O Týdnu vědy na Jaderce

Ve zkratce

Co je Týden vědy na Jaderce (TV@J)? Každoročně konaná akce FJFI ČVUT, kam přijede 180 středoškoláků z Česka i Slovenska a týden (od neděle do pátka) jim přednáší a vědecké projekty s nimi realizují opravdoví vědci a vysokoškolští učitelé. Cena se pohybuje do 2500 Kč včetně účastnického poplatku, obědů a snídaní v menze a ubytování po celou dobu akce (konkrétní hodnotu si předběžně spočtete podle informací na tomto webu, po odeslání přihlášky ji pak dostanete přesně). Výměnou si vyzkoušíte vědeckou práci v prostředích, kde se pět dní v týdnu provádějí výzkum i aplikace, a své výsledky budete prezentovat formou konference, tedy prezentacemi a sborníkovým příspěvkem. Součástí programu je i exkurze na vrcholová vědecká pracoviště.

Letošní ročník se koná od neděle 16. 6. 2019 do pátku 21. 6. 2019. Jeho program je k nahlédnutí zde.

Motivace

 • Víte, co je Blackburnovo kyvadlo, Newtonovo vědro, Schrödingerova kočka, záporná pravděpodobnost, Erdősovo číslo, Kleinova láhev, Sierpińského koberec, Penroseovo dláždění, Rejewského bomba?
 • Zajímá vás chaotická dynamika, termojaderná fúze, holografie, supravodivost?
 • Chtěli byste vidět tokamak, termojaderný reaktor či unikátní laserový systém PALS?
 • Slyšeli jste o experimentech s názvy jako Franck Hertz, Rutherford, Millikan, Doppler, Teslův transformátor, Michelsonův pokus?
 • Chtěli byste si změřit elementární elektrický náboj, měrný náboj, Planckovu konstantu, magnetické pole Země?
 • Chtěli byste něco slyšet o teorii všeho nebo o fraktálech?

Pokud vás zajímají odpovědi na některé z těchto otázek či na mnoho dalších, rádi vás uvítáme na akci Týden vědy na Jaderce!

Obecné informace

Týden vědy na Jaderce (jinak také TV@J, starší ročníky Fyzikální týden či FT) je každoroční akce pořádaná Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT). Koná se tradičně v červnu, trvá od neděle do pátka a je určena pro středoškoláky a čerstvé maturanty. (Typický věk se pohybuje od 15 do 18 let, ale v případě velkého nadání a doporučení učitele i rodičů můžeme přijmout i žáka nižšího stupně gymnázia.) Týden vědy je určen pro fyzikálně, matematicky, chemicky a informačně nadané a motivované studenty, kteří uvažují o studiu na technických a přírodovědných oborech vysokých škol. Maximální kapacita ročníku je 180 účastníků (dáno velikostí hlavní přednášecí auly B-103, viz statistiky počtu účastníků), tak neváhejte a vyplňte přihlášku!

Na co se můžete těšit? Program se tradičně skládá z následujících bodů:

 • přednášky předních výzkumníků a učitelů nejen FJFI ČVUT
 • miniprojekty, kde budete provádět odbornou vědeckou práci a nakonec ji také po způsobu vědců zpracujete do sborníkového příspěvku a prezentace
 • exkurze na vrcholná vědecká pracoviště
 • diskuzní fóra se studenty FJFI ČVUT
 • ...a také seznamovací akce pevnost Břehyard a kasino

Hlavní náplní Týdne vědy je seznámení s formou vědecké komunikace. Projdete celým procesem, na jehož konci stojí vědecký článek - meta každého vědce. Dostanete instrukce k práci a experimentální zařízení, poté provedete experiment, data zpracujete a na jejich základě dospějete k poznání dané problematiky. Své poznatky pak budete prezentovat ve studentské konferenci formou orální prezentace a sborníkového příspěvku (příklad sborníku z ročníku 2018). Čeká vás tak demonstrace vybraných přírodních jevů pro hlubší pochopení teoreticky vykládané látky a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v České republice.

Celý Týden vědy se koná v budově Břehové 7 v Praze kromě následujících výjimek:

 • některé miniprojekty (ty se mohou konat i v Trojanově 13 nebo v Tróji, další pak na externích pracovištích)
 • středeční exkurze (pochopitelně)
 • obědy (v Břehovce samotné není menza, většina skupin jde odsud do menzy Právnické fakulty z druhé strany bloku)
 • ubytování, snídaně a večeře

Tematické zaměření

Záběr Týdne vědy na Jaderce je široký – můžete si vybrat miniprojekty, exkurze a přednášky z oblastí:

 • Matematické modelování, matematická fyzika
 • Softwarové inženýrství, informační technologie
 • Laserové technologie, optoelektronika a fyzikální elektronika
 • Jaderná fyzika, plazma, termojaderná fúze a štěpení
 • Inženýrství pevných látek, materiály a aplikovaná mechanika
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (např. v medicíně)
 • Jaderná chemie
 • a další příbuzné obory

Organizační výbor

 • Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (Katedra fyziky FJFI ČVUT) - hlava Týdne vědy
 • Ing. Kateřina Jiráková (doktorand na Katedře fyziky FJFI ČVUT) - krk Týdne vědy

Poděkování

Týden vědy je realizován s laskavou podporou

Současně bychom chtěli vzpomenout na významnou finanční pomoc v minulosti od Nadačního fondu pro podporu teoretické fyziky, který již bohužel zanikl.

