Miniprojekty

Hlavní náplní Týdne vědy (pondělí 17. 6. a úterý 18. 6.) je vypracování tzv. studentského "miniprojektu" na různá témata, která pro vás připravili akademici a studenti FJFI z různých laboratoří. Přihlaste si téma, ke kterému se kloníte nejvíc + dvě náhradní. Průměrný počet studentů na jednom miniprojektu je 3, maximálně 4. V případě převisu poptávky u daného tématu bude preferováno zastoupení studentů jedné školy u více témat. (Týden vědy není o vypracování miniprojektu se spolužákem, ale o spolupráci ve skupině badatelů, které, stejně jako v realitě, často předem neznáte.) Dále dáváme přednost těm, kteří přijíždí na naši akci poprvé. Pod anotací projektu je uvedena jeho kapacita a aktuální počet přihlášených účastníků (první volba/druhá volba/třetí volba). Zde vidíte, kde je velký převis poptávky a kde je tedy menší pravděpodobnost, že tento miniprojekt dostanete.

Doporučujeme účastníkům, ať při hlášení na miniprojekt zváží kromě názvu a popisu i jeho kapacitu a zájem o něj. Zvolilo-li si už miniprojekt s kapacitou 3 místa pět lidí jako první volbu, není ani zdaleka jisté, že se na něj dostanete. Zvolíte-li si pak tři miniprojekty, které jsou už plné, je nezanedbatelná šance, že vám náš polonáhodný algoritmus přiřazování miniprojektů nedá miniprojekt žádný, protože všechny obsadí jiní účastníci. Zvažte proto i miniprojekty, které vám na první pohled tak atraktivní nepřipadají, ale není po nich taková poptávka. I zde si vyzkoušíte opravdovou vědeckou činnost. Snížíte tím zároveň pravděpodobnost, že vám po rozřazování miniprojektů přijde omluvný mail, že jsme vašim volbám nemohli vyhovět a musíte požádat o jeden z těch, co po rozřazení ostatním účastníkům zbyly. 1. (volno) Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM I
  Odborný garant: Ing. Kateřina Jiráková
  Tokamak je jedním ze zařízení, na jehož principu by mohla být postavena budoucí termojaderná elektrárna. FJFI vlastní jedno z těchto unikátních zařízení, malý tokamak Golem. Cílem miniprojektu bude seznámit se s principem tokamaku a následně teoretických znalostí využít při experimentech na tomto zařízení. V tomto experimentu se pokusíme určit dobu udržení plazmatu a odhadneme jeho teplotu.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 2. (volno) Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II
  Odborný garant: Ing. Jaroslav Čeřovský
  Tokamak je jedním ze zařízení, na jehož principu by mohla být postavena budoucí termojaderná elektrárna. FJFI vlastní jedno z těchto unikátních zařízení, malý tokamak Golem. Cílem miniprojektu bude seznámit se s principem tokamaku a následně teoretických znalostí využít při experimentech na tomto zařízení. V tomto experimentu se pokusíme určit dobu udržení plazmatu a odhadneme jeho teplotu.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 3. (volno) Měření Heisenbergovy relace neurčitosti
  Odborný garant: Bc. Elisabeth Andriantsarazo
  Jeden z nejznámějších důsledků kvantové mechaniky je fakt, že nemůžeme s úplnou přesností zároveň určit hybnost a polohu částice - Heisenbergův princip neurčitosti. Pomocí kvant světla (fotonů) si tuto relaci ukážeme v praxi a pokusíme se experimentálně dokázat, co Heisenberg roku 1927 ukázal teoreticky. (Hodí se znalosti z programování, případně vlastní notebook, ale ani jedno není nutnou podmínkou absolvování miniprojektu.)
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 4. (volno) Simulace provozu JE typu VVER-440
  Odborný garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
  V rámci přednášky budou nejdříve popsány jaderné elektrárny typu VVER-440 (např. JE Dukovany) a teoretické principy jejich řízení. Při cvičení na PC simulátoru si účastníci vyzkouší provoz a řízení tohoto typu elektráren při normálních i havarijních situacích.
