Až si příště bude někdo stěžovat, že jste udělali chybu, tak mu řekněte, že je to možná dobře. Protože bez nedokonalostí a chyb bych neexistoval ani já a ani vy.

Stephen Hawking, právě odešel...

Program

Program se může ještě měnit. Finální verzi dostanete na zahájení akce.

Neděle 17. 6.
10.00-11.00 Registrace (Břehová - vrátnice)
11.00-11.30 Otevření Týdne vědy
11.30-11.50 Úvodní úvaha o vědecké komunikaci
11.50-12.30 Organizace TV@J
12.30-14.00 Pauza na oběd
14.00-15.30 Populární přednášky (Břehová - posluchárny)
#103: Termojaderná fúze
#114: Pevné, pevnější, nejpevnější
#314: Chemie a záření
#115: Záření černého tělesa
#PC studovna 9: Pravda a lež ve fotografii digitálního věku
#111: Jak fungují jaderné reaktory?
#11: Laser – malířský štětec, nástroj nebo zbraň?
16.00-19.00 Pevnost Břehyard (Břehová celá, začátek v aule 103)
od 19.00 Ubytování na kolejích
Pondělí 18. 6.
9.00-16.30 Miniprojekty (seznámení, rešerše, příprava, realizace)
16.30-17.50 Vědecká prezentace I pro nováčky na TV@J
16.30-17.50 Alternativní přednášky pro absolventy minulých ročníků TV@J
#114: Jak se scintilátory detekovat ionizující záření? Rychle, účinně a levně.
#111: Termodynamika bruslení
#115: Jak se žije ve dvou dimenzích
18.00-20.00 fakultativní program - Divadlo Na Rejdišti - Slavnostní koncert oddělení populární hudby
Úterý 19. 6.
celý den Miniprojekty (příprava prezentace a sborníkového příspěvku)
18.00 Uzávěrka návrhů titulního obrázku sborníku a nahrání příspěvků do sborníku
Středa 20. 6.
8.30-10.00 Hlavní zvaná přednáška
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DrSc. (Ústav teoretické fyziky, MFF UK): O obecné teorii relativity a Hawkingovi
10.30-11.50 Vědecká prezentace II pro nováčky na TV@J
10.30-11.50 Alternativní přednášky pro absolventy minulých ročníků TV@J
#114: Biomolekuly jako stroje aneb Atomový pořádek
#11: Matematické modelování dynamiky tekutin
#115: Kolik kvarků je v protonu?
#10: Havárie v jaderné energetice
jak kdo-jak kdy Pauza na oběd - rozpis kdy která exkurze má jít na oběd najdete na stránce se stravováním
odpoledne Exkurze na vrcholná badatelská pracoviště po Praze
17.30-19.30 Diskuzní párty (Břehová posluchárny)
#114: Paradoxy strukturní analýzy a její význam v běžném životě
#103: Matematika v kasinu
#115: Užití ionizujícího záření v medicíně
#10: Ultraintenzivní laserové impulzy, aneb co se skrývá za projektem ELI
18.00-19.30 fakultativní program - exkurze do Thomayerovy nemocnice na radioterapii
20.00 Uzávěrka nahrání prezentací pro minikonferenci
Čtvrtek 21. 6.
9.00-10.30 Prezentace miniprojektů I
11.00-12.30 Prezentace miniprojektů II
12.30-14.00 Pauza na oběd
14.00-15.30 Prezentace miniprojektů III
16.00-17.00 Prezentace miniprojektů IV
18.00-21.00 Kasino (závěrečný společenský večerní program na fakultě na terase či v atriu)
Pátek 22. 6.
9.00-10.15 Prezentace miniprojektů V
10.45-12.00 Prezentace miniprojektů VI
12.00-12.15 Závěr (aula 103)
12.15 Zakončení 20. ročníku TV@J
12.30-13.30 Oběd

Ukázka exkurze - ÚFE

Exkurze

Která vědecká pracoviště budete letos moci navštívit?


Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?