Týden vědy na FJFI ČVUT


18.-23.6.2017
na ČVUT V PRAZE


TV@J - miniprojekty Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku.

Marie Skłodowska Curie,150 let od narozeníMiniprojekty

Hlavní náplní Týdne vědy (pondělí 19.6. a úterý 20.6.) je vypracování tzv. studentského "miniprojektu" na různá témata, která pro vás připravili akademici a studenti FJFI z různých laboratoří. Přihlašte si téma, ke kterému se kloníte nejvíc + dvě náhradní. Průměrný počet studentů na jednom miniprojektu je 3, maximálně 4. V případě převisu poptávky u daného tématu bude preferováno zastoupení studentů jedné školy u více témat. (Týden vědy není o vypracování miniprojektu se spolužákem, ale o spolupráci ve skupině badatelů, které, stejně jako v realitě, často předem neznáte.) Dále dáváme přednost těm, kteří přijíždí na naši akci poprvé. Pod anotací projektu je uvedena jeho kapacita a aktuální počet přihlášených účastníků (první volba/druhá volba/třetí volba). Zde vidíte, kde je velký převis poptávky a kde je tedy menší pravděpodobnost, že tento miniprojekt dostanete.

 1. (obsazeno) Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM I.Tokamak je jedním ze zařízení, na jehož principu by mohla být postavena budoucí termojaderná elektrárna. FJFI vlastní jedno z těchto unikátních zařízení, malý tokamak Golem. Cílem miniprojektu bude seznámit se s principem tokamaku a následně teoretických znalostí využít při experimentech na tomto zařízení. V tomto experimentu se pokusíme určit dobu udržení plazmatu a odhadneme jeho teplotu.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 6/ 5/ 2
  • Účastníci: Simona Buryšková, Luděk Nechyba, Daniel Komárek,
 2. (obsazeno) Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II.Tokamak je jedním ze zařízení, na jehož principu by mohla být postavena budoucí termojaderná elektrárna. FJFI vlastní jedno z těchto unikátních zařízení, malý tokamak Golem. Cílem miniprojektu bude seznámit se s principem tokamaku a následně teoretických znalostí využít při experimentech na tomto zařízení. V tomto experimentu se pokusíme určit dobu udržení plazmatu a odhadneme jeho teplotu.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 3/ 5/ 3
  • Účastníci: Lucie Sladká, Veronika Rečková, Jan Buryanec,
 3. (volno) Jak poznat dávku z barvy gelu?.Jak můžeme působení ionizujícího záření vidět na vlastní oči? Vyrobíme si gelový dozimetr, který po ozáření mění barvu.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 0/ 2/ 0
  • Účastníci: Radek Peloušek,
 4. (obsazeno) Počítačová grafika - pohled pod pokličku.Dnešní softwarové nástroje pro tvorbu 2D či 3D grafiky, pro editaci fotografií či manipulaci s videem bývají velmi rozsáhlé a komplikované. Abychom je uměli správně a efektivně použít, je třeba nejprve rozumět možnostem, které poskytují. Tento miniprojekt nabízí jakýsi 'pohled pod pokličku', který účastníkům poodhalí princip jednoduchých funkcí softwaru pro zpracování 2D a 3D grafiky. Podle chuti si mohou např. vyzkoušet modelování 3D scény ve známém programu Blender nebo implementovat jednoduchou metodu pro odstranění šumu z obrázku. Výsledkem bude každopádně něco, co dobře funguje a ještě lépe vypadá :-)
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 2/ 4/ 6
  • Účastníci: David Horský, Filip Nácovský, Tomáš Sláma, Jakub Medek,
 5. (volno) Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy.Prozkoumáme, jestli alkohol může zmenšit riziko poškození DNA ionizačním zářením. Seznámíme se s metodou agarózové elektroforézy.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 2/ 2/ 3
  • Účastníci: Viktorie Volejníková, David Koutný,
 6. (obsazeno) Mumie versus Zombie: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy.Seznámíme se s metodou agarózové elektroforézy. Zjistíme, jestli je DNA více poškozená ozářením ve vodě nebo sušená.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 3/ 3/ 2
  • Účastníci: Čeněk Malík, Tereza Baštová, Monika Motanová, Marie Dohnalová,