  • Kapacita: 2
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 5. (volno) Simulace provozu JE typu ABWR
  Odborný garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
  V rámci přednášky budou nejdříve popsány jaderné elektrárny typu ABWR (nejmodernější provozovaný varný reaktor Generace III, v provozu např. na elektrárně Kashiwazaki Kariwa) a teoretické principy jejich řízení. Při cvičení na PC simulátoru si účastníci vyzkouší provoz a řízení tohoto typu elektráren při normálních i havarijních situacích.
  • Kapacita: 2
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 6. (volno) Jak poznat dávku z barvy gelu?
  Odborný garant: Mgr. Hana Bártová
  Jak můžeme působení ionizujícího záření vidět na vlastní oči? Vyrobíme si gelový dozimetr, který po ozáření mění barvu.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová, 2. patro, před místností 211
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 7. (volno) Co je chytré osvětlení a jak souvisí s nejmodernějšími detektory ionizujícího záření?
  Odborný garant: Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
  Účastníci miniprojektu se seznámí s nejmodernějšími materiály, které se používají jednak jako scintilační materiály pro detekci neviditelného záření a jednak pro konstrukci laditelných zdrojů bílého světla (není bílá jako bílá!). V rámci praktické části si pak sami proměří vyzářené emisní spektrum zdroje bílého světla s laditelnou teplotou (tedy barvou) a emisní spektrum vybraných scintilačních materiálů v poli ionizujícího záření.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 8. (volno) Radioimunoanalýza
  Odborný garant: Ing. Michal Sakmár
  Radioimunoanalytické testy jsou diagnostické metody pro in vitro stanovení různých antigenů (hormonů, aj.) v biologických materiálech, např. krvi. Stanovení se provádí pomocí protilátek a radioaktivní značky, což zajišťuje vysokou specificitu a citlivost. Slouží již řadu let k stanovení různých analytů a následně i diagnóz.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 9. (volno) 99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně
  Odborný garant: Ing. Kateřina Fialová
  Příprava radiofarmak značených 99mTc je prvním krokem nezbytným k diagnostice onemocnění na klinikách nukleární medicíny. Zdrojem 99mTc je eluát z radionuklidového generátoru 99Mo-99mTc, který je následně použit pro přípravu samotného radiofarmaka. Kromě samotné syntézy je nutné sledovat radiochemickou čistotu připravených sloučenin, která je důležitým parametrem při hodnocení kvality radiofarmaka před jeho samotnou aplikací pacientovi. V rámci miniprojektu budou využity komerčně dodávané kity pro přípravu radiofarmak.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 10. (volno) Malá velká data
  Odborný garant: doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.
  Zpracování dat mění v současné době postupy práce ve většině oborů lidské činnosti. Na serveru kaggle.com (vlastněném společností Google) si mohou zájemci z celého světa vyzkoušet své znalosti o zpracování dat na reálných datech z mnoha oborů. My se podíváme na data z oboru fyziky pevných látek, konkrétně data o průhledných polovodičích. Během projektu se seznámíme s platformou kaggle, základními (a překvapivě jednoduchými) technikami strojového učení a použijeme metodu Kernel Ridge Regression.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 11. (volno) Detekce gravitačních vln na detektoru LIGO
  Odborný garant: Ing. Josef Schmidt, Ph.D.
  Zkuste si analýzu dat z gravitačních interferometrů LIGO a zopakujte objev srážky dvou černých děr GW150914, za který byla udělena Nobelova cena za fyziku v roce 2017. Dozvíte se o generování gravitačních vln astrofyzikálními objekty, jak fungují detektory gravitačních vln, a přičichnete k matematice zvané Fourierova transformace, která je nezbytná v mnoha oblastech fyziky a techniky.
  • Kapacita: 6
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 12. (volno) Monte Carlo simulace šíření nebezpečného viru
  Odborný garant: Ing. Martin Matys
  V uzavřené společnosti propukla epidemie. Nebezpečný vir se šíří populací s pomocí agresivních nakažených. Podaří se včas nalézt lék a komunitu vyléčit nebo bude vyhubena? Seznámení s metodou Monte Carlo (MC), důležitou jak ve fyzice, tak v matematice a vlastní simulace problému typu predátor-kořist s náhodnými MC jevy v programu Matlab. (Předchozí znalost Matlabu není potřeba.)
