Týden vědy na FJFI ČVUT


18.-23.6.2017
na ČVUT V PRAZE


Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku.

Marie Skłodowska Curie,150 let od narození

Poděkování

Týden vědy je realizován s laskavou podporou:

Současně bychom chtěli vzpomenout na významnou finanční pomoc v minulosti od Nadačního fondu pro podporu teoretické fyziky.

Základní informace o Týdnu vědy na Jaderce

!! POZOR !! Díváte se na starý ročník !!

Týden vědy 2017 skončil a zde se nacházejí staré informace pouze pro představu, jak zhruba bude vypadat další ročník, který předběžně plánujeme na 17.-22.6.2018. Informace k tomuto ročníku se zde objeví zhruba na konci dubna 2018.

FJFI ČVUT

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (viz například též http://jaderka.cz) reprezentuje relativně mladé a dynamické univerzitní a vědecké centrum zaměřené především na hraniční témata mezi moderní vědou a její technickou aplikací. Výuka je založena na hlubokých základech matematiky stejně jako teoretické a experimentální fyziky, informatiky a chemie.

Týden vědy na Jaderce (TV@J),

který navazuje na tradici Fyzikálního týdne z let 1999 až 2009, je již devatenáctým rokem pořádán pro cca 180 studentů středních škol České republiky Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze. Je určen fyzikálně, matematicky, chemicky a informačně nadaným a motivovaným studentům, kteří uvažují o studiu na technických a přírodovědných oborech vysokých škol. Hlavní náplní je seznámení s formou vědecké komunikace, demonstrace vybraných přírodních jevů pro hlubší pochopení teoreticky vykládané látky a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v České republice.

Program

se skládá z přednášek, exkurzí, praktických činností na studentských miniprojektech, prezentací miniprojektů a večerních doprovodných programů. Začínat bude 18.6.2017 v 11 hodin ráno v budově Břehová 7, Praha 1, a končit 23.6.2017 po poledni. Registrace účastníků bude v neděli 18.6. od 10 hodin před posluchárnou č. 103. Program tohoto dne bude probíhat v této posluchárně (pro případ opožděného příjezdu). Na závěr TV@J proběhne malá konference účastníků, na níž budou probíhat prezentace jednotlivých miniprojektů.

Tématické zaměření Týdne vědy

 • Matematické modelování, matematická fyzika
 • Softwarové inženýrství, informační technologie
 • Laserové technologie, optoelektronika a fyzikální elektronika
 • Jaderná fyzika, plazma, termojaderná fúze a štěpení
 • Inženýrství pevných látek, materiály a aplikovaná mechanika
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (např. v medicíně)
 • Jaderná chemie

Organizační výbor

 • Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. (Katedra fyziky FJFI ČVUT)
 • Vojtěch Fišer (student)
 • RNDr. Karel Kolář (propagace FJFI ČVUT)

Místo a čas konání

Týden vědy na FJFI se bude konat v hlavní budově FJFI ČVUT v Břehové ulici 7, 115 19 Praha 1 od neděle 18.6.2017 do pátku 23.6.2017. Spojení na Břehovou:

 • metro A - stanice Staroměstská
 • tramvaj 18 - stanice Staroměstská
 • tram 17 - stanice Právnická fakulta
 • autobus 207 - stanice Právnická fakulta
Plánovány jsou i exkurze - podle možností Ústav jaderného výzkumu Řež, Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR a další vědecká pracoviště. Některé časti programu proběhnou na dalších pracovištích FJFI, především na adresách Trojanova 13, Praha 2 a V Holešovičkách 2, Praha 8. Zde je mapa akce.

Ubytování

Pro mimopražské zájemce máme rezervováno 100 míst na vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy Větrník (cca 30 minut městskou hromadnou dopravou od místa konání) v Praze 6 od 18.6. do 23.6. (5 nocí) v dotované ceně 900 Kč pro jednoho na celý pobyt. Skutečná cena ubytování je 1225 Kč, účastník hradí 900 Kč a FJFI 325 Kč. Pokud máte zájem o toto ubytování, nezapomeňte zaškrtnout příslušné políčko v přihlášce . Pro účastníky ze vzdálenějších končin máme připravenu možnost ubytování již od soboty za příplatek 245 Kč. V případě převisu zájmu bude rozhodovat pořadí přihlášení. Neváhejte proto s přihlášením. Nabídka zajištění ubytování je k dispozici pouze v prvním kole přihlašování, čili do 31.5.2017.

