Ve vědě se nesmíme podřízovat tomu, co se nám z jednoho či druhého pohledu jeví jako přitažlivé, ale tomu, co reprezentuje shodu teorie s experimentem.

Dmitrij I. Mendělejev,150 let periodické tabulky prvků

Program

Program se může ještě měnit. Finální verzi dostanete na zahájení akce.

Neděle 16. 6.
10.00-11.00 Registrace (Břehová, recepce.)
11.00-11.30 Otevření Týdne vědy (posluchárna #103)
11.30-11.50 Úvodní úvaha o vědecké komunikaci (posluchárna #103)
11.50-12.30 Organizace TV@J (posluchárna #103)
12.30-14.00 Pauza na oběd (Apetito)
14.00-15.30 Populární přednášky (Břehová - posluchárny)
#103: Termojaderná fúze
#314: Chemie a záření
#114: Laser – malířský štětec, nástroj nebo zbraň?
#10: Havárie v jaderné energetice
#11: Pevné, pevnější, nejpevnější
#115: Výzvy, které před matematiku staví výpočetní technika
#111: Termodynamika bruslení
#215: Ionizující záření v medicíně
#PC studovna 9: Pravda a lež ve fotografii digitálního věku
16.00-19.00 Pevnost Břehyard (Břehová - posluchárny, začátek ve #103)
od 19.00 Ubytování na kolejích (Větrník a Strahov)
Pondělí 17. 6.
9.00-16.30 Miniprojekty (seznámení, rešerše, příprava, realizace) (Břehová, Trojanova, Troja a další místa vědeckých institucí)
16.30-17.50 Vědecká prezentace I pro nováčky na TV@J (posluchárna #103)
16.30-17.50 Alternativní přednášky pro absolventy minulých ročníků TV@J (posluchárny Břehová)
#115: Jak se scintilátory detekovat ionizující záření? Rychle, účinně a levně.
#114: Po stopách kvantové gravitace
19.00-20.30 Fakultativní program - divadelní představení studentů Pražské konzervatoře 'Histerikon' (Divadlo Na Rejdišti)
Úterý 18. 6.
celý den Miniprojekty (příprava prezentace a sborníkového příspěvku) (Břehová, Trojanova, Troja a další místa vědeckých institucí)
18.00 Uzávěrka návrhů titulního obrázku sborníku a nahrání příspěvků do sborníku (internet)
Středa 19. 6.
8.30-10.00 Hlavní zvaná přednáška (posluchárna #103)
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.: Mezinárodní rok periodické soustavy prvků: Osazenstvo, milníky a zajímavosti
10.30-11.50 Vědecká prezentace II pro nováčky na TV@J (posluchárna #103)
10.30-11.50 Alternativní přednášky pro absolventy minulých ročníků TV@J (posluchárny Břehová)
#10: Matematické modelování dynamiky tekutin
#115: Inženýr a vědec Leonardo da Vinci
#114: Kolik kvarků je v protonu?
#11: Energetika ČR včera, dnes a zítra
12:00-13:30 Pauza na oběd (Menza Právnická)
odpoledne Exkurze (vrcholná badatelská pracoviště po Praze)
17.30-19.30 Diskuzní párty (posluchárny Břehová)
#314: Radiofarmaka - současná diagnostika i terapie
#103: Matematika v kasinu
#115: Lasery kolem nás
#10: Za zrcadlem datové analýzy
#114: Amatéři a profesionálové ve fyzice
20.00 Uzávěrka nahrání prezentací pro minikonferenci (internet)
Čtvrtek 20. 6.
9.00-10.30 Prezentace miniprojektů I (posluchárna #103)
11.00-12.30 Prezentace miniprojektů II (posluchárna #103)
12.30-14.00 Pauza na oběd (Menza Právnická)
14.00-15.30 Prezentace miniprojektů III (posluchárna #103)
16.00-17.00 Prezentace miniprojektů IV (posluchárna #103)
18.00-21.00 Kasino (závěrečný společenský večerní program na fakultě) (Břehová terasa či Atrium)
Pátek 21. 6.
9.00-10.15 Prezentace miniprojektů V (posluchárna #103)
10.45-12.00 Prezentace miniprojektů VI (posluchárna #103)
12.00-12.15 Závěr (posluchárna #103)
12.15 Zakončení 21. ročníku TV@J (posluchárna #103)
12.30-13.30 Oběd (Menza Právnická)

Ukázka exkurze - ÚFE

Exkurze

Která vědecká pracoviště budete letos moci navštívit?


Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?