Exkurze

Čtvrtý den Týdne vědy (20. 6.) je věnován exkurzím po vědeckých pracovištích vrcholného výzkumu České republiky. Vyjádřete prosím v přihlášce své přání, abychom mohli sestavit jednotlivé skupiny. Opět se může stát, že vám pro převis zájmu nad možnostmi laboratoří bude přidělena jiná exkurze. V závorce bude/je uveden aktuální počet přihlášených účastníků (první volba/druhá volba). Zde vidíte, kde je velký převis poptávky a kde je tedy menší pravděpodobnost, že tuto exkurzi dostanete. Z příjmení účastníků exkurzí zobrazujeme první tři znaky.

 1. (obsazeno) ÚJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
  • Dodatečné info: Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu a musí být starší 16 let v den exkurze. Cesta na exkurzi je poměrně dlouhá za hranice Prahy.
  • Kapacita: 17
  • Počet účastníků: 17
 2. (volno) Fyzikální ústav - Cukrovarnická
  • Dodatečné info: V laboratoři organokovové epitaxe uvidíte, jak ze směsi plynů za vysoké teploty pěstujeme průhledné a odolné krystaly polovodiče pro budoucnost - nitridu galia. Přidáváním dalších příměsí, jako jsou hliník, indium, křemík a hořčík, lze vytvářet modré a bílé luminiscenční diody (LED) nebo tranzistory s parametry lepšími, než umožňuje současná technologie založená na křemíku. Hlavním tématem současného výzkumu naší skupiny je ale na bázi nitridu galia vyvinout špičkové detektory ionizujícího záření. Dále navštívíte rentgenovské pracoviště.
  • Kapacita: 15
  • Počet účastníků: 4
 3. (volno) Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
  • Dodatečné info: Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu nebo pasu a musí být starší 16 let v den exkurze. Použitým dokladem totožnosti se musí prokázat na vstupu.
  • Kapacita: 18
  • Počet účastníků: 17
 4. (obsazeno) Tokamak GOLEM
  • Dodatečné info: Začátek 14:00. Není vhodné kombinovat zájem o miniprojekt na tokamaku GOLEM společně se zájmem o exkurzi na tomtéž zařízení.
  • Kapacita: 12
  • Počet účastníků: 12
 5. (volno) Tokamak COMPASS
  • Kapacita: 15
  • Počet účastníků: 8
 6. (volno) Ústav fyziky atmosféry AV ČR
  • Dodatečné info: Uvidíte družici Magion 1
  • Kapacita: 20
  • Počet účastníků: 11
 7. (volno) Z-pinč
  • Kapacita: 15
  • Počet účastníků: 7
 8. (volno) Protonové centrum
  • Dodatečné info: Kdo v době exkurze nedosáhne 18ti let, nesmí vstupovat do kontrolovaného pásma a některé části exkurze může absolvovat pouze pomocí tv okruhu. Exkurze bude spíše na večer a účastníci budou těžko stíhat večerní diskusní program TV@J.
  • Kapacita: 15
  • Počet účastníků: 12
 9. (volno) Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
  • Dodatečné info: Letos ukážeme týmy Biosenzory, Nanooptika a také Nanomateriály
  • Kapacita: 16
  • Počet účastníků: 11
 10. (obsazeno) Hvězdárna Ondřejov, Astronomický ústav AV ČR
  • Dodatečné info: Exkurze na této hvězdárně je hvězdný zážitek. Uvidíte tzv. dvoumetr a další místa tohoto největšího observačního pracoviště v republice. Vězte prosím, že cesta na Hvězdárnu Ondřejov je dlouhá. ZMĚNA nepřijdete o přednášku, ale o večerní program.
  • Kapacita: 16
  • Počet účastníků: 16
 11. (obsazeno) Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech
  • Dodatečné info: Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu
  • Kapacita: 14
  • Počet účastníků: 14
 12. (obsazeno) ELI
  • Kapacita: 20
  • Počet účastníků: 20

Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?


Archivní přednáška

Přednášky

Letošní nabídka přednášek