Tento typ ubytování neposkytuje žádný komfort a organizátoři musí upozornit, že sprchy a toalety jsou tzv. "na patře", a tudíž není možné zaručit absolutní soukromí. Jde o ubytování hostelového typu, kde ve školním roce podobně (a prakticky bezproblémově) žijí studenti a studentky UK. Jiný (komfortnější) typ ubytování vedení TV@J zatím nehodlá organizovat.

První a poslední den akce bude na fakultě (budova Břehová, kde se koná program) k dispozici hlídaná šatna, určená především pro mimopražské k uložení zavazadel před a po ubytování. Kdo jí využije, nebude s sebou celý den muset nosit kufry.

Jízdné v Pražské hromadné dopravě

Počítejte s tím, že budete muset každý den dojíždět na akci. Odhadem budete muset podniknout minimálně 12 cest, každý den do města a zpět. Doporučujeme zařídit si 30 denní jízdenku pro juniory (15-19 let) či studenty (19-26 let) za 260 Kč. Pokud citujeme DP Prahy: Průkazky PID k papírovým kuponům 30denním se vydávají na počkání v předprodejích a Infocentrech Dopravního podniku. Po žadateli je požadována vyplněná žádanka o vydání průkazky pro časovou jízdenku, fotografie průkazkového formátu 3,5 x 4,5 cm, občanský průkaz nebo cestovní pas a případně doklad, který zohledňuje slevu v tarifní kategorii „Student 19-26 let“. Formulář žádanky obdrží žadatel v předprodeji nebo je k dispozici na www.dpp.cz v části Dokumenty a formuláře.

Malá poznámka: kongresové jízdné, které jsme zajišťovali minulý rok, letos zařizovat nebudeme. Je to nevýhodné. Poznámka pro Tyden vědy 2018: kongresové jízdné asi dáme zpět do hry pro ty účastníky a jejich rodiče, kteří si rádi připlatí za určitý komfort, že jim to zajistíme my a nebudou to muset řešit.

Stravování

Letos opět nabízíme ve spolupráci s menzami Právnická, Arnošta z Pardubic, a Trója zajištění rozumných obědů v průběhu konání akce:

 • Nedělní oběd zajistíme za 100 Kč v jídelně Apetit.
 • Obědy na jednotlivé dny v jednotné ceně 80 Kč za oběd v menzách Právnická (miniprojekty v Břehové), Arnošta z Pardubic (miniprojekty v Trojanově) a Trója (miniprojekty v Tróji). Některé miniprojekty jsou však úplně mimo dosah těchto menz. Ǔčastníkům takovýchto miniprojektů dáme GASTRO stravenku v hodnotě 100 Kč.
 • Snídaně v menze letos nejsme schopni zajistit. Poblíž koleje Na Větrníku žádná dostupná menza bohužel není.
Bližší aktuální info ke stravování budeme zveřejňovat průběžně v aktualitách.

Svůj zájem o zajištění stravování označte v přihlášce. Veškeré ostatní stravování si zajišťují účastníci sami. Nabídka zajištění stravování je k dispozici pouze v prvním kole přihlašování, čili do 31.5.2017.

Kromě vyjmenovaných menz se v okolí míst konání Týdne vědy nachází několik obchodů s potravinami.

 • Trója - bufet přímo v areálu.
 • Břehovka - malé večerky v okolí fakulty.
 • Trojanka - pekárna ve Václavské pasáži (průchod z Trojanovy ulice na Karlovo náměstí), Billa a spol. na Karlově náměstí.
Když vše ostatní selže, na Břehovce i Trojance se nachází automaty s bagetami.

Cena

Účastnický poplatek je 500 Kč. Cena nezahrnuje dopravu na akci a zpět, dopravu po Praze, výdaje na stravování, kapesné účastníků ani ubytování (viz výše). Účastnický poplatek přijímáme výhradně bezhotovostní formou. Údaje o platbě zasíláme v prvním informačním mailu o přijetí na akci. Na vyžádání můžeme vystavit i fakturu (budeme potřebovat název a adresu školy, IČO a DIČ).