 7. (obsazeno) Jak kráčíš? - statistická analýza evakuačního experimentu.Naše výzkumná skupina provedla a v posledních letech několik evakuačních experimentů, z videozáznamů byla extrahována rozmanitá data umožňující hlubokou analýzu. Úkolem tohoto projektu bude vybrat vhodné veličiny popisující chování účastníků v oblasti východu a vysvětlit jejich trendy v závislosti na podmínkách na vstupu do experimentální místnosti. Ideální kandidát by měl mít dobré analytické myšlení, zájem o statistiku a schopnost dívat se vědeckým pohledem na situace, jejichž se každý den účastní. Součástí projektu bude základní práce v prostředí MATLAB, základní znalosti z oblasti programování tak budou užitečné.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 3/ 5/ 1
  • Účastníci: Zdeněk Plešek, Petr Mičulek, Soňa Kernerová, Adam Dřínek,
 8. (volno) Čítání fotonů a jeho aplikace.Účastníci se seznámí s principy čítání jednotlivých fotonů, možnostmi využití této techniky v praxi a jejími výhodami a nevýhodami oproti běžnému vícefotonovému přístupu. V rámci miniprojektu si studenti vyzkouší čítání fotonů z pulzního laseru pomocí jednofotonové lavinové fotodiody v Geigerově režimu.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 1/ 2/ 1
  • Účastníci: Jiří Löffelmann, Alexandra Pernišová, Patrik Novotný,
 9. (obsazeno) Simulace provozu JE typu VVER-440.V rámci přednášky budou nejdříve popsány jaderné elektrárny typu VVER-440 (např. JE Dukovany) a teoretické principy jejich řízení. Při cvičení na PC simulátoru si účastníci vyzkouší provoz a řízení tohoto typu elektráren při normálních i havarijních situacích.
  • Kapacita: 2
  • Přihlášeno: 4/ 2/ 3
  • Účastníci: Matěj Rzehulka, Jakub Slabihoudek,
 10. (obsazeno) Simulace provozu JE typu ABWR.V rámci přednášky budou nejdříve popsány jaderné elektrárny typu ABWR (varný reaktor Generace III) a teoretické principy jejich řízení. Při cvičení na PC simulátoru si účastníci vyzkouší provoz a řízení tohoto typu elektráren při normálních i havarijních situacích.
  • Kapacita: 2
  • Přihlášeno: 2/ 3/ 1
  • Účastníci: Martin Orság, Jaroslav Lehečka,
 11. (obsazeno) Rozhodování strojů a za pomocí strojů (UI).V běžném životě jsou všechna naše rozhodnutí ovlivněna mnoha faktory, které obvykle nabývají různých náhodných stavů. Motivace převést tyto reálné situace do počítačových systémů je velká. Takovýto převod má mnoho různých aplikací. Například je díky tomu možné na základě vyšetření pacientů navrhovat možnou diagnózu, podle situace na trzích určovat rizikovost investice, rozpoznávat lidskou řeč a převádět jí do textu... V rámci tohoto miniprojektu se studenti seznámí se strukturou bayesovské sítě, jednoho z nástrojů teorie rozhodování. Na praktickém příkladě vyzkouší její konstrukci a použití. Na základě problému navrhnou strukturu jednoduché sítě. Následně pomocí počítačového softwaru naučí její parametry a využijí ji pro odhady. POZOR: Sraz není v Troji, ale v ústavu ÚTIA, AV ČR na Ládví v 9:00. Popis cesty v popisu projektu.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 10/ 2/ 4
  • Účastníci: Klára Tauchmanová, Michal Zatloukal, Filip Geib, Michal Pitr,
 12. (volno) Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách - simulace na počítači .Dnešní sofistikované softwarové nástroje pro simulaci šíření a interakce světelného záření se strukturami o velmi malých rozměrech, rozličných tvarů, materiálového složení i funkčnosti, umožňují na jednoduchých příkladech pochopit řadu zajímavých fyzikálních efektů a procesů, které zde probíhají a které mohou inspirovat pro následnou přípravu takovýchto struktur. Tento miniprojekt nabízí, prostřednictvím vyzkoušení si těchto nástrojů, poodhalit tuto zajímavou oblast moderní fotoniky a plazmoniky.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 1/ 5/ 1
  • Účastníci: Sebastian Hlavatý, Kateřina Nosková, Marie Hledíková,
 13. (obsazeno) Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu.V projektu provedou studenti řádkovací elektronovou mikroskopii a energiově disperzní analýzu antického hřebu. Zároveň si mohou přinést z domova jiný zajímavý předmět, u kterého se chtějí podívat na mikrostrukturu a zjistit jeho složení.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 5/ 2/ 1
  • Účastníci: Michal Matoulek, Adam Janich, Robert Horešovský,
