Exkurze

Čtvrtý den Týdne vědy (21. 6.) je věnován exkurzím po vědeckých pracovištích vrcholného výzkumu České republiky. Vyjádřete prosím v přihlášce své přání, abychom mohli sestavit jednotlivé skupiny. Opět se může stát, že vám pro převis zájmu nad možnostmi laboratoří bude přidělena jiná exkurze. V závorce bude/je uveden aktuální počet přihlášených účastníků (první volba/druhá volba). Zde vidíte, kde je velký převis poptávky a kde je tedy menší pravděpodobnost, že tuto exkurzi dostanete. Z příjmení účastníků exkurzí zobrazujeme první tři znaky.

 1. (obsazeno) Tokamak GOLEM
  • Dodatečné info: Není vhodné kombinovat zájem o miniprojekt na tokamaku GOLEM společně se zájmem o exkurzi na tomtéž zařízení. Také nemusí být vhodné kombinovat nedělní přednášku o termojaderné fúzi s touto exkurzí. Hodně věcí se může opakovat, ale vidět zařízení v reálu může být i tak zajímavé.
  • Kapacita: 15
  • Sraz: středa 15.00, vrátnice Břehová,
  • Garant: Vojtěch Svoboda
  • Doprovod na místo exkurze: Vojtěch Svoboda
  • Aktuální počet zájemců: 15
  • Účastníci: Matyáš B., Jakub V., Martin Z., Michal H., Michal F., Jan V., Veronika B., Lukáš L., Matěj D., Michal S., Štěpán R., Richard K., Lukáš Z., Pavel P., Michal K.
 2. (volno) Thomayerova nemocnice - radioterapie
  • Dodatečné info: Exkurze do kontrolovaného pásma. V době konání vám musí být 16 let. Účastníci mladší 18 let v den exkurze musí uploadovat souhlas rodičů dle https://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/2022/web/napln/ExkThomayer2022.pdf
  • Kapacita: 15
  • Sraz: středa 13.45, vrátnice Břehová (společný s IKEM),
  • Garant: Ing. Tereza Hanušová
  • Doprovod na místo exkurze: Tereza Hanušová
  • Aktuální počet zájemců: 10
  • Účastníci: Anna V., Barbora D., Kateřina R., Matěj B., Aneta M., Lenka K., Jakub S., Eliška R., Adam M., Pavel P.
 3. (obsazeno) Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
  • Dodatečné info: Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu nebo pasu a musí být starší 16 let v den exkurze. Originálem použitého dokladu totožnosti se musí prokázat na vstupu (nestačí kopie či fotka).
  • Kapacita: 15
  • Sraz: středa 13.20, u zastávky tramvaje "Právnická fakulta" direction "Vozovna Kobylisy",
  • Garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
  • Doprovod na místo exkurze: Martin Malachov
  • Aktuální počet zájemců: 15
  • Účastníci: Adam R., Miroslav C., Jan L., Jakub K., Karolína N., Ondřej N., Vít Š., Jakub M., Tomáš D., Bára J., Jan Š., Tomáš L., Petr K., Lukáš M., Jaroslav R.
 4. (obsazeno) (English) School fission reactor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
  • Dodatečné info: Participants have to provide number of their ID card or Passport. All participants have to be 16 yr or older. They also have to present original of this document on arrival (copy or photo is not enough).
  • Kapacita: 4
  • Sraz: středa 13.20, by the tram station "Právnická fakulta" směrem "Vozovna Kobylisy",
  • Garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
  • Doprovod na místo exkurze: Martin Malachov
  • Aktuální počet zájemců: 4
  • Účastníci: Karel B., Jan Adam O., Vojtěch K., Matyas V.
 5. (volno) Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
  • Kapacita: 15
  • Sraz: středa 13.30, vrátnice Břehová,
  • Garant: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
  • Doprovod na místo exkurze: Kateřina Jiroušková
  • Aktuální počet zájemců: 14
  • Účastníci: Ema Š., Daniela K., Kristýna B., Tamal F., Zuzana G., Jan P., Jan H., Kristýna H., Jan K., Rafina M., Adam Š., Vanesa V., Anna H., Jiří K.
 6. (volno) Hvězdárna Ondřejov, Astronomický ústav AV ČR
  • Dodatečné info: Exkurze na této hvězdárně je hvězdný zážitek. Uvidíte tzv. dvoumetr a další místa tohoto největšího observačního pracoviště v republice. Cesta na Hvězdárnu Ondřejov je dlouhá - v případě účasti přijdete o přednášku před obědem (na oběd půjdete dříve) a pravděpodobně nestihnete večerní diskuzní párty.
  • Kapacita: 14
  • Sraz: středa 11.50, před Právnickou fakultou u zastávky tramvaje,
  • Garant: Petr Kabáth, Jiří Srba
  • Doprovod na místo exkurze: Marek Tunkl
  • Aktuální počet zájemců: 12
  • Účastníci: Marek S., Barbora M., Daniel F., Linda F., Jeroným K., Daniel C., Sára H., Ágnes B., Martin K., Vojtěch D., Viktor K., Atenea Z.
 7. (volno) IKEM
  • Kapacita: 15
  • Sraz: středa 13.45, vrátnice Břehová (společný s Thoma. nem.),
  • Garant: doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