Platbu zašlete ihned po přihlášeni (budete vyzvání mailem), nejpozději ale do 4.6.2017 na účet 000019-5373100277/0100, KB Praha 1. variabilní symbol 7921701XXX, specifický symbol neuvádějte. Konkrétní variabilní symbol (XXX) - viz dopis (či osobní www stránka). V případě hromadné platby uveďte variabilní symbol jednoho z vás a UPOZORNĚTE nás mailem, že pod tím a tím variabilním symbolem jsou zahrnuti tito studenti s konkrétními částkami. Účastnické platby akceptujeme pouze bezhotovostní. Koordináty platby pro zahraniční účastníky: Název účtu: CVUT V PRAZE, FJFI. Adresa instituce: Břehová 7, 115 19 Praha 1, Česká Republika. Banka: Komerční banka Praha 1, Spálená 51, 111 21, číslo účtu : 19-5373100277/0100, IBAN:CZ1501000000195373100277, SWIFT:KOMBCZPP, DUNS:360546816.

Pozor! V případě, že za Vás platí škola fakturou, napište nám to na kontaktní e-mail, ale sami platbu neprovádějte. Faktura je formální výzva k zaplacení, nikoli potvrzení o proběhlé platbě. Nejdřív tedy my vystavíme fakturu a teprve poté škola sama zaplatí. Každý rok řešíme případy, kdy student zaplatí a poté se dožaduje faktury. V tom případě můžeme sice vystavit potvrzení o platbě (což je také daňový doklad), ale pouze na účet, ze kterého byla platba provedena, nikoli škole. V žádosti o fakturu jasně specifikujte, na jakou část platby se má vztahovat (účastnický poplatek, ubytování, kongresové jízdné, stravování).

Všichni účastníci po absolvování akce dostanou jednoduché neformální potvrzení o účasti a platbě. Kdo požaduje řádný oficiální daňový doklad, nechť nás o tom informuje mailem a můžeme vystavit řádnou fakturu anebo řádný doklad o zaplacení. Když to zrekapitulujeme, můžeme vystavit jako daňový doklad dopředu fakturu, anebo po skončení akce doklad o zaplacení (pokud je to nutné tak i před akcí po zaplacení). Obojí si musíte vyžádat mailem (fakturu ještě před zaplacením).

Platbu zahraničních studentů lze realizovat dvěma způsoby: bankovním převodem nebo složenkou typu A na nějaké české poště. Není možná platba v hotovosti. V případě bankovního převodu se prosím informujte o poplatku za platbu ze zahraničí, který se strhává ze zasílané částky. Zajistěte, aby nám byla připsána platba v plné předepsané výši. V případě platby složenkou si prosím uschovejte potvrzení o platbě.

FJFI daruje při různých příležitostech slevový poukaz na odpuštění části účastnického poplatku. V tomto případě zaškrtněte příslušné políčko v přihlášce, poukaz naskenujte či vyfoťte a pošlete nám mailem, aby tato sleva byla uznána. Poukaz se vztahuje pouze na účastnický poplatek, nikoli na poplatek za ubytování či stravu. Poukaz je nepřenosný, tj. může ho využít pouze student, kterému byl vystaven. Letos mimořádně vyhlašování výsledků krajského kola FO (ale i MO) bude později než obvykle. Nemusíte se ale obávat - nárok na slevu na TV budeme posuzovat podle oficiálních výsledkových listin. Klidně se tedy na TV přihlašte už teď a zaškrtněte, že máte nárok na slevu (tj. posílání kopie slevenky nemusíte řešit, ale určitě nám napište, že o slevu žádáte z toho a toho důvodu).

Prosíme, abyste s platbou neotáleli. Pro účastníky, jejichž platby budou na náš účet připsány po 4.6.2017, už nemůžeme a nebudeme zajišťovat ani ubytování ani stravování a nemůžeme vás ani přiřadit k miniprojektům. Pokud se toto datum blíží a vaše platba se u nás stále neobjevila, pošlete nám pro jistotu kopii příkazu k platbě. Děkujeme za pochopení.

