Měření resistivity polovodičových materiálů

J. Paleček, J. Danihelka, O. Král, M. Pína

sbornik sbornik presentace presentace

Absorpce světla v pevných látkách

M. Blažek, P. Pecharová, S. Solánský, J. Švarcbach

sbornik sbornik presentace presentace

Únavové poruchy - fraktografie

P. Jež, T. Lašťovička, O. Kvítek, Z. Černý, J. Lískovec

sbornik sbornik presentace presentace

Radionuklidová rentgenfluorescenční analýza při studiu památek

Pavel Rutar, Miriam Natoufová

sbornik sbornik

Bezztrátová komprese dat

M. Hubička, L. Madron, J. Rajdl, D. Šmíd

sbornik sbornik presentace presentace

Millikanův pokus

M. Cetkovský,E. Šoltísová, V. Cupal, M. Raja, Z. Vydrová

sbornik sbornik presentace presentace video

Chaotická dynamika

Jan Hošek, Jan Prachař, Lukáš Nevařil, Radim Šojdr, Václav Valeš

sbornik presentace presentace

Zákon zachování energie

T. Vychodil, V. Slimáček, P. Kuriščák a M. Kolář

sbornik sbornik presentace presentace

Není-li z reaktoru odveden uvolněný výkon, může nastat i výbuch

M. Mironovová, T. Holenda, H. Havliš

sbornik sbornik presentace presentace

Využití plynové chromatografie pro sledování radiační degradace chlorovaných organických látek ve vodě

B.Neumann, M.Grudzien, D.Beneš, M.Zgažar, L.Sobek

sbornik sbornik

Studium plasmaticky nanášených vrstev

J.Mihulka, M. Másilko, L. Unzeitig

sbornik sbornik presentace presentace

Studium RTG spektra Cu anody

V.Tyrpekl, J.Vlček, J.Nejdl,K.Dudek

sbornik sbornik presentace presentace

Měření radonu v jeskyních

E. Janská, E. Žíšková, L. Srnka, L. Chvátal

sbornik sbornik presentace presentace

Rezonanční jevy na mechanických a elektrických systémech

M. Zelený, J. Pavuk, J. Hlous

sbornik sbornik presentace presentace

Doutnavý výboj - zápalné napětí

Petr Veverka,David Šubrt, Vlastimil Kůs

sbornik sbornik presentace presentace

Základní experimenty s lasery

R. Gracla, P. Novotný, M. Pilát, F. Roth, M. Slavík

sbornik sbornik presentace presentace

Využití vědecké vizualizace ve fyzice mikrosvěta

Cviček, Lepík, Kresta

sbornik sbornik presentace presentace

Franck-Hertzův pokus

O. Honzl, J. Křivánek, P. Kupilík, J. Seifrt, J. Zůda

sbornik sbornik presentace presentace

Měření dosahu elektronů na klinickém lineárním urychlovači

J.Macků, T. Kolouch,E.Sedláčková, M.Vrňáková

sbornik sbornik presentace presentace

Měrný náboj elektronu

M. Frantes, T. Hejda, L. Mach, O. Maršálek, M. Petera

sbornik presentace presentace

Kdy hrozí, že už koule bude kritická

D. Jalůvka, J. Staněk, M. Millerová, T. Hnyk, T. Jakoubek

sbornik sbornik presentace presentace

Dopplerův jev

H.Lancová, M.Strachota, M.Holeček

sbornik sbornik presentace presentace

Kryptografie

Anna Bernáthová, Jan Hudeček, Jiří Syrový

sbornik sbornik presentace

Úvod do problematiky fraktálních množin

T. Vansa, T. Trávníček, H. Matoušová, M. Debef

sbornik sbornik presentace presentace

Základní experiment fyziky plazmatu

J. Ryszawy, M. Staněk, H. Maňáková, P. Váňa, V. Gergerits

sbornik presentace presentace

Barvivové lasery

K.Zacharovová, P.Maršíková, J.Margholdová, R. Kusák a A. Pavelka

sbornik sbornik presentace presentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

M. Štroff, J. Cabrnoh, J. Urbář, R. Hlistová a T. Králová

sbornik sbornik presentace presentace

Spektrometrie záření gama

V. Dufek, D. Scheirich a B. Miklasová

sbornik sbornik presentace presentace

Umělé neuronové sítě

M. Rejman, B. Rosička, P. Mikeš, L. Kupilík a L. Kocman

sbornik sbornik presentace presentace

Linux

M. Anděl, M. Kapusník, V. Mikeš, D. Lessner a M. Frýdecký

sbornik presentace presentace

Světelná mikroskopie v materiálovém výzkumu

O. Bartošek, P. Klimeš, Z. Turický, M. Šmíd a V. Dušek

sbornik1 sbornik1 sbornik2 sbornik2

Spektrometrie záření alfa

T. Hlaváček a T. Urban

sbornik presentace presentace

Difrakční jevy v optice

M. Marek, M. Široký, V. Hobza a T. Hebelka

sbornik sbornik presentace presentace

Pevnolátkové lasery

J. Berka, J. Kraček, J. Jílek a J. Horwáth

sbornik sbornik presentace presentace

Monitorování okolí jaderného zařízení

J. Kánský, F. Látal, F. Sedlák a D. Tekverk

sbornik sbornik presentace presentace