Přihláška


Prosíme - přihlášku raději vyplňujte na počítači. Zatím není optimalizovaná na mobily a další zařízení a bude se vám asi vyplňovat špatně.

Po odeslání formuláře by se měl objevit text "Děkujeme za odesláni formuláře". Pokud tomu tak nebude, ozvěte se nám e-mailem či telefonicky. Zároveň je ihned vygenerován mail na vaši adresu se souhrnem informací a výzvou k platbě. O potvrzení přijetí na TV@J vás budeme informovat mailem po připsání platby na účet FJFI. Aktuální stav naší účastnické databáze najdete v menu položce "Databáze".

Základ:
Jméno
Příjmení
Letopočet narození
Dívka či chlapec
Adresa - ulice a číslo popisné)
Adresa - město
Adresa - PSČ
Mobil (co budu mít u sebe)
E-mail (základní komunikační kanál, vyplňte obezřetně)
Číslo občanského průkazu (kdo chce ubytování a/nebo se hlásí na exkurzi na reaktor, UJV, UJF, radioterapii, proton centrum)
Národnost (kdo se hlásí exkurzí na reaktor, UJV, UJF, radioterapii, proton centrum)
Plné datum narození (kdo se hlásí exkurzí na reaktor, UJV, UJF, radioterapii, proton centrum)
Škola+město (např. gymn T.G.Masaryka, Kotěhůlky)
Rok maturity
Nárok na slevu z účastnického poplatku dle základních informací
Pokud uplatňujete slevu, pošlete nám nějaký doklad, či odkaz na výsledkovou listinu.
Ubytování: (!! V tuto chvíli už je kapacita Strahova vyčerpána. Nabízíme už jen Větrník !!)
Ubytování
(Předjednaná kapacita Strahova je 66 míst, kapacita Větrníku je míst 70. )
Chci ubytování už ze soboty na neděli za 250 Kč (xx Do druhého kola přihlašování vypnuto xx )
Chci šestidenní (Neděle-Pátek) jízdenku na Pražskou městskou hromadnou dopravu za 300 Kč
Stravování:
Chci zajistit nedělní oběd za 120 Kč
Chci zajistit pondělní oběd za 90 Kč
Chci zajistit úterní oběd za 90 Kč
Chci zajistit středeční oběd za 90 Kč
Chci zajistit čtvrteční oběd za 90 Kč
Chci zajistit páteční oběd za 90 Kč
Chci zajistit bagetu na nedělní večer za 50 Kč
Chci zajistit pondělní večeři v Apetitu za 120 Kč
Chci zajistit úterní večeři v Apetitu za 120 Kč
Chci zajistit středeční večeři v Apetitu za 120 Kč
Obědy a večeře chci zajistit ve vegetariánské variantě
Chci zajistit všechny snídaně v menze Strahov za 450 Kč
(na Větrníku snídaně nelze zajistit!)

Program:
Volba miniprojektu:
Náhradní volba miniprojektu č.1
Náhradní volba miniprojektu č.2
Volba exkurze
Náhradni volba exkurze
Volba nedělní přednášky
Volba alternativní přednášky v pondělí (pro ty, co jsou na TV@j podruhé)
Volba alternativní přednášky ve středu (pro ty, co jsou na TV@j podruhé)
Různé:
Absolvent minulého ročníku 2018 této akce? Uveďte ve zkratce název absolvovaného miniprojektu. Pole nechte prázdné, pokud se chystáte jet poprvé.
Absolvent předminulého ročníku 2017 této akce? Uveďte ve zkratce název absolvovaného miniprojektu. Pole nechte prázdné, pokud se chystáte jet poprvé.
Triko
Místo pro vás: co vás bere na TV@J a proč se zajímáte o daný miniprojekt, případně o danou exkurzi. Pro nás to může být určitým pomocným vodítkem při přidělování atraktivních miniprojektů a exkurzí, které jsou v převisu. (max cca 400 znaků)
Mám zájem, aby mi chodily informace o dalších akcích pořádaných FJFI ČVUT v Praze?
Kolik je třináct+osm (antispam test - odpovězte číselně)