Prosime účastníky a jejich rodiče, aby vzali na vědomí, že účastnický poplatek vracíme pouze z vážných důvodů. Děkujeme.

Storno podmínky: * v případě vážného důvodu zrušení účasti vrátíme 90% poslané částky zpět, * v případě zrušení účasti bez udání vážného důvodu vrátíme 60% poslané částky zpět, v případě neomluvené neúčasti nevracíme nic.

Informace pro rodiče a pedagogy

Týden vědy na Jaderce je logisticky velmi náročná akce a není v našich silách po dobu konání akce ještě zajišťovat pedagogický dozor. Není ani prakticky možné kontrolovat účast na jednotlivých programových blocích. Proto apelujeme na rodiče a středoškolské pedagogy, aby při tomto vědomí zvážili dobře vyslání účastníků na tuto akci. Děkujeme.

Přihlášení

Přihlášení na Týden vědy je možné výhradně pomocí webového formuláře. Vyplnění psané papírové formy a zaslání na kontaktní adresu je až naprosto poslední, nouzové řešení.

První kolo přihlášek končí 31.5.2017. Pak proběhne rozřazení přihlášených účastníků do exkurzí, přednášek a miniprojektů. Po tomto datu je v případě volných míst možné stále přihlašování, ale budou přidělovány zbylé exkurze a miniprojekty ze základního kola. Účastnický poplatek zaplaťte, prosíme, bezprostředně po přihlášení na výzvu v automatickém mailu.

Pro přijetí na akci rozhoduje přihlášení a zaplacení celkové spočtené částky. Bereme prvních 180 studentů, kteří se přihlásí, mají doporučení od pedagoga ze své školy a mají zaplaceno. Z jedné školy přijmeme max. 5 studentů. Navýšení tohoto limitu je možné po dohodě s organizátory akce.

Nutnou podmínkou k účasti je zaslání krátkého doporučujícího dopisu vašeho učitele fyziky, matematiky či chemie (stvrzující aktivní zájem studenta o přírodní či technické vědy a "ručící" určitou základní bezproblémovost studenta na akci bez přímého pedagogického dozoru). Text by měl být přibližně následujícího znění: "Gymnázium/jiná instituce ... Doporučujeme studenta ... k účasti na Týdnu vědy na FJFI 2017. Podpis, kontakt." Doporučení zasílejte e-mailem na kontakt uvedený ve spodní části stránky, jen v případě krajní nutnosti "klasickou" poštou či faxem. Doporučení doručte co nejdříve po přihlášení, nejpozději ale do 31.5.2017. U studentů, kteří Týden vědy již dvakráte absolvovali, stačí tuto skutečnost napsat organizátorům, třetí doporučení již není třeba.

Různé

 • Pro absolvování TV@J nejsou předpokládány žádné zvláštní znalosti, stačí pouhé základy přírodních a technických věd středoškolského charakteru.
 • Na akci se mohou přihlásit i studenti, kteři mají/budou mít čerstvě po maturitě.
 • Doporučujeme vzít si s sebou notebook, který budete mít stále u sebe, a flash disk, významně to usnadní práci na miniprojektu. Musíme ale upozornit na to, že je nutné si takto drahé věci dobře hlídat. V minulosti TV@J zaznamenáváme ztrátu či odcizení notebooku. Organizátoři nenesou a ani nemohou nést žádnou odpovědnost za případné ztráty takovýchto zařízení.
 • WIFI: na fakultě bude k dispozici wifi na všech budovách. Přístup sdělíme první den TV@J.
 • WIFI na kolejích: O napojení na net na koleji Větrník jednáme.
 • Dovolujeme si upozornit na "sesterskou" akci pořádanou Studentskou unií FJFI ČVUT: Tudy cesta nevede http://tcn.fjfi.cvut.cz/.

Kontakt

Vojtěch Svoboda
KF FJFI ČVUT
Břehová 7, 115 19 Praha 1
Tel: 224 358 361
Fax: 222 320 861
mail:tydenvedy@fjfi.cvut.cz
Leták k vyvěšení na nástěnku.


copyright © 2006 Vojtěch Svoboda, Vojtěch Kusý