Základní informace k 2018

Přihlašování, podmínky

Na akci se přihlašujete vyplněním webového formuláře, který je přístupný v době přihlašování z menu nahoře. Jiné (např. písemné) druhy přihlášek nepřijímáme.

Při vyplňování přihlášky jednoznačně vyplníte, o jaké služby navíc máte zájem (ubytování, které obědy atd.), na jaké přednášky chcete jít a jaké máte preference na miniprojekt a exkurze. Přihláška je závazná, ale finálně potvrzená je až v okamžiku zaplacení a dodání doporučujícího dopisu od učitele. Organizátoři po uzavření přihlašování pak podle preferencí přidělí účastníky k miniprojektům a exkurzím a oznámí přiřazení účastníkům. Budeme se snažit vybírat podle preferencí. Nicméně pokud bude chtít 20 osob miniprojekt s kapacitou 3 osoby, tak to nejspíše nepůjde. Snažte se proto vybírat trochu i miniprojekty, které jsou volnější, jinak vám může být přidělen i zcela náhodný. Jedete na akci zejména kvůli tomu, abyste se seznámili s vědeckou prací na příkladu nějakého miniprojektu. Program není od toho, abyste se viděli znovu se známými, ale spíše abyste se s novými lidmi seznámili. Nedávejte si tedy zcela stejné složení programu, co vaši kamarádi. Budeme se snažit, aby na jednom miniprojektu nebyli dva lidi z jedné školy.

Pokud má někdo poukázku na výběr miniprojektu, kterou získal minulý rok, nechť se ozve ideálně ihned po podání přihlášky.

Nejde o školní akci - proto si vyhrazujeme pravidlo, že z jedné školy přijmeme prvních 5 studentů a případně další až po předchozí e-mailové domluvě.

Další informace o podmínkách jsou popsány níže a dále na stránkách o stravování, ubytovánícestování.

Nutnou podmínkou k účasti je zaslání krátkého doporučujícího dopisu od vašeho učitele F, M, Ch či Inf (stvrzující aktivní zájem studenta o přírodní či technické vědy a "ručící" určitou základní bezproblémovost studenta na akci bez přímého pedagogického dozoru). Stačí i relativně stručné potvrzení ve tvaru "Gymnázium/jiná instituce ... Doporučujeme studenta ... k účasti na Týdnu vědy na FJFI 2018. Podpis, kontakt." Doporučení zasílejte e-mailem. Zašlete jej co nejdříve po přihlášení, nejpozději ale do 30. 5. U studentů, kteří akci absolvovali již dvakrát či vícekrát, není doporučení potřeba.

Kola přihlašování

Do 30. 5. běží první kolo přihlašování. Bylo by vhodné, abyste do toho dne stihli jak se přihlásit, tak poslat doporučení, případné zdůvodnění odpuštění části účastnického poplatku, a hlavně aby ten den došla platba. Pak se budeme snažit co nejdříve umístit přihlášené, co splní všechny podmínky. Tedy přidělit miniprojekty a exkurze za maximalizace spokojenosti, a přitom nepřekračování jejich maximálních kapacit a v případě příliš velkého zájmu o ubytování nějaké změny/přesuny v rámci toho. Pokud by se přihlásilo více osob než maximální kapacita a museli bychom někoho vyřadit, pak se mu ozveme a platbu bychom zaslali zpět. Přednost k účasti by měli zejména ti, co na Týdnu vědy ještě nebyli. Věříme, že se vás ale přihlásí tak akorát.

Pokud by nebyla naplněná kapacita, pak bude probíhat druhé kolo, kde bude mít přednost výběru miniprojektu, z těch zbývajících, ten, kro přijde dřív. Výběr ovšem bude již omezený, pravděpodobně i část exkurzí zaplněná. V druhém kole zcela jistě nebude možné objednat jízdné, pravděpodobně ani ubytování a stravování. Nebudete mít nárok na to dostat objednanou velikost trika, ale pouze dostupnou.

Upozornění pro rodiče a učitele

Týden vědy na Jaderce je logisticky velmi náročná akce a není v našich silách po dobu konání akce ještě zajišťovat pedagogický dozor. Není ani prakticky možné kontrolovat účast na jednotlivých programových blocích. Proto apelujeme na rodiče a středoškolské pedagogy, aby při tomto vědomí zvážili dobře vyslání účastníků na tuto akci. Děkujeme.

Náklady na účast

Základní výše účastnického poplatku je 500 Kč, ale můžete mít slevu, viz níže. Další náklady jsou popsané v části o stravování, ubytovánícestování.

Sleva na účastnickém poplatku

Odpuštění 50 % můžete získat za účast prokázanou alespoň v krajském (regionálním) kole v některé ze SŠ soutěží. SŠ soutěží pro tyto účely se rozumí Matematická olympiáda (kategorie A, B, C, P), Fyzikální olympiáda (kat. A, B, C, D), Chemická olympiáda (kat. A, B, C, E), Středoškolská odborná činnost (obory MaS, F, CH, EEaT, Inf), Expo Science Amavet, Turnaj mladých fyziků či některé korespondenční semináře (např. FYKOS, K.S.I.CH.T., Brkos, slovenské KSP; při získání alespoň 25 % bodů ročníku) a další.