 14. (obsazeno) Jak nám pomáhají tenké vrstvy?.K čemu slouží tenké vrstvy materiálů? Proč povlakované vrtáky vydrží více než obyčejné? V rámci miniprojektu se účastníci seznámí s možnostmi charakterizace tenkých vrstev materiálů a jejich využitím v praxi. Provedou měření jejich tloušťky, nanotvrdosti a dalších charakteristik.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 3/ 1/ 5
  • Účastníci: Kateřina Černá, Vít Kodat, Ivana Horáková,
 15. (obsazeno) Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů.V projektu se studenti seznámí se základy transmisní elektronové mikroskopie, která umožňuje zobrazit krystaly i v atomovém rozlišení. Experimentální část bude zaměřena na pozorování poruch v různých materiálech. Ze záznamů difrakce elektronů bude provedena identifikace typu krystalové mřížky
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 2/ 5/ 2
  • Účastníci: Ondřej Lomický, Roman Vašut, Tomáš Souček,
 16. (obsazeno) Využití rezonance při zkoušení materiálů.Kmitání konstrukcí v rezonanci může vést ke katastrofě (viz pád mostu u Tacomy v roce 1940), ale na druhou stranu nám může významně pomoci při zkoušení materiálu na únavové poškozování. Studenti budou seznámeni s numerickým výpočtem rezonanční frekvence u nosníku a tuto frekvenci ověří experimentálně. Kmitání v rezonanci pak použijí k vytvoření únavové trhliny v materiálu nosníku a budou pozorovat její vliv na hodnotu rezonanční frekvence.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 0/ 4/ 5
  • Účastníci: Svatopluk Vlk, Anežka Trojanová, David Vagner,
 17. (obsazeno) Příprava nanočástic stříbra pomocí UV záření a záření gama.Radiačně chemická a fotochemická příprava nanočástic stříbra a měření jejich množství pomocí UV spektroskopie.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 1/ 0/ 3
  • Účastníci: Ondřej Buček, Karolína Bergelová, Michal Farana,
 18. (volno) Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek.Rentgenfluorescenční analýza je analytická metoda využívající ionizující záření. Jedná se o povrchovou metodu založenou na buzení charakteristického záření atomů prvků, ze kterých je zkoumaný materiál složen. Hlavní výhodou této metody je nedestruktivnost. Analýza je bezdotyková a má široké uplatnění v mnoha vědních oborech. Nejen proto se stala často využívanou metodou při studiu památek a uměleckých děl. Studenti budou během miniprojektu seznámeni s principem metody, měřící aparaturou a budou se účastnit analýzy různých vzorků.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 3/ 0/ 1
  • Účastníci: Ladislav Nagy, Adéla Hrušková, Michaela Crhánová,
 19. (volno) Termoluminiscenční dozimetrie.Cílem miniprojektu je seznámit studenty s principy termoluminiscenční metody a jejího dalšího využití, zejména v oblasti osobní dozimetrie. Metoda je založena na jevu, že při ozáření některých pevných látek ionizujícím zářením dochází v jejich struktuře k určitým vratným změnám, které se projevují tím, že je-li tato látka zahřáta, vyzařuje světlo (světélkuje) a množství tohoto světla je do jisté míry úměrné energii, kterou ionizující záření látce předalo, tj. dávce. Tento jev se nazývá termoluminiscence.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 1/ 0/ 2
  • Účastníci: Zdenka Sosnová,
 20. () Detekce kosmického záření na palubách letadel.Jak ohrožuje kosmické záření astronauty a umělé satelity země? Jaké jsou způsoby detekce kosmického záření na palubách letadel? Jak vypadá závislost intenzity záření na nadmořské výšce a zeměpisné poloze? Co je Jihoatlantická anomálie? Jakým způsobem se hodnotí radiační zátěž posádek letadel? Uvedené otázky a některé další se pokusíme zodpovědět během miniprojektu, jehož součástí bude (v případě vhodného počasí) i měření s detektory na palubě letadla L-410 Turbolet ve výšce až 4000 metrů. Zdravotní upozornění: Při vzletu do výšky 4000 metrů a následném prudkém poklesu k zemi dochází k rychlé změně tlaku vzduchu (tlak ve výšce 4000 m je roven přibližně 62 kPa, hodnota tlaku na zemi se pohybuje kolem 100 kPa). Pokud Vám změny tlaku nedělají dobře, doporučuji, abyste účast na miniprojektu diskutovali se svým lékařem.
