TV@J - miniprojekty Až si příště bude někdo stěžovat, že jste udělali chybu, tak mu řekněte, že je to možná dobře. Protože bez nedokonalostí a chyb bych neexistoval ani já a ani vy.

Stephen Hawking,Právě odešel ...Miniprojekty

Hlavní náplní Týdne vědy (pondělí 18. 6. a úterý 19. 6.) je vypracování tzv. studentského "miniprojektu" na různá témata, která pro vás připravili akademici a studenti FJFI z různých laboratoří. Přihlaste si téma, ke kterému se kloníte nejvíc + dvě náhradní. Průměrný počet studentů na jednom miniprojektu je 3, maximálně 4. V případě převisu poptávky u daného tématu bude preferováno zastoupení studentů jedné školy u více témat. (Týden vědy není o vypracování miniprojektu se spolužákem, ale o spolupráci ve skupině badatelů, které, stejně jako v realitě, často předem neznáte.) Dále dáváme přednost těm, kteří přijíždí na naši akci poprvé. Pod anotací projektu je uvedena jeho kapacita a aktuální počet přihlášených účastníků (první volba/druhá volba/třetí volba). Zde vidíte, kde je velký převis poptávky a kde je tedy menší pravděpodobnost, že tento miniprojekt dostanete.

 1. (volno) Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM I.Tokamak je jedním ze zařízení, na jehož principu by mohla být postavena budoucí termojaderná elektrárna. FJFI vlastní jedno z těchto unikátních zařízení, malý tokamak Golem. Cílem miniprojektu bude seznámit se s principem tokamaku a následně teoretických znalostí využít při experimentech na tomto zařízení. V tomto experimentu se pokusíme určit dobu udržení plazmatu a odhadneme jeho teplotu.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:
 2. (volno) Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II.Tokamak je jedním ze zařízení, na jehož principu by mohla být postavena budoucí termojaderná elektrárna. FJFI vlastní jedno z těchto unikátních zařízení, malý tokamak Golem. Cílem miniprojektu bude seznámit se s principem tokamaku a následně teoretických znalostí využít při experimentech na tomto zařízení. V tomto experimentu se pokusíme určit dobu udržení plazmatu a odhadneme jeho teplotu.
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:
 3. (volno) Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1.Kde je v reaktoru největší výkon? Kde je nejmenší? Jak funguje detektor na detekci neutronů? Experimentální úloha, ve které účastníci pomocí detektorů proměří rozložení hustoty toku neutronů v AZ. Experiment bude probíhat na školním reaktoru VR-1, účastníci musí být starší 16 let (16 a více)
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci:
 4. (volno) Využití zpožděných neutronů ke stanovení množství štěpného materiálu.Jaké má obohacení neznámý vzorek uranu? Jak funguje detektor na detekci neutronů? Pomocí zpožděných neutronů a dvou známých vzorků uranu určíme obohacení neznámého vzorku. Vzorky budou ozařovány v aktivní z%C3%B3ně reaktoru VR-1 a následně měřeny. Experiment bude probíhat na školním reaktoru VR-1, účastníci musí být starší 16 let (16 a více)
  • Kapacita: 3
  • Přihlášeno: 0/ 0/ 0
  • Účastníci: