Základní informace k 2022

Tento ročník Týdne vědy na Jaderce (TV@J) se koná od neděle 19. 6. 2022 do pátku 24. 6. 2022.

Základní časová posloupnost každého nového ročníku:

 1. Po celou dobu od ukončení minulého ročníku jsou otevřené předběžné přihlášky. (Ty v této chvíli už nevyplňujte.)
 2. V dubnu začíná produkce nového ročníku: oslovujeme garanty miniprojektů a exkurzí, sháníme dobrovolníky na Pevnost Břehyard a kasino, zajišťujeme ubytování na kolejích a další nezbytnosti.
 3. V květnu se otevřou ostré přihlášky a všem v seznamu předběžně přihlášených o tom zašleme upozorňovací mail. Začínáme přijímat platby účastnických poplatků a doporučení od učitelů.
 4. V červnu (letos 30. 4. 2022) jsou přihlášky uzavřeny a podle preferencí účastníků v nich uvedených jsou rozřazeny miniprojekty a exkurze. Vyrozumíme účastníky s výsledky a požádáme garanty o zaslání studijních materiálů k miniprojektům. V této fázi se lze stále ještě přihlašovat, ovšem pouze s omezeným výběrem miniprojektů a exkurzí.
 5. V neděli v polovině června (letos 19. 6. 2022) začíná nový ročník Týdne vědy na Jaderce.

Přihlašování, podmínky

Na akci se přihlašujete vyplněním webového formuláře, který je přístupný v době přihlašování z menu nahoře. Jiné (písemné, emailové, telefonické) druhy přihlášek nepřijímáme. Pokud náhodou přihláškový formulář nefunguje nebo je nedostupný, napište nám o tom na tydenvedy@fjfi.cvut.cz, ať to můžeme co nejrychleji spravit.

Při vyplňování přihlášky jednoznačně vyplníte, o jaké služby navíc máte zájem (ubytování, které obědy atd.), na jaké přednášky chcete jít a jaké máte preference na miniprojekt a exkurze. Přihláška je závazná, ale finálně potvrzená je až v okamžiku zaplacení a dodání doporučujícího dopisu od učitele. Organizátoři po uzavření přihlašování pak podle preferencí přidělí účastníky k miniprojektům a exkurzím a oznámí přiřazení účastníkům. Budeme se snažit vybírat podle preferencí. Nicméně pokud bude chtít 20 osob miniprojekt s kapacitou 3 osoby, tak to nejspíše nepůjde. Snažte se proto vybírat trochu i miniprojekty, které jsou volnější, jinak vám může být přidělen i zcela náhodný. Jedete na akci zejména kvůli tomu, abyste se seznámili s vědeckou prací na příkladu nějakého miniprojektu. Program není od toho, abyste se viděli znovu se známými, ale spíše abyste se s novými lidmi seznámili. Nedávejte si tedy zcela stejné složení programu, co vaši kamarádi. Budeme se snažit, aby na jednom miniprojektu nebyli dva lidi z jedné školy.

Pokud má někdo poukázku na výběr miniprojektu, kterou získal minulý rok, nechť se ozve ideálně ihned po podání přihlášky a uploaduje její sken či foto v osobní stránce účastníka.

Na Týdnu vědy se snažíme oslovit co největší šíři škol. Proto si vyhrazujeme pravidlo, že z jedné školy přijmeme v prvním kole přihlašování maximálně 5 studentů. Pokud kapacita zůstane po prvním kole nenaplněna (tj. méně než 180 přihlášených), můžeme po mailové domluvě přijmout i další.

Další informace o podmínkách jsou popsány níže a dále na stránkách o stravování, ubytovánícestování.

Nutnou podmínkou k účasti je vyplnění tohoto formuláře ve variantě nezletilý účastník či zletilý účastník, rozumného vyfocení či naskenování a jeho uploadování v osobní stránce účastníka. Jde o i) GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů výhradně pro potřeby této akce, ii) souhlas se zveřejněním fotografií z akce na www stránkách TV@J, iii) základní potvrzení rodičů, že souhlasí s účastí svého (případně) nezletilého dítěte na akci a iv) potvrzení od vašeho profesora/profesorky F, M, Ch či Inf (stvrzující aktivní zájem studenta o přírodní či technické vědy a "ručící" určitou základní bezproblémovost studenta na akci bez přímého pedagogického dozoru). Zašlete jej co nejdříve po přihlášení, nejpozději ale do 30. 4. 2022. U studentů, kteří akci absolvovali již dvakrát či vícekrát, není doporučení profesora/profesorky potřeba. Toto doporučení může přijít i zvlášť přímo od něj/ní mailem na naši adresu. Takto je možné hromadně doporučit celou skupinu studentů příslušné školy.

