Přihláška


Prosíme - přihlášku raději vyplňujte na počítači. Zatím není optimalizovaná na mobily a další zařízení a bude se vám asi vyplňovat špatně.

Po odeslání formuláře by se měl objevit text "Děkujeme za odesláni formuláře". Pokud tomu tak nebude, ozvěte se nám e-mailem či telefonicky. Zároveň je ihned vygenerován mail na vaši adresu se souhrnem informací a výzvou k platbě. O potvrzení přijetí na TV@J vás budeme informovat mailem po připsání platby na účet FJFI. Aktuální stav naší účastnické databáze najdete v menu položce "Databáze".

Základ:
Jméno
Příjmení
Letopočet narození
Dívka či chlapec
Kdo žádá o ubytování: Adresa I (ulice a číslo popisné)
Všichni: Adresa II (město)
Mobil (co budu mít u sebe)
E-mail (základní komunikační kanál, vyplňte obezřetně)
Číslo občanského průkazu (kdo chce ubytování a/nebo se hlásí na exkurzi na reaktor, UJV, UJF, radioterapii, proton centrum)
Národnost (kdo se hlásí exkurzí na reaktor, UJV, UJF, radioterapii, proton centrum)
Škola+město (např. gymn T.G.Masaryka, Kotěhůlky)
Rok maturity
Nárok na slevu z účastnického poplatku dle základních informací
Pokud uplatňujete slevu, pošlete nám nějaký doklad, či odkaz na výsledkovou listinu.
Ubytování: (xx v tuto chvíli už ubytování nele objednat xx )
Chci ubytování už ze soboty na neděli za 200 Kč (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
Chci šestidenní (Neděle-Pátek) jízdenku na Pražskou městskou hromadnou dopravu za 300 Kč (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
Stravování:
Chci zajistit nedělní oběd za 100 Kč (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
Chci zajistit pondělní oběd za 90 Kč (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
Chci zajistit úterní oběd za 90 Kč (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
Chci zajistit středeční oběd za 90 Kč (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
Chci zajistit čtvrteční oběd za 90 Kč (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
Chci zajistit páteční oběd za 90 Kč (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
Obědy chci zajistit ve vegetariánské variantě (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
Chci zajistit všechny snídaně v menze Strahov za 425 Kč (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
(na Větrníku snídaně nelze zajistit!)
Program:

Volba miniprojektu:
Volba exkurze
Volba nedělní přednášky
Volba alternativní přednášky v pondělí (pro ty, co jsou na TV@j podruhé)
Volba alternativní přednášky ve středu (pro ty, co jsou na TV@j podruhé)
Různé:
Absolvent minulých ročníků této akce? (uveďte roky a ve zkratce názvy absolvovaných miniprojektů). Pole nechte prázdné, pokud se chystáte jet poprvé.
Triko
Místo pro vás: co vás bere na TV@J a proč se zajímáte o daný miniprojekt, případně o danou exkurzi. Pro nás to může být určitým pomocným vodítkem při přidělování atraktivních miniprojektů a exkurzí, které jsou v převisu. (max cca 400 znaků)
Mám zájem, aby mi chodily informace o dalších akcích pořádaných FJFI ČVUT v Praze?
Kolik je třináct+osm (antispam test - odpovězte číselně)


Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Týdne vědy @ Jaderce, se zpracováním osobních dat pouze pro potřeby Týdne vědy @ Jaderce a vyslovujete souhlas s uveřejněním vašich fotografií z této akce na propagačních materiálech, webových stránkách a sociálních sítích ČVUT v Praze.