O Týdnu vědy na Jaderce

Motivace

 • Víte, co je Blackburnovo kyvadlo, Newtonovo vědro, Schrödingerova kočka, záporná pravděpodobnost, Erdősovo číslo, Kleinova láhev, Sierpińského koberec, Penroseovo dláždění, Rejewského bomba?
 • Zajímá vás chaotická dynamika, termojaderná fúze, holografie, supravodivost?
 • Chtěli byste vidět tokamak, termojaderný reaktor či unikátní laserový systém PALS?
 • Slyšeli jste o experimentech s názvy jako Franck Hertz, Rutherford, Millikan, Doppler, Teslův transformátor, Michelsonův pokus?
 • Chtěli byste si změřit elementární elektrický náboj, měrný náboj, Planckovu konstantu, magnetické pole Země?
 • Chtěli byste něco slyšet o teorii všeho, fraktálech?

Pokud tě zajímají odpovědi na některé z těchto otázek či na mnoho další, rádi tě uvítáme na akci Týden vědy na Jaderce!

Obecné informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze reprezentuje dynamické univerzitní a vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a její technickou aplikací. Výuka je založena na hlubokých základech matematiky stejně jako teoretické a experimentální fyziky, informatiky a chemie.

Týden vědy na Jaderce navazuje na tradici Fyzikálního týdne z let 1999 až 2009, je tradičně pořádán pro až 180 studentů středních škol České republiky Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze. Je určen fyzikálně, matematicky, chemicky a informačně nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na technických a přírodovědných oborech vysokých škol. Hlavní náplní je seznámení s formou vědecké komunikace, demonstrace vybraných přírodních jevů pro hlubší pochopení teoreticky vykládané látky a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v České republice.

Program se skládá z přednášek, exkurzí, praktických činností na studentských miniprojektech, prezentací miniprojektů a večerních doprovodných programů. Začínat bude v neděli ráno v budově Břehová 7, Praha 1, a končit v pátek odpoledne. Na závěr TV@J proběhne konference účastníků, na níž budou probíhat prezentace jednotlivých miniprojektů.

Tematické zaměření

Záběr Týdne vědy na Jaderce je široký – můžete si vybrat miniprojekty, exkurze a přednášky z oblastí

 • Matematické modelování, matematická fyzika
 • Softwarové inženýrství, informační technologie
 • Laserové technologie, optoelektronika a fyzikální elektronika
 • Jaderná fyzika, plazma, termojaderná fúze a štěpení
 • Inženýrství pevných látek, materiály a aplikovaná mechanika
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (např. v medicíně)
 • Jaderná chemie
 • a další příbuzné obory

Organizační výbor

 • Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (Katedra fyziky FJFI ČVUT)
 • RNDr. Karel Kolář (děkanát FJFI ČVUT)

Poděkování

Týden vědy je realizován s laskavou podporou

Současně bychom chtěli vzpomenout na významnou finanční pomoc v minulosti od Nadačního fondu pro podporu teoretické fyziky, který již bohužel zanikl.

Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.


Reakce účastníků, na obrázku vidíte selfies, co nafotili v průběhu Pevnosti Břehyard

Proč se zúčastnit?

Zajímá tě, co se účastníkům na Týdnu vědy na Jaderce líbilo v minulých letech?