  • Kapacita:
  • Přihlášeno: 8/ 6/ 3
  • Účastníci: Jakub Růžička, Veronika Blovská, Jana Pekařová, Daniela Lichnovská, Kateřina Lojdová,
 21. (volno) Balmerova série vodíku.Spektroskopie slouží k určení chemických, optických, mechanických a jiných vlastností látek. Je založena na interakci mezi zářením a vzorkem, která je pro každou látku jedinečná. V tomto miniprojektu budou určeny některé vlastnosti nejjednodušší a také nejčastější látky ve vesmíru - atomárního vodíku - pomocí hranolového a mřížkového spektrometru včetně jejich kalibrace pomocí rtuťového spektra. Zbyde-li čas, bude prostor pro další doplňková pozorování a úvahy.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 1/ 2/ 3
  • Účastníci: Kateřina Škorvánková, Gabriela Bošňáková,
 22. (obsazeno) Hledání Higgsova bosonu na urychlovači LHC.Higgsův boson je elementární částice hrající klíčovou roli v původu hmotnosti ostatních hmotných elementárních částic. Ač byl teoreticky předpovězen v roce 1964, na experimentální potvrzení jeho existence jsme museli počkat až do roku 2012. Co za tímto asi nejdiskutovanějším a nejočekávanějším objevem fyziky posledních let stálo? Proč je existence Higgsova bosonu nezbytná? A co z ní vyplývá? To a mnohé další se dozvíte v tomto miniprojektu, ve kterém si také vyzkoušíte Higgsův boson najít ve skutečných datech z detektoru ATLAS.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 7/ 2/ 5
  • Účastníci: Aneta Hlinčíková, Jiří Kukla, Kateřina Rosická,
 23. (obsazeno) Zobrazování hmyzu uvězněného v jantaru.Asi si vzpomínáte na film Jurský park. Ponechme stranou otázku, proč se film jmenuje Jurský prak, když jsou v něm dinosauři převážně z období Křídy. Stejně tak ponechme stranou získávání DNA dinosaurů, neboť poločas rozpadu DNA je cca 521 let. Důležitá je pro nás ta informace, že existuje mnoho nálezů jantaru s uvězněným hmyzem. V některých případech se může jednat o již vyhynulé hmyzí druhy. V takovém případě je zapotřebí umět zobrazit tyto exempláře ve vhodné digitální formě pro další odbornou analýzu. Digitální formou může být jak 2D zobrazení (tj. prostý snímek podobný RTG snímku od lékaře), tak 3D tomografická rekonstrukce (tj. třírozměrné zobrazení pomocí počítače). Cílem úlohy v rámci Fyzikálního týdne bude pomocí reálných experimentů demonstrovat a následně pochopit princip zobrazování pomocí paprsků X, a to jak metodou monitorování stínu (light-field imaging), tak metodou založenou na sledování fázového posunu (phase-shift contrast technique). Finální demonstrace bude provedena na vzorku jantaru s uvězněnou muškou.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 3/ 2/ 3
  • Účastníci: Thi Thu Hien (Hana) Nguyenová, Emma Bielokostolská, Veronika Scholzeová,
 24. (obsazeno) Synchrotronem k léčivům: modeluj si sám.Strukturní studium monokrystalů biomolekul pomocí zdrojů synchrotronového záření se stalo klíčovou složkou moderního návrhu léčiv. V tomto projektu se seznámíte s tím, jak difrakční data proteinových monokrystalů vypadají, jak probíhá jejich matematické zpracování a jak se taková data dají použít při výstavbě struktury cílové molekuly. Do diferenční mapy elektronové hustoty se pokusíme namodelovat alespoň část léčiva a vyhodnotit tak mechanismus jeho působení.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 1/ 0/ 5
  • Účastníci: Soňa Burešová, Kristína Szabová, Vladimír Lukačko,
 25. (obsazeno) Stínění neutronů.Způsoby stínění neutronů, materiály používané pro stínění neutronů, jejich vlastnosti a interakce neutronů s nimi. Součástí miniprojektu je měření stínících vlastností vybraných materiálů v poli neutronů z AmBe zdroje.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 1/ 3/ 4
  • Účastníci: Veronika Deketová, Ondřej Holas, Simona Gabrielová,
