Minikonference

Najdete zde jak program minikonfence, tak informace, jak by se měl chovat přednášející a chairperson.

Program

Břehová, čtvrtek: Aula 103 (plénum)
Předsedající: Katarína Horská
 • 08.55 – Zahájení konference, shrnutí pravidel
 • 09.05 – Vizualizace čísel
 • 09.20 – Měření odrazu protonů/alfa částic od zlaté vrstvy – částicový billiard s Van de Graaffovým urychlovačem
 • 09.35 – Postavte si laserový zaměřovač
 • 09.50 – Simulace provozu JE typu VVER-440
 • 10.05 – Pozvánky na různé akce

Coffee break


Břehová, čtvrtek: Aula 103 (sekce)
Předsedající: Josef Lezna
 • 11.00 – Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 • 11.15 – Testování složení starých mincí pomocí neutronové aktivační analýzy
 • 11.30 – Kompaktní násobič vysokého napětí
 • 11.45 – Filtrování signálů s vysokým šumem
 • 12.00 – Co je viskóznější, čokoláda nebo med?
Břehová, čtvrtek: Aula 115 (sekce)
Předsedající: Matyáš Beran
 • 11.00 – Simulace provozu JE typu ABWR
 • 11.15 – The role of the laser for studying the homogeneous nucleation of water
 • 11.30 – Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 • 11.45 – Molding the flow light, aneb Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách – simulace na počítači
 • 12.00 – Výroba nových sorbentů pomocí tepelné degradace odpadní biomasy

Oběd


Břehová, čtvrtek: Aula 103 (sekce)
Předsedající: Monika Drexlerová
 • 13.45 – Jak nám heuristiky usnadňují řešení problémů?
 • 14.00 – Lze pomocí rentgenu charakterizovat neznámou látku aneb je to vůbec zlaté?
 • 14.15 – Bimetalický katalyzátor pro vodíkové technologie
 • 14.30 – 3D tisk a pevnost
 • 14.45 – Co oční pohyby prozradí o čtení a prohlížení obrázků?
 • 15.00 – Sledování pohybu očí pilota dopravního letadla
Břehová, čtvrtek: Aula 115 (sekce)
Předsedající: Petr Kozák
 • 13.45 – Tenké vrstvy, jak i málo dokáže hodně změnit
 • 14.00 – Zlaté nanostruktury pro extrémní zesílení Ramanova signálu
 • 14.15 – Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu
 • 14.30 – Můžeme od sebe odlišit jádra hélia a uhlíku?
 • 14.45 – How to find the crystal structure of a material?
 • 15.00 – Jak spolu souvisí lesk a elektrická vodivost zlata?

Coffee break


Břehová, čtvrtek: Aula 103 (sekce)
Předsedající: Maxmilian Ladislav Skuda
 • 15.45 – Termoluminiscenční dozimetrie
 • 16.00 – Pickův vzorec pro výpočet obsahu mřížového mnohoúhelníku
 • 16.15 – Kde se berou radionuklidy?
 • 16.30 – ⁹⁹ᵐTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně
 • 16.45 – Využití zpožděných neutronů ke stanovení množství štěpného materiálu
 • 17.00 – Chemické změny v důsledku ozáření – radiační chemie a fotochemie
Břehová, čtvrtek: Aula 115 (sekce)
Předsedající: Tomáš Chalas
 • 15.45 – Radioimunoanalýza
 • 16.00 – Počítačová grafika – pohled pod pokličku
 • 16.15 – 3D atomární struktura bílkoviny za 24 hodin
 • 16.30 – Narušování symetrie v laserovém rezonátoru
 • 16.45 – Čárové kódy atomů a molekul

Společenský večer = Kasino


Spánek


Břehová, pátek: Aula 103 (sekce)
Předsedající: Katarína Horská
 • 09.00 – Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace (nejen) ve fyzice
 • 09.15 – Bayesův vzorec: jak nová data mění pravděpodobnost jevu
 • 09.30 – Měření radiálního profilu iontového nasyceného proudu na tokamaku GOLEM
 • 09.45 – Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1
 • 10.00 – Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
 • 10.15 – Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti
Břehová, pátek: Aula 115 (sekce)
Předsedající: Barbora Dolenská
 • 09.00 – Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
 • 09.15 – Interpretace dat z pozorování tranzitu exoplanety
 • 09.30 – Rostou racionální čísla na stromech?
 • 09.45 – Rozpoznávání gest pomocí NVIDIA Jetson Nano
 • 10.00 – Praktický úvod do umělé inteligence
 • 10.15 – Můžeme vytvořit antihmotu pomocí laseru?

Coffee break


Břehová, pátek: Aula 103 (plénum)
Předsedající: Lukáš Létal
 • 11.00 – Jak chladne vesmír
 • 11.15 – Produkce Z bosonu v simulovaných p+p srážkách
 • 11.30 – Logické hříčky jinak aneb jak řešit soustavy logických rovnic
 • 11.45 – Svět podivných jader
 • 12.00 – Ukončení TV@J
 • 12.30 – Rozchod

Role přednášejícího (cích)

Role předsedajícího (chairperson)

Měl by to být vždy někdo, kdo nemá příspěvek v daném bloku (a už vůbec ne v paralelní sekci).