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 13. (volno) Postavte si laserový zaměřovač
  Odborný garant: Ing. Richard Švejkar
  Přijďte si sami sestavit oku bezpečný diodově čerpaný laserový systém, který se v praxi využívá pro detekci a zaměřování vzdálených objektů, měření vzdáleností či v optických komunikacích. Bude se jednat o laser založený na aktivním prostředí Er:Sklo vyzařující záření na vlnové délce 1530 nm.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 14. (volno) Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1
  Odborný garant: Ing. Ondřej Novák
  Kde je v reaktoru největší výkon? Kde je nejmenší? Jak funguje detektor na detekci neutronů? Experimentální úloha, ve které účastníci pomocí detektorů proměří rozložení hustoty toku neutronů v AZ. Experiment bude probíhat na školním reaktoru VR-1, účastníci musí být starší 16 let (16 a více)
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 15. (volno) Využití zpožděných neutronů ke stanovení množství štěpného materiálu
  Odborný garant: Ing. Ondřej Novák
  Jaké má obohacení neznámý vzorek uranu? Jak funguje detektor na detekci neutronů? Pomocí zpožděných neutronů a dvou známých vzorků uranu určíme obohacení neznámého vzorku. Vzorky budou ozařovány v aktivní zóně reaktoru VR-1 a následně měřeny. Experiment bude probíhat na školním reaktoru VR-1, účastníci musí být starší 16 let (16 a více)
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 16. (volno) Get ready for Krakatit
  Odborný garant: Ing. Vojtěch Stránský
  At ELI-Beamlines lasers will be used to produce ionizing radiation for various purposes. However, ionizing radiation can also cause harm to people and electronics. Therefore, before it starts operating, a shielding has to be designed. In this miniproject you will learn how to design such shielding using Monte Carlo code FLUKA. Please note that you have to be at least 15 years old and you have to speak English well in order to participate.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: v Dolních Břežanech v ELI Beamlines
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 17. (volno) Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti
  Odborný garant: Ing. Miloš Tichý, CSc.
  Seznámíme se se základními druhy radioaktivního záření, jak vznikají, co jsou hlavní zdroje. Vlastnosti radioaktivního záření, metody detekce. V praktické části budou použity různé detekční metody a měřeny základní vlastnosti: pronikavost a dolet.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 18. (volno) Virtuální simulátor lineárního urychlovače
  Odborný garant: Ing. Tereza Hanušová
  Na medicínském urychlovači elektronů, který se používá pro léčbu rakoviny, naměříme fyzikální parametry, naplánujeme léčbu pro pacienta a nakonec ho i ozáříme (virtuálně).
  • Kapacita: 5
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 19. (volno) Analýza lidského chování během evakuace
  Odborný garant: Ing. Jana Vacková
  Naše výzkumná skupina provedla v posledních letech několik evakuačních experimentů - ze získaných videozáznamů pak byla extrahována rozmanitá data umožňující hlubokou analýzu lidského chování za různých evakuačních podmínek. Úkolem tohoto projektu bude seznámit se s obecnými zákonitostmi pohybu chodce (nejen) v davu, vybrat vhodné veličiny nejlépe popisující jeho chování a vysvětlit jejich trendy v závislosti na podmínkách v evakuované místnosti. Projekt bude realizován v programu MATLAB, jehož základní instruktáž bude též součástí.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 20. (volno) 3D atomární struktura bílkoviny za 24 hodin
  Odborný garant: Ing. Martin Malý, Ing. Jan Stránský, Ph.D.
  Proteiny jsou jednou ze základních složek živých organismů. Informace o jejich struktuře otevírají cesty k novým technologiím a umožňují pochopit buněčné procesy a navrhovat nová léčiva. V tomto miniprojektu se seznámíme s postupem, jakým lze určit prostorové uspořádání atomů proteinu. Vypěstujeme krystaly proteinu metodou visící kapky a změříme na nich difrakci rentgenového záření. Z naměřených dat se pokusíme určit jeho prostorovou strukturu.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Jinde
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 21. (volno) Termoluminiscenční dozimetrie
  Odborný garant: Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.
  Cílem miniprojektu je seznámit studenty s principy termoluminiscenční metody a jejího dalšího využití, zejména v oblasti osobní dozimetrie. Metoda je založena na jevu, že při ozáření některých pevných látek ionizujícím zářením dochází v jejich struktuře k určitým vratným změnám, které se projevují tím, že je-li tato látka zahřáta, vyzařuje světlo (světélkuje) a množství tohoto světla je do jisté míry úměrné energii, kterou ionizující záření látce předalo, tj. dávce. Tento jev se nazývá termoluminiscence.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 22. (volno) How to test if quantum theory is correct?
  Odborný garant: Aurél Gábris, PhD
  Quantum mechanics predicts strange things, such as a particle passing through two holes at the same time, or events affecting each other at a great distance. But do we have to believe in these predictions? Or is there an ordinary explanation for all this? Interestingly, a combination of these two questions has led to the historical proposal by John Bell. At the core of Bell's idea are the notions of correlations and causality. During the mini-project, we are going to discuss the distinctions between these two notions, and consider a simple example of how causality affects correlations. In the model, we will be opening appropriately arranged, sealed envelopes containing red or blue coins and determine the correlations. We shall then consider the quantum mechanical equivalent of this example, and use IBM's openly available quantum computer (IBM-Q) to obtain the correlations yielded by quantum mechanics. Will they be the same? Does this answer our initial two questions?
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 23. (volno) Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice
  Odborný garant: doc. Dr. Ing. Milan Šiňor
  Seznámíme se s některými typickými představiteli počítačových algebraických systémů (např. Mathematica a Maple) a naučíme se je používat při vizualizaci dat a při řešení některých jednoduchých i složitějších fyzikálních úloh.
  • Kapacita: 6
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 24. (volno) Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu
  Odborný garant: Ing. Jan Adámek
  V projektu provedou studenti řádkovací elektronovou mikroskopii a energiově disperzní analýzu antického hřebu. Zároveň si mohou přinést z domova jiný zajímavý předmět, u kterého se chtějí podívat na mikrostrukturu a zjistit jeho složení.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 25. (volno) Jak nám pomáhají tenké vrstvy?
  Odborný garant: Ing. Jaroslav Čech, Ph.D.
  K čemu slouží tenké vrstvy materiálů? Proč povlakované vrtáky vydrží více než obyčejné? V rámci miniprojektu se účastníci seznámí s možnostmi charakterizace tenkých vrstev materiálů a jejich využitím v praxi. Provedou měření jejich tloušťky, nanotvrdosti, vrypové odolnosti a dalších charakteristik.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 26. (volno) Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
  Odborný garant: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík
  V projektu se studenti seznámí se základy transmisní elektronové mikroskopie, která umožňuje zobrazit krystaly i v atomovém rozlišení. Experimentální část bude zaměřena na pozorování poruch v různých materiálech. Ze záznamů difrakce elektronů bude provedena identifikace typu krystalové mřížky.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 27. (volno) Dávka v mléčné žláze při mamografickém vyšetření
  Odborný garant: Ing. Barbora Dršková
  Střední dávka v mléčné žláze DG je veličinou vyjadřující riziko nežádoucích účinků pro mamografické vyšetření. Během experimentu zjistíme, jaké dávky záření můžeme čekat u našeho fakultního mamografu, dříve skutečně využívaného v nemocnici pro vyšetření pacientů. Změříme pomocí ionizační komory veličinu dopadající kerma a polotloušťka, které charakterizují rentgenový svazek, a stanovíme střední dávku v mléčné žláze pro prs o tloušťce 4,5, 6 a 7,5 cm. Pro simulaci dané tloušťky prsu použijeme odpovídající tloušťku PMMA fantomu. (Rentgenová laboratoř se nachází v Dejvicích na Fakultě strojní ČVUT.)
