEM
 8. Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech
 9. ÚJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 10. Laboratoř vysokých napětí FEL ČVUT
 11. Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
 12. Fyzikální ústav – Na Slovance

Miniprojekty

 1. Daniela Kropáčková: Základy technologie stabilizace vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
 2. Bc. Filip Papoušek: Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
 3. Ing. Miloš Tichý, CSc.: Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti
 4. Ing. Richard Švejkar, Ph.D.: Postavte si laserový zaměřovač
 5. Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D.: Jak poznat dávku z barvy gelu?
 6. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.: Simulace provozu JE typu VVER-440
 7. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.: Simulace provozu JE typu ABWR
 8. Ing. Adam Říha: Výbojkově čerpaný neodymový laser se zesilovačem
 9. Ing. Lucie Marešová: Zlaté nanostruktury pro extrémní zesílení Ramanova signálu
 10. Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.: Počítačové simulace pevných látek
 11. doc. Dr. Ing. Milan Šiňor: Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice
 12. Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D.; Ing. Milan Burda; doc. Dr. Ing. Ivan Richter: Molding the flow light, aneb Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách – simulace na počítači
 13. Ing. Jan Adámek: Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu
 14. Ing. Jaroslav Čech, Ph.D.: Jak nám pomáhají tenké vrstvy?
 15. Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.: Využití rezonance při zkoušení materiálů
 16. doc. Ing. Aleš Materna, Ph.D.: 3D tisk a pevnost
 17. Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.: Termoluminiscenční dozimetrie
 18. Ing. Jan Bárta, Ph.D.: Chemické změny v důsledku ozáření – radiační chemie a fotochemie
 19. Ing. Dalibor Skoupil, Ph.D.: Svět podivných jader
 20. Ing. Tereza Hanušová: Virtuální onkologická ozařovna
 21. Ing. Karel Veselský, Ing. Jan Kratochvíl: Spektrální vlastnosti laserového záření a optických zdrojů kolem nás
 22. Ing. Pavel Strachota, Ph.D.: Počítačová grafika – pohled pod pokličku
 23. RNDr. Peter Kúš Ph.D., Mgr. Tomáš Hrbek: Nanostrukturovaný katalyzátor pro vodíkové technologie
 24. Michal Červeňák: Kompaktní násobič vysokého napětí
 25. Ing. Pavel Gajdoš: Wienův filtr
 26. Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.: Thomsonova parabola a vliv elektrického a magnetického pole na jejím rozlišení
 27. Ing. Michaela Kozlová, Ph.D.: Měření rychlostí objektů pomocí laseru
 28. RNDr. Martina Kekule, Ph.D.: Co oční pohyby prozradí o strategii čtenáře?
 29. Mgr. Mikuláš Matoušek: Kvantově chemické výpočty molekul
 30. Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.: Stanovení vybraných prvků v meteorickém materiálu metodou AAS
 31. Aurél Gábris, Ph.D.: Quantum key distribution
 32. Ing. Lukáš Ondrák: Radioimunoanalýza
 33. Mgr. Aleš Podolník, Ph.D.: Jak horké je horké plazma?
 34. Bc. Lenka Hronová: Stabilizace laseru
 35. Ing. Mgr. Martina Švábová, Ph.D., Ing. Olga Bičáková, Ph.D.: Výroba nových sorbentů pomocí tepelné degradace odpadní biomasy
 36. Ing. Martin Matys, Ing. Petr Valenta: Simulace urychlování iontů ELI laserem a jejich vizualizace ve Virtuální Realitě
 37. Subhroneel Chakrabarti, Ph.D.: Nature of Symmetry and Symmetry of Nature
 38. Doc. Vitalii Zablotskii, DrSc: The future of magnetogenetics
 39. Mgr. Adam Frtús, Mgr. Petra Elblová: Super-resoluční fluorescenční analýza buněčného cytoskeletu
 40. Ing. Tetiana Lukianova: The role of the laser for studying the homogeneous nucleation of water
 41. Mgr. Lukáš Bartík: Studium městského tepelného ostrova Prahy
 42. Ing. Jaroslav Cihlář, Ph.D., Ing. Olga Bičáková, Ph.D.: Co je viskóznější, olej nebo čokoláda?
 43. Mykhailo Khytko: How many solar panels do you need to cover your own electricity consumption?
 44. Mgr. Cinthia Antunes Correa, PhD.: Crystal structure solution using x-ray diffraction
 45. Ing. Aleš Vlk: Ramanova spektroskopie: pomocník alkoholika
 46. Bc. Bára Jiříčková: Když se přeruší optický kabel, aneb jak fungují optická vlákna?
 47. Ing. Petr Pauš, Ph.D.: Počítačové zobrazování fraktálních množin
 48. Bc. Josef Bobek: Interference a difrakce světla
 49. Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.: Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
 50. Ing. Pavel Suk: Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1
Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.


Reakce účastníků, na obrázku vidíte selfies, co nafotili v průběhu Pevnosti Břehyard

Proč se zúčastnit?

Zajímá tě, co se účastníkům na Týdnu vědy na Jaderce líbilo v minulých letech?