Přihláška

Prosíme - přihlášku raději vyplňujte na počítači. Zatím není optimalizovaná na mobily a další zařízení a bude se vám asi vyplňovat špatně. Po odeslání formuláře by se měl objevit text "Děkujeme za odeslání formuláře". Pokud tomu tak nebude, ozvěte se nám e-mailem na tydenvedy@fjfi.cvut.cz. Zároveň je ihned vygenerován mail na vaši adresu se souhrnem informací a výzvou k platbě. O přijetí na TV@J vás budeme informovat mailem po připsání platby na účet FJFI. O přidělení miniprojektu v prvním kole nerozhoduje pořadí v přihláškách. Pořadí je rozhodující pouze pro přidělení ubytování do vyčerpání kapacity.

Základní informace:
Jméno
Příjmení
Datum narození
Dívka či chlapec
Adresa - ulice a číslo popisné
Adresa - město
Adresa - PSČ
Mobil (který budete mít nabitý u sebe během akce)
E-mail (základní komunikační kanál, vyplňte obezřetně)
Číslo občanského průkazu nebo pasu (podle toho, co budete mít s sebou na akci) - primárně pro ty, kdo chtějí ubytování a/nebo mají zájem o exkurzi na reaktor, UJF, radioterapii nebo proton centrum
Národnost (primárně pro ty, kdo mají zájem o exkurzi na reaktor, UJF, radioterapii nebo proton centrum)
Škola a město (např. gymn T. G. Masaryka, Kotěhůlky)
Rok maturity
Sleva: Pokud jste se účastnili soutěží, olympiád apod., podívejte se do základních informací, jestli nemáte nárok na slevu. Pokud ano a chcete ji uplatnit, pošlete nám (přes webové rozhraní, které vám přijde e-mailem po odeslání přihlášky) nějaký doklad, či odkaz na výsledkovou listinu.
Nárok na slevu z účastnického poplatku dle základních informací
Ubytování: (Předjednaná kapacita Strahova je 50 míst, kapacita Vltavy je 50 míst.)
Ubytování
Chci ubytování na Strahově už ze soboty na neděli za 150 Kč
S kým chci bydlet (pokud máte preference, napište se vzájemně ve dvojici; chlapce a dívky dohromady nedáváme; pokud preference nemáte, nechte políčko prázdné)
Chci šestidenní (neděle - pátek) jízdenku na Pražskou městskou hromadnou dopravu za 300 Kč
Stravování:
Chci zajistit nedělní oběd za 50 Kč
Chci zajistit pondělní oběd za 40 Kč
Chci zajistit úterní oběd za 40 Kč
Chci zajistit středeční oběd za 40 Kč
Chci zajistit čtvrteční oběd za 40 Kč
Chci zajistit páteční oběd za 40 Kč
Obědy chci zajistit ve vegetariánské variantě
Chci zajistit všechny snídaně v menze Strahov za 250 Kč (Na Vltavě snídaně nelze zajistit!)
Program: Miniprojekty i exkurze mají omezenou kapacitu a je pravděpodobné, že u některých bude převis zájemců. Proto chceme, abyste si vyplnili i dvě náhradní možnosti, o které byste měli zájem, abychom mohli alespoň trochu vyhovět vašim požadavkům. Seznam miniprojektů s anotacemi najdete zde.
Volba miniprojektu:
Náhradní volba miniprojektu č. 1
Náhradní volba miniprojektu č. 2
Seznam exkurzí najdete zde.
Volba exkurze
Náhradní volba exkurze č. 1
Náhradní volba exkurze č. 2
Seznam přednášek najdete zde.
Volba nedělní přednášky
Různé:
Jste absolvent minulého ročníku (2019) této akce? Uveďte ve zkratce název absolvovaného miniprojektu. Pole nechte prázdné, pokud se chystáte jet poprvé. Pokud jste absolvoval/a jiný ročník akce, připište ho také.
Velikost trička
Místo pro vás: co vás bere na TV@J a proč se zajímáte o daný miniprojekt, případně o danou exkurzi? Pro nás to může být určitým pomocným vodítkem při přidělování atraktivních miniprojektů a exkurzí, které jsou v převisu. (max cca 400 znaků)
Chcete, aby vám chodily informace o dalších akcích pořádaných FJFI ČVUT v Praze?
Kolik je třináct+osm (antispam test - odpovězte číselně)
Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Týdne vědy na Jaderce, se zpracováním osobních dat pouze pro potřeby Týdne vědy na Jaderce a vyslovujete souhlas s uveřejněním vašich fotografií z této akce na propagačních materiálech a webových stránkách a sociálních sítích ČVUT v Praze.