  • Kapacita: 5
  • Místo konání: Brehovka
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 28. (volno) Počítačové simulace turbulentního proudění
  Odborný garant: Ing. Jakub Klinkovský
  Cílem tohoto tématu je seznámit studenty s možnostmi simulace proudění pomocí počítače, ukázat, za jakých podmínek vzniká turbulentní proudění a jaké komplikace jsou s jeho simulací spojeny. Budeme použit volně dostupný software. Nejsou požadovány téměř žádné zkušenosti s programováním ani s fyzikou.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 29. (volno) Počítačové zobrazování fraktálních množin
  Odborný garant: Ing. Petr Pauš, Ph.D.
  Cílem miniprojektu je seznámit studenty s principy zobrazování a aproximace některých zvláštních geometrických objektů označovaných jako fraktální množiny. Tyto objekty studujeme v souvislosti s některými nelineárními jevy v oblasti fyziky, chemie, biologie a také společenských věd. Bývají také spojovány s chaotickým chováním některých deterministických systémů, např. v meteorologii, v chemických reakcích nebo proudění tekutin.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 30. (volno) Programování na kvantovém počítači
  Odborný garant: Ing. Patrik Urban
  Kvantová teorie se zabývá popisem fyzikálních jevů na mikroskopické úrovni. Chování mikročástic se ukazuje být velmi odlišné od toho, co pozorujeme v makrosvětě okolo nás. Kvantová teorie pak vede k překvapivým důsledkům, jedním z nichž jsou i kvantové počítače, které dokáží řešit některé problémy efektivněji než klasické počítače. V rámci tohoto projektu se seznámíme s jednoduchými kvantovými hradly a ukážeme si, jak funguje nejjednodušší kvantový algoritmus, který je efektivnější než jeho klasický protějšek. Budeme používat kvantový počítač IBM Q, který je dostupný přes webové rozhraní.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 31. (volno) Postavme si mlžnú komoru
  Odborný garant: doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
  Podla osvečeného návodu postavíme funkčnú mlžnú komoru na pozorovanie kozmického žiarenia. S touto mlžnou komorou vymyslíme fyzikálne merania a prevedieme ich.Skúsime prípadne používaný dizajn vylepšiť.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 32. (volno) Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo
  Odborný garant: Ing. Ondřej Faltys
  Seznámíte se s aplikací metody Monte Carlo na výpočet obsahu plošných obrazců a vyzkoušíte si ji naprogramovat. Uvidíte, jak lze pomocí generování náhodných čísel (které můžete získat např. házením korunou, hrací kostkou nebo pohodlněji pomocí počítačového generátoru náhodných čísel) vypočítat obsah téměř jakéhokoliv obrazce. Pomocí metody Monte Carlo odhadneme slavné Ludolfovo číslo.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 33. (volno) Měření spektra gama záření scintilačním počítačem
  Odborný garant: Ing. Jakub Cimerman
  Gama spektroskopie je disciplína, která měří a vyhodnocuje spektra gama zářičů. Je široce využívaná v dozimetrii a jaderné fyzice. Dovoluje nám určit mnoho vlastností zdrojů gama záření, zejména strukturu energetických hladin jader. V rámci tototo miniprojektu se nejdříve seznámíme s potřebnými teoretickými znalostmi a experimentální aparaturou a následně změříme a zpracujeme spektra několika různých gama zářičů.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 34. (volno) Slow Control System
  Odborný garant: Ing. Lukáš Holub
  Slow control systémy sa v typickom experimente často používajú na nastavenie a/alebo monitorovanie komponentov, ako sú vysokonapäťové moduly, teplotné snímače, tlakomery, detektory atď. V rámci tohto projektu vytvoríme jednoduchý LED obvod, pre ktorý naprogramujeme program (front-end aj back-end), ktory bude daný obvod ovládať a monitorovať.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 35. (volno) Přepracování ozářeného jaderného paliva – separace lanthanoidů a minoritních aktinoidů
  Odborný garant: RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D.