Týden vědy obrazem

Zde jsou fotky z posledních 19 ročníků týdne vědy (1999-2018), abyste si udělali představu, co vás na něm čeká.

Od skončení posledního ročníku po celý nadcházející rok účastníci podávají předběžné přihlášky.

V dubnu pak začneme oslovovat garanty miniprojektů, exkurzí a přednášek: začíná organizace nového ročníku.


Přibližně měsíc před začátkem akce (v květnu) spustíme ostré přihlášky a všem zájemcům o tom pošleme informační email.

Přijímání účastníků probíhá ve dvou kolech. První kolo proběhne dva týdny před začátkem akce a druhé probíhá průběžně až do nedělního začátku Týdne vědy. Účastníci, kteří podali ostrou přihlášku již před prvním přijímacím kolem, budou mít přednostní výběr exkurzí a miniprojektů. Kdo podá přihlášku později, bude si vybírat z toho, co zbylo. V okamžiku přijetí přijde každému účastníku mail s odkazem na jeho osobní stránku, kde najde téměř všechny nezbytné informace včetně přiřazeného miniprojektu a exkurze, stavu platby (pokud nějakou musí dodat), přijetí doporučení od pedagoga nebo jejich osobního programu Týdne vědy.


Neděle: Registrace, úvodní přednášky a pevnost Břehyard

Registrace účastníků 2004

Úvodní přednáška 2008Úvodní přednáška 2018
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.:
Kvantová informace a komunikace
(2003)
prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.:
Fraktologie (2006)
Ing. Aleš Materna, Ph.D.:
Pevný, pevnější a nejpevnější
(2009)
Pevnost Břehyard (2014)Pevnost Břehyard (2015)Pevnost Břehyard (2016)

V něděli se účastníci registrují (dostanou visačku, tričko, lístek na MHD a mnohé další zajímavé věci výměnou za podpis, že se dostavili) a naskládají se do hlavní přednáškové místnosti B-103, kde je uvítá sám garant akce, Ing. Vojtěch Svoboda CSc. Po obědě následují populární přednášky dle výběru účastníků. Večer pak probíhá hra Pevnost Břehyard.


Pondělí: Miniprojekty, Vědecká prezentace a alternativní přednášky

Gammabeta (2002)Interference (2008)Tokamak GOLEM (2013)
Palivový článek (2008)Radiační zátěž v letadlechNeznámý zářič (2008)
Doutnavý výbojChaotická dynamikaFranck Hertzův pokus

Celé pondělí je věnováno miniprojektům. Pod vedením zkušeného výzkumníka účastníci v 2-4členných skupinkách zakusí vědecké práce v terénu.


Úterý: Pokračování práce na miniprojektech

Holografie (2006)Optický telefon (2009)Měření rychlosti světla (2008)
Elektronový mikroskop (2008)Fraktály (2005)Rezonance (2008)
FraktografieHolografieBalmerova serie vodíku

Úterý pokračuje ve stejném duchu jako pondělí. Účastníci provádí experimenty a výsledky sepisují do podoby sborníkového příspěvku. V 18:00 je uzávěrka nahrání sborníkového příspěvku.


Středa: Přednášky, exkurze a diskuzní párty

Z-pinč (2009)Reaktor VR-1 (2017)Thomayerova nemocnice (2009)

Středa je dnem oddechu, kdy účastníci relaxují při populárních přednáškách a protáhnou si nohy při exkurzích. Večer se pak koná diskuzní párty, kde mají účastníci příležitost diskutovat o aktuálních vědecko-výzkumných tématech. Ve volných chvílích pak pracují na prezentacích svých výsledků v rámci miniprojektů. Uzávěrka prezentací je v 20:00.


Čtvrtek: Studentská konference a kasino

Studentská konference (2003)Studentská konference (2006)Studentská konference (2017)

Čtvrtek je prvním dnem studentské konference, kde účastníci prezentují výsledky, jichž dosáhli při miniprojektech. Musí se dostat na každého, a tak mají prezentace typicky 10 minut + 5 minut na dotazy. Ve čtvrtek večer se účastníci hodí do gala a vyzkouší štěstí i matematicko-fyzikální nadání ve všemi milovaném kasinu.


Pátek: Pokračování studentské konference a závěr Týdne vědy

Pátek je posledním dnem Týdne vědy. Dopoledne se dokončí studentská konference a Vojtěch Svoboda se se všemi rozloučí, načež se účastníci naposledy nají v Právnické menze a se slzou v oku se vydají domů.


Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.


Reakce účastníků, na obrázku vidíte selfies, co nafotili v průběhu Pevnosti Břehyard

Proč se zúčastnit?

Zajímá tě, co se účastníkům na Týdnu vědy na Jaderce líbilo v minulých letech?