Týden vědy na FJFI ČVUT


18.-23.6.2017
na ČVUT V PRAZE


Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku.

Marie Skłodowska Curie,150 let od narozeníDiskusní párty

Středeční podvečer 21.6. od 17:30 do +/-19:00 je věnován besedám nad různými tématy současně řešených problémů na FJFI ČVUT. Besedy se konají v posluchárnách na Břehové ulici. Navštívit můžete besedu dle vlastního zájmu.

 • Ing. Martin Plajner: Proč je adaptivní test znalostí lepší (a horší) než běžný test
  V adaptivním testování znalostí vytváříme matematický pravděpodobnostní model studenta. Tento model nám umožňuje vybírat otázky, které budeme testovanému pokládat. Výsledkem adaptivního testu je hodnocení, které se zakládá na menším počtu otázek, než by měl obvyklý test. Toho je možné dosáhnout právě díky individuálnímu výběru otázek a modelu, který je obvykle naučen z velkého množství vstupních dat (dříve testovaných studentů).Tento přístup má velký potenciál, protože za využití moderních technologií umožňuje zrychlit a zpřesnit ověřování našich dovedností. Současně však vzbuzuje mnoho otázek, které není snadné zodpovědět. Pojďme se společně pobavit o tom, jak to vidíte. Otevírají se nám témata, která jsou na pomezí disciplíny psychometrie (testování), matematiky a filozofie (etiky). Co si například myslíte o tom, že: i) Jeden student dostane známku 2, zatímco druhý, který zodpověděl správně stejný počet otázek, dostane známku 4., ii) pokud sestavujeme model z velkého množství jiných studentů, není to vůči testovanému neosobní?, iii) skóre testovaného studenta je převedeno systémem z odhadovaných veličin, obvykle dovedností. Při volbě jiné funkce se může stát, že pořadí studentů nezůstane zcela stejné, iv) aktuálně se často mluví o průmyslu 4.0. Co to znamená? A jak tohle do toho zapadá (jestli vůbec)?, v) nahradí automatické testování učitele ve školách? A při státních maturitách, přijímacích zkouškách? A mnoho dalších..
  • Posluchárna: 114
 • Ing. Michal Šmíd: Laserové plasma
  Laser je pro nás nástroj na to dostat co nejvíce energie do co nejkratšího času a co nejmenšího prostoru. Co se stane s nebohou hmotou když na ni působíme takto vysokou hustotou energie? Co z ní vyletí? A proč se tím fyzici zabývají krom toho že je to krásné a zajímavé? Představím různé experimenty s ultraintenzivními lasery, generování částicových a rtg. svazků, výzkum laserem produkovaného plazmatu a trošku rentgenové spektroskopie.
  • Posluchárna: 115
 • RNDr. Martin Vlk, Ph. D.: Minulost a budoucnost radiofarmak
  Radiofarmaka jsou radioaktivní sloučeniny, používané pro diagnostiku a terapii různých onemocnění, obsahující jeden nebo více radionuklidů. Mohou jimi být přímo radioaktivní prvky jako: 131I, 90Y atd., ale též různé typy značených sloučenin, například proteiny, organické molekuly, anorganické komplexy, peptidy, steroidy, nukleosidy nebo koloidy (198Au, 32P). Téměř 95 % všech radiofarmak představuje skupinu preparátů používaných pro diagnostiku. Zbylých 5 % představuje radiofarmaka používané pro terapeutické účely, kdy požadujeme udělení vysoké dávky v cíleně ozařovaném objemu malignity. Lze tedy hovořit o cílené radionuklidové terapii a pro tyto účely jsou vhodné radionuklidy emitující částice alfa, beta a Augerovy elektrony. Radiofarmaka jsou obvykle složena z dvou komponent - radionuklidu a vlastního farmaka, určujících jejich použití v závislosti na charakteru uvedených komponent. Kvalitní radiofarmakum je výsledkem optimalizace složení, struktury a vazebných poměrů těchto dvou komponent a to je základem jak pro cílenou terapii tak pro vyšetřovací metody.
  • Posluchárna: 314
 • Ing. Tomáš Kouřim: Matematika v kasinu
  Už jste se někdy vsadili? A vyhráli jste? Na této přednášce se dozvíte jaké sázky uzavírat, když člověk chce vyhrát. Budeme si povídat o tom, proč má kasino nebo sázková kancelář vždycky navrch a jak tam neprohrát kalhoty. Ukážeme si, jak sázky souvisejí s pravděpodobností a matematikou obecně a jemně naznačíme, jak to všechno vypočítat. Především se ale zaměříme na příklady z reálného života.
  • Posluchárna: 103

 • copyright © 2006 Vojtěch Svoboda, Vojtěch Kusý