 26. (volno) Get ready for Krakatit.At ELI Beamlines we are awaiting the arrival of the strongest laser in the world, Krakatit. This laser will be used to produce ionizing radiation for various purposes. However, ionizing radiation can also cause harm to people and electronics. Therefore, before it may start operating, a shielding has to be designed. One approach is to use simulation code based on Monte Carlo method. Your task will be to use FLUKA code to design simple shielding and compare your simulation with measurement. Please note that you have to be at least 16 years old and you have to speak English well in order to participate.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 2/ 5/ 4
  • Účastníci: Martina Novotná, Marek Chadim,
 27. (obsazeno) 99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně.Příprava radiofarmak značených 99mTc je prvním krokem nezbytným k diagnostice onemocnění na klinikách nukleární medicíny. Zdrojem 99mTc je eluát z radionuklidového generátoru 99Mo-99mTc, který je následně použit pro přípravu samotného radiofarmaka. Kromě samotné syntézy je nutné sledovat radiochemickou čistotu připravených sloučenin, která je důležitým parametrem při hodnocení kvality radiofarmaka před jeho samotnou aplikací pacientovi. V rámci miniprojektu budou využity komerčně dodávané kity pro přípravu radiofarmak.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 7/ 3/ 2
  • Účastníci: Hynek Loskot, Tereza Přibylová, Natálie Peterková, Eliška Trojáková ,
 28. (obsazeno) Radioimunoanalýza.Radioimunoanalytické testy jsou diagnostické metody pro in vitro stanovení různých antigenů (hormonů, aj.) v biologických materiálech, např. krvi. Stanovení se provádí pomocí protilátek a radioaktivní značky, což zajišťuje vysokou specificitu a citlivost. Slouží již řadu let k stanovení různých analytů a následně i diagnóz.
  • Kapacita: 6
  • Přihlášeno: 6/ 3/ 7
  • Účastníci: Martin Osowski, Václav Löffelmann, Nela Hrobařová, Janka Motešická, Zuzana Petrová, Filip Jozefov,
 29. (obsazeno) Biofyzikální studium bílkoviny: od sliny ke struktuře.Charakterizace biofyzikálních vlastností a určení 3D atomární struktury proteinů vedou k pochopení způsobu plnění jejich funkce a také umožňují jejich cílenou modifikaci (mutaci) za účelem ovlivnění jejich činnosti. V rámci miniprojektu se nejdříve pokusíme zjistit některé biofyzikální vlastnosti bílkoviny. Dále si vyzkoušíte vypěstovat krystaly bílkoviny, obarvit je, lovit je v krystalizační kapce velikosti špendlíkové hlavičky a mrazit v tekutém dusíku. Připravené krystalky ozáříme rentgenovým zářením a získaná data použijeme pro určení 3D atomární struktury bílkoviny.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 1/ 6/ 7
  • Účastníci: Adam Červenka, Diana Turčeková , Natália Remperová,
 30. (obsazeno) Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti.Jak daleko doletí alfa částice? Jaké materiály stíní gamma záření? V rámci projektu se seznámíme se základními druhy radioaktivního záření, jak vznikají, co jsou hlavní zdroje, jaké jsou vlastnosti a jak se detekuje. V praktické části budou použity různé detekční metody a měřeny základní vlastnosti: pronikavost a dolet.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 2/ 14/ 7
  • Účastníci: Ladislav Valica, Kateřina Pražáková, Filip Svoboda,
 31. (volno) Co je chytré osvětlení a jak souvisí s nejmodernějšími detektory ionizujícího záření?.Účastníci miniprojektu se seznámí s nejmodernějšími materiály, které se používají jednak jako scintilační materiály pro detekci neviditelného záření a jednak pro konstrukci laditelných zdrojů bílého světla (není bílá jako bílá%21). V rámci praktické části si pak sami proměří vyzářené emisní spektrum zdroje bílého světla s laditelnou teplotou (tedy barvou) a emisní spektrum vybraných scintilačních materiálů v poli ionizujícího záření.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 3
  • Účastníci: Ondřej Hladík,
