O Týdnu vědy na Jaderce

Motivace

 • Víte, co je Blackburnovo kyvadlo, Newtonovo vědro, Schrödingerova kočka, záporná pravděpodobnost, Erdősovo číslo, Kleinova láhev, Sierpińského koberec, Penroseovo dláždění, Rejewského bomba?
 • Zajímá vás chaotická dynamika, termojaderná fúze, holografie, supravodivost?
 • Chtěli byste vidět tokamak, termojaderný reaktor či unikátní laserový systém PALS?
 • Slyšeli jste o experimentech s názvy jako Franck Hertz, Rutherford, Millikan, Doppler, Teslův transformátor, Michelsonův pokus?
 • Chtěli byste si změřit elementární elektrický náboj, měrný náboj, Planckovu konstantu, magnetické pole Země?
 • Chtěli byste něco slyšet o teorii všeho, fraktálech?

Pokud vás zajímají odpovědi na některé z těchto otázek či na mnoho dalších, rádi vás uvítáme na akci Týden vědy na Jaderce!

Obecné informace

Týden vědy na Jaderce (jinak také TV@J, starší ročníky Fyzikální týden či FT) je každoroční akce pořádaná Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT). Koná se tradičně v červnu, trvá od neděle do pátka a je určena pro středoškoláky a čerstvé maturanty. Konkrétně ji pořádáme pro fyzikálně, matematicky, chemicky a informačně nadané a motivované studenty, kteří uvažují o studiu na technických a přírodovědných oborech vysokých škol. Maximální kapacita ročníku je cca 180 účastníků (viz statistiky počtu účastníků), tak neváhejte a vyplňte předběžnou přihlášku!

Na co se můžete těšit? Program se tradičně skládá z následujících bodů:

 • Přednášky předních výzkumníků a učitelů nejen FJFI ČVUT
 • Miniprojekty, kde budete provádět odbornou vědeckou práci a nakonec ji také po způsobu vědců zpracujete do sborníkového příspěvku a prezentace
 • Exkurze na vrcholná vědecká pracoviště
 • Diskuzní fóra se studenty FJFI ČVUT
 • ...a také seznamovací akce pevnost Břehyard a kasino

Pro inspiraci můžete nahlédnout do programu ročníku 2018. Začínat budeme v neděli ráno v budově Břehová 7, Praha 1, a skončíme v pátek odpoledne.

Hlavní náplní Týdne vědy je seznámení s formou vědecké komunikace. Projdete celým procesem, na jehož konci stojí vědecký článek - meta každého vědce. Dostanete instrukce k práci a experimentální zařízení, poté provedete experiment, data zpracujete a na jejich základě dospějete k poznání dané problematiky. Své poznatky pak budete prezentovat ve studentské konferenci formou orální prezentace a sborníkového příspěvku (příklad sborníku z ročníku 2018). Čeká vás tak demonstrace vybraných přírodních jevů pro hlubší pochopení teoreticky vykládané látky a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v České republice.

Tematické zaměření

Záběr Týdne vědy na Jaderce je široký – můžete si vybrat miniprojekty, exkurze a přednášky z oblastí:

 • Matematické modelování, matematická fyzika
 • Softwarové inženýrství, informační technologie
 • Laserové technologie, optoelektronika a fyzikální elektronika
 • Jaderná fyzika, plazma, termojaderná fúze a štěpení
 • Inženýrství pevných látek, materiály a aplikovaná mechanika
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (např. v medicíně)
 • Jaderná chemie
 • a další příbuzné obory

Organizační výbor

 • Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (Katedra fyziky FJFI ČVUT)
 • Ing. Kateřina Jiráková (doktorand na Katedře fyziky FJFI ČVUT)

Poděkování

Týden vědy je realizován s laskavou podporou

Současně bychom chtěli vzpomenout na významnou finanční pomoc v minulosti od Nadačního fondu pro podporu teoretické fyziky, který již bohužel zanikl.

Týden vědy obrazem

Zde jsou fotky z posledních 19 ročníků týdne vědy (1999-2018), abyste si udělali představu, co vás tak čeká.

V průběhu roku před akcí nám účastníci podávají předběžné přihlášky.


Přibližně měsíc před začátkem akce spustíme ostré přihlášky a všem zájemcům o tom pošleme informační email.

Fotky přijdou brzy. :)


Neděle: Registrace, úvodní přednášky a pevnost Břehyard

Registrace účastníků 2004

Registrace účastníků 2007Registrace účastníků 2009
Úvodní přednáška 2002Úvodní přednáška 2006Úvodní přednáška 2008
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.:
Kvantová informace a komunikace
(2003)
prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.:
Fraktologie (2006)
Ing. Aleš Materna, Ph.D.:
Pevný, pevnější a nejpevnější
(2009)
Fotky z Břehyardu přijdou brzy.


Pondělí: Miniprojekty, Vědecká prezentace a alternativní přednášky

Gammabeta (2002)Interference (2008)Dozimetrie (2008)
Palivový článek (2008)Radiační zátěž v letadlechNeznámý zářič (2008)
Doutnavý výbojChaotická dynamikaFranck Hertzův pokus


Úterý: Pokračování práce na miniprojektech

Holografie (2006)Optický telefon (2009)Měření rychlosti světla (2008)
Elektronový mikroskop (2008)Fraktály (2005)Rezonance (2008)
FraktografieHolografieBalmerova serie vodíku
Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.


Reakce účastníků, na obrázku vidíte selfies, co nafotili v průběhu Pevnosti Břehyard

Proč se zúčastnit?

Zajímá tě, co se účastníkům na Týdnu vědy na Jaderce líbilo v minulých letech?