Minikonference

Program

Břehová, čtvrtek: Aula 103 (plénum)

 • Předsedající: Pavel Savin
 • 8.55 Zahájení konference
 • 9.05 Co oční pohyby prozradí o strategii čtenáře?
 • 9.20 Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice
 • 9.35 Postavte si laserový zaměřovač
 • 9.50 Nature of Symmetry and Symmetry of Nature
 • 10.05 Pozvánky na různé akce

Břehová, čtvrtek: Aula 103 (sekce)

 • Předsedající: Lukáš Jan
 • 11.00 Stanovení vybraných prvků v meteorickém materiálu metodou AAS
 • 11.15 Výroba nových sorbentů pomocí tepelné degradace odpadní biomasy
 • 11.30 Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
 • 11.45 The future of magnetogenetics
 • 12.00 Stabilizace laseru
 • 12.15 Kompaktní násobič vysokého napětí

Břehová, čtvrtek: Aula 115 (sekce)

 • Předsedající: Vítězslav Havlíček
 • 11.00 Kvantově chemické výpočty molekul
 • 11.15 Crystal structure solution using x-ray diffraction
 • 11.30 Studium městského tepelného ostrova Prahy
 • 11.45 Co je viskóznější, olej nebo čokoláda?
 • 12.00 Jak nám pomáhají tenké vrstvy?
 • 12.15 Spektrální vlastnosti laserového záření a optických zdrojů kolem nás

Břehová, čtvrtek: Aula 103 (sekce)

 • Předsedající: Ladislav Antoži
 • 14.00 Thomsonova parabola a vliv elektrického a magnetického pole na jejím rozlišení
 • 14.15 Wienův filtr
 • 14.30 Jak poznat dávku z barvy gelu?
 • 14.45 Interference a difrakce světla
 • 15.00 Ramanova spektroskopie: pomocník alkoholika

Břehová, čtvrtek: Aula 115 (sekce)

 • Předsedající: Tomáš Chalas
 • 14.00 Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1
 • 14.15 The role of the laser for studying the homogeneous nucleation of water
 • 14.30 How many solar panels do you need to cover your own electricity consumption?
 • 14.45 Počítačové simulace pevných látek
 • 15.00 Měření rychlostí objektů pomocí laseru

Břehová, čtvrtek: Aula 103 (sekce)

 • Předsedající: Barbora Dolenská
 • 15.45 Simulace urychlování iontů ELI laserem a jejich vizualizace ve Virtuální Realitě
 • 16.00 Molding the flow light, aneb Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách – simulace na počítači
 • 16.15 Super-resoluční fluorescenční analýza buněčného cytoskeletu
 • 16.30 Zlaté nanostruktury pro extrémní zesílení Ramanova signálu

Břehová, čtvrtek: Aula 115 (sekce)

 • Předsedající: Jakub Müller
 • 15.45 Využití rezonance při zkoušení materiálů
 • 16.00 Radioimunoanalýza
 • 16.15 Svět podivných jader
 • 16.30 Simulace provozu JE typu ABWR

Břehová, pátek: Aula 103 (sekce)

 • Předsedající: Matúš Púll
 • 9.00 Simulace provozu JE typu VVER-440
 • 9.15 Jak horké je horké plazma?
 • 9.30 Quantum key distribution
 • 9.45 3D tisk a pevnost
 • 10.00 Počítačové zobrazování fraktálních množin
 • 10.15 Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Břehová, pátek: Aula 115 (sekce)

 • Předsedající: Štěpán Šípal
 • 9.00 Výbojkově čerpaný neodymový laser se zesilovačem
 • 9.15 Termoluminiscenční dozimetrie
 • 9.30 Základy technologie stabilizace vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
 • 9.45 Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu
 • 10.00 Virtuální onkologická ozařovna
 • 10.15 Když se přeruší optický kabel, aneb jak fungují optická vlákna?

Břehová, pátek: Aula 103 (plénum)

 • Předsedající: Karolína Nejedlá
 • 11.00 Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti
 • 11.15 Nanostrukturovaný katalyzátor pro vodíkové technologie
 • 11.30 Chemické změny v důsledku ozáření – radiační chemie a fotochemie
 • 11.45 Počítačová grafika – pohled pod pokličku
 • 12.00 Ukončení TV@J
 • 12.30 Rozchod

Role přednášejícího (cích)

 • Přijde do místnosti alespoň 5 minut před začátkem bloku, ve kterém má prezentaci.
 • Prezentaci si zkontroluje před začátkem bloku.
 • Když přijde, nahlásí se chairperson, aby ho už nemusel/a hledat.
 • Nepřekračuje svůj čas. Zhruba poslední pětinu až čtvrtinu času by si měl nechat na diskuzi.

Role předsedajícího (chairperson)

 • Zkontroluje techniku, kontaktuje pro případ problému technika.
 • Kontaktuje se/je kontaktován dopředu s přednášejícími své sekce. Tedy přijde také o několik minut dříve a zjišťuje, kdo už je připravený.
 • Řídí celou sekci.
 • Hlídá čas (tak, aby to bylo koordinované s ostatními – DŮLEŽITÉ).
 • Upozorňuje včas a vhodně přednášejícího na plynutí času.
 • Řídí diskuzi (to nemá správně dělat přednášející).
 • Když ostatní nemají dotazy a zbývá čas, tak je připraven svým dotazem rozproudit diskuzi.
 • Nedopustí přetažení své sekce.
 • Je připraven na vše.
Ukázka projektu

Zaujala tě akce?

Uvažuješ-li o účasti, vyplň nám e-mail do formuláře a napíšeme ti, až spustíme přihlašování.


Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?