Přednášky

Nedělní přednášky

Základní úvodní přednášky nedělního dopoledne:

Nedělní odpoledne 19. 6. od 14:00 bude věnováno populárně vědeckým přednáškám. Organizováno jich bude paralelně několik. V přihlášce si, prosím, vyberte jednu, o kterou máte zájem. Zde neprobíhá výběr, dostanete se na tu, kterou si vyberete.

 • RNDr. Jana Brotánková, Ph.D.: Termojaderná fúze
  Základní principy získávání energie slučováním lehkých jader izotopů vodíku. Historický úvod, podmínky zapálení reakce, idea setrvačného a magnetického udržení plazmatu. Problematika zdrojů, bezpečnosti a odpadů. Současný stav a výhledy badatelského úsilí jak v českém, tak ve světovém měřítku.
  • Posluchárna: 103
 • Ing. Richard Švejkar, Ph.D.: Laser – malířský štětec, nástroj nebo zbraň?
  Přijďte si poslechnout co je laser, kde všude se s ním můžete setkat, a jak může pomáhat v běžném životě. Společně projdeme od historie vzniku prvního laseru, přes desítky let vývoje až do současnosti k moderním laserovým systémům. Lasery v dnešní době nacházejí uplatnění ve většině odvětví lidské činnosti. Ukážeme si různorodá uplatnění laserů jako nástrojů v medicíně, průmyslu, armádě a bezpečnostní sféře, umění, ale i ve výzkumu.
  • Posluchárna: 11
 • doc. Ing. Aleš Materna, Ph.D.: Pevné, pevnější, nejpevnější
  Je pevnější vlákno z pavučiny nebo oceli? Bude nám pevnost současných materiálů stačit na vědecké projekty 21. století, jakými jsou například kosmický výtah nebo fúzní reaktor? Jak se uplatňují počítače při pevnostních výpočtech? Přednáška se snaží odpovědět na tyto, ale i mnohé další otázky.
  • Posluchárna: 111
 • doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.: Cesta k zapálení inerciální fúze
  V srpnu 2021 došlo v americké laboratoři k významné události, při níž se podařilo zapálit termojadernou inerciální fúzi pomocí laserů a téměř dosáhnout kladného energetického výtěžku. V přednášce si povíme o tom, jak převratné je dosažení tohoto výsledku a co k němu přispělo. Odpovíme si také na otázky, jaké jsou další vyhlídky v oblasti inerciální fúze a jak daleko ještě jsme od úspěšného využití tohoto procesu v energetice.
  • Posluchárna: 114
 • Ing. Ondřej Kořistka: Biologické účinky záření - ničí nebo léčí?
  Ionizující záření je dobrý sluha, ale zlý pán. Dokáže popálit i zabít, ale také jako neviditelný zachránce vyléčit rakovinu či ulevit od bolesti. Jak radiace působí na lidskou buňku a proč někdy pomáhá a někdy škodí? Umí se naše buňky bránit? Kde všude se s radiací setkáme a máme se tedy bát? Jak lze ionizující záření využít v medicíně?
  • Posluchárna: 215
 • Слава Україні! Героям слава!prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.: Radiation examines historical works of art
  Since the middle of the 20th century, methods using the knowledge of natural sciences have been increasingly used in the research of various archaeological finds, historical and monumental objects. At present, we can already talk about a separate branch of science - archaeometry. Some of these methods use ionizing radiation and we will focus on the most used ones. They can be divided into two basic groups: age determination methods and analytical methods. From the first group we will look at radiocarbon dating and some methods based on determining the dose from the natural radiation background during the 'life' of the object, from the second group we will focus on activation analysis and methods based on the emission of characteristic X radiation. A brief description of the principles of the methods will be supplemented by selected examples of use, such as the Shroud of Turin, Napoleon Bonaparte's hairs, the Iron Crown of Lombardy or Drake's plate.
  • Posluchárna: 208a
 • RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.: Čím se zabývá jaderná chemie v roce 2022?
  Podíváme se na aktuální zajímavosti i řešená témata na poli jaderné chemie, krátce nahlídneme do historie a bude Vás čekat i pár slov o nakládaní s ozářeným jaderným palivem, tedy o jaderné energetice z pohledu chemika.
  • Posluchárna: 314
 • Слава Україні! Героям слава!Aurél Gábris, PhD: Quantum computing, quantum supremacy
  Quantum computers are machines that can carry out instructions that are unique to quantum mechanics. These new computing architectures promise solving certain problems in a more efficient way than their ordinary counterparts. While the idea of quantum computers is at least about 30 years old, building such machines has turned out to be rather difficult, en-route leading many scientists to altogether question the feasibility of a quantum computer that offers an advantage. Quantum supremacy is a term that describes the state of technology when a quantum computer is able to solve a problem that is intractable by ordinary computers. Quantum supremacy has been demonstrated in 2019 by Google using superconducing qubits, and in 2020 by researchers at the University of Science and Technology of China using photons, marking the beginning of a new era in the development of quantum computers. Demonstration of quantum supremacy using photons was based on a computational problem formulated at the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering. In this talk, I will speak about some of the existing quantum computing architectures and mention how these could be used or tried out by anyone who's interested. Then explain why quantum computers have not been applied to practical problems, yet why quantum supremacy experiments were nevertheless feasible. Finally, I will outline where do I expect quantum computers to go from here.
  • Posluchárna: 9
 • prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.: Jak chytře zapisovat čísla?
  V přednášce představíme různé exoticky vypadající zápisy čísel. Budeme diskutovat otázku algoritmů pro aritmetické operace s takto zapsanými čísly. Nakonec ukážeme na konkrétních úlohách, jak vhodně zvolený zápis čísel podstatně urychlí jejich výpočet.
  • Posluchárna: 115