  V rámci miniprojektu se studenti seznámí s koncepcí Partitioning and Transmutation, tzn. jednotlivými separačními procesy při přepracování ozářeného jaderného paliva, a se základními informacemi o transmutaci dlouhodobých radioizotopů (snem všech alchymistů) a jaderných reaktorech IV. generace. V praktické laboratorní práci se zaměří na charakteristiku různých extrakčních systémů pro separaci lanthanoidů a minoritních aktinoidů (vliv kyseliny, její koncentrace, vliv extrakčního činidla, rozpouštědla apod.), vyhodnocování vzorků pomocí alfa a gama spektrometrie a interpretaci získaných výsledků.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 36. (volno) Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách - simulace na počítači
  Odborný garant: Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D.; Ing. Milan Burda; doc. Dr. Ing. Ivan Richter
  Dnešní sofistikované softwarové nástroje pro simulaci šíření a interakce světelného záření se strukturami o velmi malých rozměrech, rozličných tvarů, materiálového složení i funkčnosti, umožňují na jednoduchých příkladech pochopit řadu zajímavých fyzikálních efektů a procesů, které zde probíhají a které mohou inspirovat pro následnou přípravu takovýchto struktur. Tento miniprojekt nabízí, prostřednictvím vyzkoušení si těchto nástrojů, poodhalit tuto zajímavou oblast moderní fotoniky a plazmoniky.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 37. (volno) Vizualizace deformací atomových jader a nukleonových stavů
  Odborný garant: Ing. Jan Pokorný, Mgr. Petr Veselý Ph.D.
  Atomová jádra jsou unikátní laboratoří pro zkoumání kvantových zákonitostí vázaného systému složeného z velkého množství vzájemně interagujících částic – v tomto případě protonů a neutronů (souhrnně je nazýváme nukleony). Cílem miniprojektu bude seznámit se se základními zákonitostmi mikrosvěta (kvantovou mechanikou), které jsou nutné pro pochopení a vysvětlení fyziky atomových jader. Poté se seznámíme s velmi jednoduchým teoretickým modelem, který nám umožní vizualizovat nukleonové stavy v atomových jádrech a pochopit, proč se (některá) atomová jádra deformují.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 38. (volno) Narušování symetrie v laserovém rezonátoru
  Odborný garant: Ing. Josef Blažej, Ph.D.
  Kdy jste měli naposled možnost hrát si se stavebnicí pevnolátkového laseru? Po seznámení s teoretickými principy laserů a pravidly bezpečnosti práce s nimi si vyzkoušíte, jak snadné nebo těžké bude si malý Nd:YAG laser sestavit. Vyzkoušíte si, kolik námahy dá přeměnit jednu barvu laserového záření na jinou. Hlavní náplní miniprojektu bude pozorovat a pomocí kamery měřit, jak se bude měnit laserový svazek po vychýlení zrcadel laserového rezonátoru z jejich ideálních osově symetrických pozic. Uvidíte, jak i makroskopické fyzikální jevy mohou být pěkně kvantovány.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 39. (volno) Spektrální vlastnosti laserového záření a optických zdrojů kolem nás
  Odborný garant: Ing. Karel Veselský, Jan Kratochvíl
  Přijďte zjistit jaké záření vysílá laser, počítačová myš, dálkový ovladač, zářivka, slunce a další optické zdroje, se kterými se potkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak funguje laser a jak se liší od jiných světelných zdrojů.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 40. (volno) Výbojkově čerpaný neodymový laser se zesilovačem
  Odborný garant: Ing. Adam Říha
  Přijďte si sestavit vlastní laser a proměřit jeho základní výstupní charakteristiky. Vyzkoušíte si měření s osciloskopem, zkusíte dosáhnout generace krátkých impulzů a na závěr díky nelineárnímu optickému jevu vyzkoušíme transformovat lidským okem neviditelné infračervené záření do viditelné spektrální oblasti.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 41. (volno) Tenké vrstvy
  Odborný garant: Ing. Jiří Čapek, Ph.D.
  Miniprojekt je zaměřen na přípravu a následnou analýzu tenkých vrstev. Účastníci budou nejdříve seznámeni s unikátní depoziční technikou Ionized Jet Deposition, pomocí které si následně připraví vzorky tenkých vrstev. Takto připravené tenké vrstvy budou následně analyzovat metodou rentgenové difrakce. Účastníci by na konci miniprojektu měli mít představu o možnostech příprav tenkých vrstev, jejich využití, o vlastnostech jimi připravených vrstev a o možnostech jejich analýz.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 42. (volno) Lze pomocí rentgenu charakterizovat neznámý prášek?