 32. (obsazeno) Postavte si laserový zaměřovač.Přijďte si sami sestavit oku bezpečný diodově čerpaný laserový systém, který se v praxi využívá pro detekci a zaměřování vzdálených objektů, měření vzdáleností či v optických komunikacích. Bude se jednat o laser založený na aktivním prostředí Er:Sklo vyzařující záření na vlnové délce 1530 nm.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 5/ 6/ 5
  • Účastníci: Bára Jiříčková, Aaron Schick, Jakub Řeha, Tomáš Musil,
 33. (obsazeno) Rozsviťme mozek!.Pro studium funkce a struktury mozku využíváme řadu zobrazovacích metod, které jsou založeny na různých principech. Nejlepší prostorové rozlišení mají mikroskopické metody, které jsou při práci na živém mozku omezené fyzikálními vlastnostmi tkáně a použitého světla. Využitím fluorescenčních látek se nám však umožní sledovat nejenom strukturu, ale i funkci ve vysokém rozlišení. Zájemci o projekt (max.3) budou pomocí konfokální optovláknové mikroskopie zobrazovat cévy a mozkové buňky přímo na uspaném laboratorním zvířeti. Projekt se bude konat ve Fyziologickém ústavu AV ČR v Krči.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 4/ 3/ 5
  • Účastníci: Anna Robbová, Romana Čanigová, Daniel Friedrich,
 34. (volno) Modifikace spekter částic jadernou hmotou na experimentu ALICE v CERN.V průběhu projektu si zkusíte práci experimentálního částicového fyzika. Pomocí vizuálního software budete analyzovat data ze srážek protonů i těžkých iontů sebraných exerimentem ALICE. Projekt je zaměřen na určení modifikace energetických spekter částic přecházejících horký a hustým médiem vytvořeným v srážkách těžkých iontu, sloužícímu jako signál existence kvark-gluonového plazmatu.
  • Kapacita: 2
  • Přihlášeno: 0/ 1/ 1
  • Účastníci: Kateřina Charvátová ,
 35. (obsazeno) Jak elektron k náboji přišel.Jak určit chemické složení vzorku? Jak fungovaly staré televize? Jak pracuje urychlovač? Ukážeme si, že za vším stojí elektron, a naměříme jeho měrný náboj. Elektrony si zviditelníme a poté zakřivíme v magnetickém poli. Nakonec provedeme experiment, za který Robert Millikan dostal v roce 1926 Nobelovu cenu. Změříme elementarní náboj a dokážeme kvantování elektrického náboje.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 3/ 0/ 0
  • Účastníci: František Novák, Jakub Pařenica, Petr Kolář,
 36. (obsazeno) Základní experimenty akustiky.V úloze studenti provedou měření základní rezonanční a vyšší harmonické frekvence struny a odvodí z těchto údajů lineární hustotu struny a rychlost šíření vlnění na struně. Budou pozorovat interferenci zvukových vln v Quinckově trubici a prověří jev Helmholtzovy rezonance. Z naměřených údajů dopočítají rychlost zvuku.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 3/ 0/ 0
  • Účastníci: Vojtěch Böhm, Miriam Horálková, Michal Zelený,
 37. (obsazeno) Relativistické elektrony na tokamaku COMPASS.Tokamak Golem není jediným zařízením svého druhu v Praze – v Ústavu fyziky plazmatu pracuje tokamak COMPASS, který je o něco větší a podstatně modernější. Díky svým parametrům přispívá k mezinárodnímu výzkumu termojaderné fúze v mnoha oblastech, např. fyzice okraje plazmatu nebo relativistických elektronů, které se v tokamaku někdy objeví a mohou představovat velké nebezpečí pro provoz budoucích reaktorů. V rámci tohoto miniprojektu navštívíte tokamak COMPASS v průběhu experimentů zaměřených na ubíhající (relativistické) elektrony a z dat, která dostanete, se můžete pokusit učit při jakých parametrech plazmatu se objevují. Na tento miniprojekt je vhodné mít svůj vlastní počítač.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 3/ 1/ 0
  • Účastníci: Ivan Hudák, Maximilián Molnár, Jakub Šafář,
 38. (obsazeno) Neceločíselná dimenze - analýza nevšedních struktur z všedního života.Velké množství objektů v našem bezprostředním okolí má tvar nějakého fraktálu. Tyto soběpodobné objekty jsou charakteristické svojí dimenzí, která na rozdíl od dimenze přímky či roviny není celočíselná. V projektu se soustředíme na zobecnění pojmu dimenze, odhadování fraktální dimenze a %27změříme fraktálnost%27 obrazů i zvuků kolem nás.
  • Kapacita: 2
  • Přihlášeno: 1/ 1/ 0
  • Účastníci: Alžbeta Budinská, Kateřina Skybová,
 39. (obsazeno) Zombie Apokalypsa: Monte Carlo simulace.V uzavřené společnosti propukla zombie apokalypsa. Podaří se ji zachránit nebo bude přeměněna v zombie komunitu? Seznámení s metodou Monte Carlo, důležitou jak ve fyzice tak matematice a vlastní simulace problému typu predátor-kořist v programu Matlab. (Předchozí znalost Matlabu není potřeba).
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 4/ 1/ 4
  • Účastníci: Michal Jelínek, Štěpánka Balvínová, Markéta Čechurová, Eliška Povolná ,
 40. (obsazeno) Kde se v kinematice berou derivace a integrály?.Na pojem derivace přišel Newton při formulování zákonů mechaniky, a započal tak éru diferenciálního počtu, který sužuje studenty (nejen technických) vysokých škol dodnes. My se však naučíme derivovat s lehkostí: s pomocí pojmů jako dráha, rychlost a zrychlení - včetně názorné praktické demonstrace na vozíčcích.
  • Kapacita: 4
  • Přihlášeno: 3/ 3/ 3
  • Účastníci: Klára Grohmannová, Kristýna Haismanová, David Miloschewsky, Josef Hůla,
 41. (volno) Stolní urychlovače elektronů.Urychlovače částic nemusí být pouze zařízení obrovských rozměrů, jejichž konstrukce a provoz stojí nemalé finanční prostředky. Alternativní technické řešení spočívající v interakci ultrakrátkého a extrémně intenzivního laserového impulzu s plynovým terčíkem dokáže vygenerovat elektronové svazky velmi vysokých energií už na urychlovací vzdálenosti několika milimetrů. I s laserovým systémem se tedy náš urychlovač vejde na (velký) stůl. Podíváte se do laboratoře, kde takové věci dokážou.Hlavně se ale seznámíte s tím, jak se urychlovací proces simuluje na výkonném počítači. Není třeba umět programovat, simulaci si sami spustíte zadáním vhodných parametrů. Další den si vykreslíte výsledky a třeba i vytvoříte atraktivní videosekvenci pro vaši prezentaci.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 2/ 1/ 0
  • Účastníci: Jan Turza, Maksymilian Iurchenko,
 42. (volno) Jak spolu souvisí lesk a elektrická vodivost zlata?.Miniprojekt je zaměřen na stanovení koncentrace volných elektronů ve zlatu pomocí optické metody spektroskopie zeslabené totální reflexe (ATR).Studenti se seznámi s experimentální technikou ATR, provedou měření založené na excitaci povrchových plasmových vibrací elektronů v tenké zlaté vrstvě, vyhodnotí naměřené reflexní spektrum pomocí Fresnelova modelu a s využitím vztahu odvozeného v rámci klasického Drudeova modelu elektrické vodivosti vypočtou koncentraci volných elektronů a jejich plasmovou resonanční frekvenci. Dozvědí se tak nejen, proč je zlato tak dobrým elektrickým vodičem, ale také proč mají zlaté šperky zrcadlový lesk .. ;)
  • Kapacita: 2
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 3
  • Účastníci: Jiří Malinak,

copyright © 2006 Vojtěch Svoboda, Vojtěch Kusý