  • Doprovod na místo exkurze: Tereza Hanušová
  • Aktuální počet zájemců: 8
  • Účastníci: Vítězslav H., Lukáš J., Eliška Z., Vít G., Tomáš M., Lucie F., Jan B., Jakub Š.
 8. (obsazeno) Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech
  • Dodatečné info: Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu (tento mít bezpodmínečně s sebou).
  • Kapacita: 17
  • Sraz: středa 13.30, ve vestibulu metra A, Staroměstská (tj. horní konec eskalátorů),
  • Garant: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D., průvodce Ing. Petr Vrchota, Ph.D.
  • Doprovod na místo exkurze: Jana Kittnerová
  • Aktuální počet zájemců: 17
  • Účastníci: Ondřej Š., Ondřej B., Petr S., Maxmilian Ladislav S., Ivana H., Tomáš C., Aneta P., David B., Ladislav A., Bohumil B., Kristýna F., Eva C., Tomáš U., Vojtěch J., Adam D., Martin K., Klára P.
 9. (volno) ÚJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
  • Dodatečné info: Součástí exkurze bude alespoň jeden urychlovač a další pracoviště. Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu nebo pasu a musí být starší 15 let v den exkurze. Originálem použitého dokladu totožnosti se musí prokázat na vstupu (nestačí kopie či fotka). Cesta na exkurzi je kus za hranici Prahy a je proto pravděpodobné, že skupina nestihne (začátek) diskuzní párty.
  • Kapacita: 29
  • Sraz: středa ! 12.30 !, před Právnickou fakultou (pojedete z Masarykova n. ve 13:12 (Os 9634)),
  • Garant: RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
  • Doprovod na místo exkurze: Pavel Savin
  • Aktuální počet zájemců: 28
  • Účastníci: Tomáš T., Denisa T., Jáchym B., Barbora R., Monika D., Irena S., Vladimíra J., Dan K., Jan Z., Matúš P., Daniel Č., Jakub M., Václav Z., Pavel S., Kateřina S., Miriam M., Jiří K., Pavel H., Martin C., Jakub Radim Z., Lukáš S., Veronika H., Martin Š., Matyáš B., Vladimíra B., Mikuláš F., Jan A., Adam Š.
 10. (volno) Laboratoř vysokých napětí FEL ČVUT
  • Kapacita: 20
  • Sraz: středa 13.30, Rudolfinský park - u sochy jednorožce - https://goo.gl/maps/VHD6XTDcbJC5GkbTA (u křížení Dvořákova nábř., Na Rejdišti, Alšova nábř.),
  • Garant: Ing. Jan Hlaváček, Ph.D.
  • Doprovod na místo exkurze: Aleksandr Bogdanov
  • Aktuální počet zájemců: 9
  • Účastníci: Jaroslav K., Alexandr V., David N., Jan K., Daniel S., Jáchym F., Pavel K., Tomáš H., Sandra N.
 11. (volno) Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
  • Dodatečné info: Prezentace k historii EZÚ a prohlídka vybraných laboratoří.
  • Kapacita: 15
  • Sraz: středa 13.25, vrátnice Břehová,
  • Garant: Andrea Uhrová
  • Doprovod na místo exkurze: Kryštof Synek
  • Aktuální počet zájemců: 4
  • Účastníci: Josef L., Daniel P., John V., Štěpán Š.
 12. (volno) Fyzikální ústav - Na Slovance
  • Dodatečné info: Navštívíte: _Laboratoř biofyziky_, kde je výzkum zaměřen na vlivy materiálů, struktur, rozhraní, částic a fyzikálních polí na biologické systémy a vývoj nových biotechnologických konceptů. Rostoucí počet studií uvádí, že vnější fyzikální podněty (např. mechanické síly, elektromagnetická pole, nanomateriály atd.) mohou mít dopad na širokou škálu chování a funkcí buněk. Chybí však studie, které by prokázaly přísná biochemická zkoumání problémů bioefektů s fyzikálními podněty. Cílem laboratoře je získat přehled o tom, jak fyzikální faktory ovlivňují procesy, které řídí chování a funkčnost buněk. V druhé části následuje komentovaná prohlídka mlžné komory a přednáška _Vesmírný detektor gravitačních vln s českou účastí_. Gravitační vlny byly objeveny roku 2015 detektorem LIGO přibližně sto let po svém teoretickém předpovězení. FZU se nyní podílí na vývoji součástí nového detektoru LISA, který bude obíhat po oběžné dráze kolem Slunce. Vzhledem ke své velikosti, nedosažitelné pozemními detektory, bude schopen zachytit vlny z jiných typů vesmírných zdrojů, např. ze srážek supermasivních černých děr. Může tak významně obohatit naše znalosti struktury celého vesmíru. Na přednášce budou nejprve krátce představeny gravitační vlny a princip jejich detekce, následně samotný detektor LISA a naše účast na něm.
  • Kapacita: 20
  • Sraz: středa 13.30, před Právnickou fakultou,
  • Garant: Michaela Pokorná
  • Doprovod na místo exkurze: Vlastimil Dědek
  • Aktuální počet zájemců: 13
  • Účastníci: Lucie G., Berenika Z., Sofia Z., Martin B., Nino S., Adam B., Dominik N., Jáchym H., Tomáš B., Michaela K., Yahor H., Jan Matěj V., Erik S.

Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?


Archivní přednáška

Přednášky

Letošní nabídka přednášek