Týden vědy na FJFI ČVUT


18.-23.6.2017
na ČVUT V PRAZE


TV - program. Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku.

Marie Skłodowska Curie,150 let od narozeníProgram TV@J

 • Neděle 18.6.
 • 10.00-11.00:Registrace (Břehová - vrátnice)
  11.00-12.30:Úvod (o vědecké komunikaci) a organizace TV@J (aula 103)
  12.30-14:00:Pauza na oběd
  14.00-15.30:Populární přednášky (Břehová - posluchárny)
  • #103: Termojaderná fúze
  • #9: Pravda a lež ve fotografii digitálního věku
  • #115: Matematický siloměr na detekci sociálních interakcí
  • #111: Pevné, pevnější, nejpevnější
  • #114: Jaderný palivový cyklus a jeho uzavíraní, neboli přínos jaderné energetiky v řešení energetického problému lidstva
  • #314: Chemie a záření
  • #10: Tenké polykrystalické diamantové filmy proti korozi v jaderných reaktorech
  16.00-19.00:Pevnost Břehyard (Břehová celá, začátek v aule 103)
  19.00-:Ubytování pro mimopražské
 • Pondělí 19.6.
 • 9.00-16.30:Miniprojekty (seznámení, rešerše, příprava, realizace)
  16.30-18.00:Vědecká prezentace I pro nováčky na TV@J (aula 103)
  16.30-18.00:Alternativní přednášky pro absolventy minulých ročníků TV@J
  • #10: Nápady na síti - inspirujte se
  • #115: Jak se scintilátory detekovat ionizující záření? Rychle, účinně a levně.
  • #114: Výzkum epilepsie ve 21.století aneb jak moderní metody pomáhají zlepšovat kvalitu života pacientům s epilepsií
 • Úterý 20.6.
 • celý den:Miniprojekty (příprava prezentace a sborníkového příspěvku)
  18.00:Uzávěrka návrhů titulního obrázku a nahrání příspěvků do sborníku TV2017
 • Středa 21.6.
 • 8.30-10.00:Hlavní pozvaná přednáška (aula 103)
  • Jaderná chemie včera, dnes a zítra.
  10.30-11.45:Vědecká prezentace II pro nováčky na TV@J (aula 103)
  10.30-11.45:Alternativní přednášky pro absolventy minulých ročníků TV@J
  • #114: Theranostika
  • #13: Jak zkoumáme strukturu hmoty v CERNu?
  • #10: Nápady na síti - inspirujte se
  • #11: Havárie v jaderné energetice
  11.45-13:00:Pauza na oběd
  odpoledne:Exkurze na vrcholná badatelská pracoviště po Praze
  17.30-19:30:Diskuzní párty (Břehová posluchárny)
  • #114: Proč je adaptivní test znalostí lepší (a horší) než běžný test
  • #115: Laserové plasma
  • #314: Minulost a budoucnost radiofarmak
  • #103: Matematika v kasinu
  22.00:Uzávěrka nahrání prezentací pro minikonferenci
 • Čtvrtek 22.6.
 • 9.00-10.30:Prezentace miniprojektů I (auly 103 a 115)
  11.00-12.30:Prezentace miniprojektů II (auly 103 a 115)
  12.30-14:00:Pauza na oběd
  14.00-15.30:Prezentace miniprojektů III (auly 103 a 115)
  16.00-17.00:Prezentace miniprojektů IV (auly 103 a 115)
  18.00-21:00:Kasino (závěrečný večerní program na fakultě na terase či v atriu)
 • Pátek 23.6.
 • 9.00-10.15:Prezentace miniprojektů V (aula 103)
  10.45-11.45:Prezentace miniprojektů VI (aula 103)
  11.45:Závěr (aula 103)
  12.00:Konec TV@J
  12.15-13:30:Oběd

copyright © 2006 Vojtěch Svoboda, Vojtěch Kusý