Protože vůbec netušíme, kdyby se hypoteticky stalo, že bude převis zájmu nad našimi možnostmi, co bychom s tím dělali, tak zavádíme pravidlo "Kdo splní podmínky i) přihlásí se, ii) dodá GDPR souhlas, iii) dodá doporučení a iv) zaplatí, ten je přijat".

Kola přihlašování

Do 30. 4. 2022 běží první kolo přihlašování. Bylo by vhodné, abyste do toho dne stihli jak se přihlásit, tak poslat doporučení, případné zdůvodnění odpuštění části účastnického poplatku, a hlavně aby ten den došla platba. Pak se budeme snažit co nejdříve umístit přihlášené, co splní všechny podmínky. Tedy přidělit miniprojekty a exkurze za maximalizace spokojenosti, a přitom nepřekračování jejich maximálních kapacit a v případě příliš velkého zájmu o ubytování nějaké změny/přesuny v rámci toho. Pokud by se přihlásilo více osob než maximální kapacita a museli bychom někoho vyřadit, pak se mu ozveme a platbu bychom zaslali zpět. Přednost k účasti by měli zejména ti, co na Týdnu vědy ještě nebyli. Věříme, že se vás ale přihlásí tak akorát.

Pokud by nebyla naplněná kapacita, pak bude probíhat druhé kolo, kde bude mít přednost výběru miniprojektu, z těch zbývajících, ten, kdo přijde dřív. Výběr ovšem bude již omezený, pravděpodobně i část exkurzí zaplněná. V druhém kole zcela jistě nebude možné objednat jízdné, pravděpodobně ani ubytování a stravování. Nebudete mít nárok na to dostat objednanou velikost trika, ale pouze dostupnou.

Upozornění pro rodiče a učitele

Týden vědy na Jaderce je logisticky velmi náročná akce a není v našich silách po dobu konání akce ještě zajišťovat pedagogický dozor. Není ani prakticky možné kontrolovat účast na jednotlivých programových blocích. Proto apelujeme na rodiče a středoškolské pedagogy, aby při tomto vědomí zvážili dobře vyslání účastníků na tuto akci. Děkujeme.

Pozdní příjezd, předčasný odjezd

Pokud máte v menší části Týdne vědy (tj. maximálně den) již program, ze kterého se opravdu nemůžete omluvit, napište nám o tom na mail. Základním přínosem Týdne vědy je provést miniprojekt (pondělí-úterý) a prezentovat ho (čtvrtek nebo pátek). Pokud nebudete mít čas ani na tento holý základ, zvažte, jestli na Týden vědy letos vůbec jezdit.

Pokud si objednáte ubytování či paušální jízdné, nedostanete na ně kvůli pozdnímu příjezdu či předčasnému odjezdu slevu. Registraci na místě (včetně důležitostí jako převzetí jízdenky na MHD), která normálně probíhá v neděli dopoledne, můžete absolvovat po dohodě později, např. v pondělí ráno před začátkem miniprojektů. Vše je s námi třeba domluvit, nebudeme jednotlivé účastníky honit po Praze (sami organizujeme miniprojekty).

Náklady na účast

Základní výše účastnického poplatku je 500 Kč, ale můžete mít slevu, viz níže. Další náklady jsou popsané v části o stravování, ubytovánícestování.

Sleva na účastnickém poplatku

Odpuštění 50 % můžete získat za účast prokázanou alespoň v krajském (regionálním) kole v některé ze SŠ soutěží. SŠ soutěží pro tyto účely se rozumí Matematická olympiáda (kategorie A, B, C, P), Fyzikální olympiáda (kat. A, B, C, D), Chemická olympiáda (kat. A, B, C, E), Astronomická olympiáda (kat. A, B, C, D), Středoškolská odborná činnost (obory MaS, F, CH, EEaT, Inf), Expo Science Amavet, Turnaj mladých fyziků či některé korespondenční semináře (např. FYKOS, K.S.I.CH.T., Brkos, slovenské KSP; při získání alespoň 25 % bodů ročníku) a další.

Odpuštění 100 % můžete získat za účast na celostátním kole v některé ze soutěží: Matematická olympiáda (kat. A, B, C, P), Fyzikální olympiáda (kat. A, B, C, D), Chemická olympiáda (kat. A, B, C, E), Astronomická olympiáda (kat. A, B, C, D), Středoškolská odborná činnost (MaS, F, CH, EEaT, Inf), Turnaj mladých fyziků či mezi 30 nejlepšími Bobříka informatiky (kat. Junior či Senior). Slovenská soutěž CASCADE, která svým vítězům pravidelně financuje cestu na Týden vědy, do této kategorie spadá také.