  Odborný garant: Ing. Karel Trojan
  V rámci miniprojektu proběhne analýza neznámého prášku pomocí rentgenové difrakce. Tento princip je využit např. ve farmacii nebo u policie na identifikaci léků či neznámých látek. Studenti budou seznámeni s přístrojovým vybavením Laboratoře strukturní rentgenografie a se základy rentgenové difrakce. Cílem miniprojektu bude určit jednotlivé složky zkoumané směsi a to nejenom pomocí rentgenu.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Trojanova
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 43. (volno) Výpočet radonového indexu pozemku aneb Proč měl praotec Čech popojít o pár kilometrů dále
  Odborný garant: Bc. Lucie Vítková
  Cílem miniprojektu bude seznámit se s přírodní složkou ionizujícího záření působící na člověka, radonem. Analýzou plynopropustnosti a aktivity radonu v půdním vzduchu vypočítáme radonový index pozemku - veličinu, která je vstupní hodnotou při plánování radonové izolace stavby. Dále si ukážeme vliv nejčastějších chyb, kterých se při měření můžeme dopustit.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 44. (volno) Okno do fyziky elementárních částic
  Odborný garant: Ing. Ota Zaplatílek
  Můžete se těšit na heuristický úvod do fyziky elementárních částic spojený s ochutnávkou teoretické pozadí a matematického popisu v oblasti kvantové teorie pole. Motivační přednáška bude doplněna o praktickou analýzu Monte-Carlo dat s cílem určit klidovou hmotnost mionu. Zkušenost s programováním v C/C++ je vítána.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 45. (volno) Značení ligandů 68Ga pro medicínské aplikace
  Odborný garant: Ing. Veronika Valová
  68Ga je pozitronový zářič, který je využíván v pozitronové emisní tomografii (PET). Jeho zdrojem je eluát (GaCl3) z radionuklidového generátoru 68Ge/68Ga, který je následně použit pro značení azamakrocyklických ligandů jako DOTA, NOTA, TRAP, TETA a aj. Takto připravené komplexy lze používat přímo jako radiofarmakum nebo navázat na různorodé látky (proteiny, nanočástice). Při značení kationtem kovu (Ga3+) je nejen nutné použít vhodné komplexační činidlo, které kvantitativně zakomplexuje galium, ale také zároveň stanovit optimální reakční podmínky. Cílem miniprojektu je určení optimálních podmínek značení ligandu v závislosti na zvoleném pH.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 46. (volno) Procházka na síti
  Odborný garant: Ing. Václav Zatloukal, Ph.D.
  Náplní tohoto miniprojektu je výzkum náhodných procházek na grafech (sítích) a jejich stacionárních vlastností po nekonečném počtu kroků. Tato úloha vede na hledání vlastních vektorů matice přechodu, které odrážejí strukturu dané sítě. Výpočty budeme provádět pomocí počítačového softwaru Mathematica pro různé volby sítí a budeme pozorovat, jak se jejich vlastní vektory mění v závislosti na konektivitě, tj. na počtu sousedů jednotlivých vrcholů.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:

 47. (volno) Balmerova série vodíku
  Odborný garant: Ing. Michal Špaček
  V rámci miniprojektu se seznámíme se základy spektroskopie, fyzikálního oboru, díky kterému jsme například schopni určit složení samotných hvězd. Abychom zjistili, proč je každá látka ve vesmíru jedinečná, nahlédneme do optiky, atomové i kvantové fyziky. Teoretické poznatky a spektroskopické metody si následně vyzkoušíme na nejjednodušší, ale zároveň nejčastěji zastoupené látce ve vesmíru – atomárním vodíku. Výklad si budeme demonstrovat na každodenních nebo jinak běžně známých skutečnostech.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:


Ukázka exkurze - ÚFE

Exkurze

Která vědecká pracoviště budete letos moci navštívit?


Archivní přednáška

Přednášky

Letošní nabídka přednášek