Odpuštění 100 % můžete získat za účast na celostátním kole v některé ze soutěží: Matematická olympiáda (kat. A, B, C, P), Fyzikální olympiáda (kat. A, B, C, D), Chemická olympiáda (kat. A, B, C, E), Středoškolská odborná činnost (MaS, F, CH, EEaT, Inf), Turnaj mladých fyziků či mezi 30 nejlepšími Bobříka informatiky (kat. Junior či Senior).

Můžete uplatnit více slev, jejich celková max. hodnota je však 100 %. Sleva platí pouze pro účastnický poplatek, a ne na další služby (např. ubytování, stravování). Prokázat účast můžete např. diplomem nebo úředně ověřeným dokumentem vydaným organizátorem soutěže či ideálně odkazem na stránku s výsledkovou listinou (listina musí obsahovat vaše jméno a nějaký dostatečný další identifikátor, např. školu). V případě nejasností rozhoduje o uznání úspěšné účasti organizátor TV. Pro jednotlivé soutěže může stanovit individuální potřebné hranice bodů. Žádost o uplatnění musíte uvést rovnou v přihlášce. Potvrzení či odkaz na výsledkovou listinu nám musíte poslat obratem po odeslání přihlášky na e-mail.

Storno

Pokud byste na Týden vědy nemohli přijet, snažně vás prosíme, abyste nám dali co nejdříve vědět (e-mailem). Ať můžeme uvolnit rezervaci vašeho miniprojektu a exkurze. Zvláště pak naléhavě žádáme o tuto informaci, pokud máte rezervováno ubytování. To by nám vznikly nechtěné zbytečné náklady. Vás bychom museli žádat o storno ubytováni a dalších služeb, které nebyly využity. Co se týče samotného účastnického poplatku - pro něj platí storno v případě

 • vážného důvodu zrušení účasti vrátíme 90% poslané částky zpět.
 • zrušení účasti bez udání vážného důvodu a zrušení alespoň 3 pracovní dny před akcí vrátíme 60% poslané částky zpět.
 • neomluvené neúčasti nevracíme nic.

Tipy na získání financí

Pokud chcete, aby byla akce pro vás co nejlevnější, doporučujeme se obrátit na vaši školu či na rodičovské sdružení, které někdy vzdělávací akce svým studentům proplácejí. Můžeme klidně vystavit i fakturu - napište nám to do mailu (budeme potřebovat název a adresu školy, IČO a DIČ) a NEPROVÁDĚJTE PLATBU SAMI. Vyčkejte, až fakturu zašleme škole a ta zaplatí za vás.
Pokud byste měli s cenou opravdu velké (sociální) problémy, škola vám nechtěla pomoci a měli jste opravdu velký zájem se zúčastnit, můžete se nám ozvat na e-mail a můžeme se zkusit domluvit.

Různé

 • Pro absolvování TV@J nejsou předpokládány žádné zvláštní znalosti, stačí pouhé základy přírodních a technických věd středoškolského charakteru.
 • Na akci se mohou přihlásit i studenti, kteří mají/budou mít čerstvě po maturitě.
 • Na fakultě bude k dispozici Wi-Fi na všech budovách. Přístup sdělíme první den TV@J. Počítejte ale s tím, že když se přihlásíte všichni naráz, tak ji zahltíte.
 • Budeme rádi, když předáte informaci o akci dalším učitelům a studentům. Ideální je předat informaci osobně či odkaz e-mailem, ale můžete použít i leták akce.
 • Níže vidíte mapu akce

Mapa

Obsahuje základní místa k průběhu - hlavní místo konání, ubytování, místa obědů a miniprojektů.

Počasí

Jak bude dalších 48 hodin v Praze?

Počasí na dalších 48 hodin v Praze v grafické podobě

Co nezapomenout s sebou

 • Občanský průkaz - a to skutečný! Nestačí mít jenom kopii v mobilu, na papíře či jinak. Např. exkurzi se už takto stalo, že někoho nepustili.
 • ISIC, pokud máš (možná se ti ho vyplatí pořídit)
 • Peníze (na další výdaje, co jste neplatili v účastnickém poplatku - další stravování, cestovné, kapesné)
 • Léky, pokud nějaké používáš.
 • Vhodné oblečení (bude sice léto, ale pohybovat se budete různě po městě, může pršet, je vhodné mít pohodlné boty, ve kterých ti nedělá problém být celé dny)
 • Notebook, pokud máš - bude se ti lépe pracovat na miniprojektu (pokud si sebou vezmeš notebook, tak si ho ale hlídej celou dobu akce)
 • Mobil s číslem, co si vyplnil/a v přihlášce
 • Pokud máš chytrý mobil, nezapomeň k němu:
  • Powerbanku, pokud ji máš (aby se ti nevybil)
  • Mapy – doporučujeme aplikaci Mapy.cz (s off-line mapou Prahy a Středočeského kraje) či Google mapy (s off-line mapou Prahy a okolí, kterou si stáhnete nejdřív dva týdny před akcí či zaktualizujete těsně před začátkem)
Ukázka projektu

Zaujala tě akce?

Podívej se na aktuální ročník!


Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.