Můžete uplatnit více slev, jejich celková max. hodnota je však 100 %. Sleva platí pouze pro účastnický poplatek, a ne na další služby (např. ubytování, stravování). Prokázat účast můžete např. diplomem nebo úředně ověřeným dokumentem vydaným organizátorem soutěže či ideálně odkazem na stránku s výsledkovou listinou (listina musí obsahovat vaše jméno a nějaký dostatečný další identifikátor, např. školu). V případě nejasností rozhoduje o uznání úspěšné účasti organizátor TV. Pro jednotlivé soutěže může stanovit individuální potřebné hranice bodů. Žádost o uplatnění musíte uvést rovnou v přihlášce. Potvrzení či odkaz na výsledkovou listinu nám musíte uploadovat obratem po odeslání přihlášky na vaši osobní stránce (odkaz dostanete mailem).

Každý rok se stává, že koliduje závěrečné celostátní kolo SOČ se začátkem TV@J. Takže nám v tomto případě stačí pouze uploadovat pozvánku.

Storno

Pokud byste na Týden vědy nemohli přijet, snažně vás prosíme, abyste nám dali co nejdříve vědět (e-mailem). Ať můžeme uvolnit rezervaci vašeho miniprojektu a exkurze. Zvláště pak naléhavě žádáme o tuto informaci, pokud máte rezervováno ubytování. To by nám vznikly nechtěné zbytečné náklady. Vás bychom museli žádat o storno ubytováni a dalších služeb, které nebyly využity. Co se týče samotného účastnického poplatku - pro něj platí storno v případě

 • vážného důvodu zrušení účasti vrátíme 90% poslané částky zpět.
 • zrušení účasti bez udání vážného důvodu a zrušení alespoň 3 pracovní dny před akcí vrátíme 60% poslané částky zpět.
 • neomluvené neúčasti nevracíme nic.

Tipy na získání financí

Pokud chcete, aby byla akce pro vás co nejlevnější, doporučujeme se obrátit na vaši školu či na rodičovské sdružení, které někdy vzdělávací akce svým studentům proplácejí. Můžeme klidně vystavit i fakturu - napište nám to do mailu (budeme potřebovat název a adresu školy, IČO a DIČ) a NEPROVÁDĚJTE PLATBU SAMI. Vyčkejte, až fakturu zašleme škole a ta zaplatí za vás.
Pokud byste měli s cenou opravdu velké (sociální) problémy, škola vám nechtěla pomoci a měli jste opravdu velký zájem se zúčastnit, můžete se ozvat hlavnímu organizátorovi. a  můžeme se zkusit domluvit na slevě jak za účastnický poplatek, tak můžeme pomoci i s ubytováním a stravováním.

Různé

 • Pro absolvování TV@J nejsou předpokládány žádné zvláštní znalosti, stačí pouhé základy přírodních a technických věd středoškolského charakteru.
 • Na akci se mohou přihlásit i studenti, kteří mají/budou mít čerstvě po maturitě.
 • Na fakultě bude k dispozici Wi-Fi na všech budovách. Přístup sdělíme první den TV@J. Počítejte ale s tím, že když se přihlásíte všichni naráz, tak ji zahltíte.
 • Budeme rádi, když předáte informaci o akci dalším učitelům a studentům. Ideální je předat informaci osobně či odkaz e-mailem, ale můžete použít i leták akce.

Mapa

Obsahuje základní místa k průběhu - hlavní místo konání, ubytování, místa obědů a miniprojektů.

Počasí

Jak bude dalších 48 hodin v Praze?

Počasí na dalších 48 hodin v Praze v grafické podobě

Co nezapomenout s sebou

 • Občanský průkaz - a to skutečný! Nestačí mít jenom kopii v mobilu, na papíře či jinak. Např. na exkurzi se už stalo, že někoho nepustili, protože si s sebou nevzal občanku.
 • ISIC, pokud ho máte (možná se vám ho vyplatí pořídit).
 • Peníze (na další výdaje, co jste neplatili v účastnickém poplatku - další stravování, cestovné, kapesné).
 • Léky, pokud nějaké užíváte.
 • Vhodné oblečení (bude sice léto, ale pohybovat se budete různě po městě, může pršet, je vhodné mít pohodlné boty, ve kterých vám nedělá problém být celé dny).
 • Notebook, pokud ho máte - bude se vám lépe pracovat na miniprojektu (hlídejte si ho ale po celou dobu akce).
 • Mobil s číslem, co jste vyplnili v přihlášce.
 • Pokud máte chytrý mobil, nezapomeňte k němu:
  • Powerbanku, pokud ji máte (aby se vám nevybil).
  • Mapy – doporučujeme aplikaci Mapy.cz (s offline mapou Prahy a Středočeského kraje) či Google mapy (s offline mapou Prahy a okolí, kterou si stáhnete nejdřív dva týdny před akcí či zaktualizujete těsně před začátkem).
Ukázka projektu

Zaujala tě akce?

Uvažuješ-li o účasti, vyplň nám e-mail do formuláře a napíšeme ti, až spustíme přihlašování.


Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.