Ve vědě se nesmíme podřízovat tomu, co se nám z jednoho či druhého pohledu jeví jako přitažlivé, ale tomu, co reprezentuje shodu teorie s experimentem.

Dmitrij I. Mendělejev,150 let periodické tabulky prvků

Uploads

Sborníkové příspěvky (termín úterý 18.00) + prezentace na čtvrtek a pátek (termín středa 20:00)

Pokud z jakýchkoli důvodů selže upload, příspěvky posílejte na adresu tydenvedy@fjfi.cvut.cz.