Pondělní přednášky

Základní přednáška

V pondělí odpoledne 20. 6. od 16:30 organizujeme pro účastníky přednášku z oblasti Umění vědecké prezentace. První díl se bude věnovat dovednostem jak připravit efektivní prezentaci a jak sestavit sborníkový příspěvek - což jsou zručnosti potřebné právě v této fázi konání TV@J. Tato přednáška je povinná pro účastníky, kteří přijíždějí na TV@J poprvé.

Alternativní přednášky

V pondělí odpoledne 20. 6. od 16:30 nabízíme pro ty, kteří přijeli na TV@J podruhé či potřetí, alternativní přednášky.

  Středeční přednášky

  Hlavní přednáška

  V středeční dopoledne 22. 6. od 8:30 je organizována společná přednáška pro všechny účastníky.

  • prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Sluneční vítr a magnetické pole Země
   Vliv obou fenoménů na naše technologie (radiační pásy, jihoatlantická anomálie atd.), také třeba změny mg. pole Země a co to může pro člověka znamenat.
   • Posluchárna: 103

  Základní přednáška

  V středeční dopoledne 22. 6. od 10:30 organizujeme pro účastníky přednášku z oblasti Umění vědecké prezentace. Druhý díl se bude věnovat prezentačním dovednostem - což je zručnost potřebná právě v této fázi konání TV@J. Tato přednáška je povinná pro účastníky, kteří přijíždějí na TV@J poprvé.

  Alternativní přednášky

  V středeční dopoledne 22. 6. od 10:30 nabízíme pro ty, kteří přijeli na TV@J podruhé či potřetí, alternativní přednášky.

   Diskuzní párty

   Středeční podvečer 22. 6. od 17:30 do +/-19:00 je věnován besedám nad různými tématy současně řešených problémů na FJFI ČVUT. Besedy se konají v posluchárnách na Břehové ulici. Navštívit můžete besedu dle vlastního zájmu.

   • Ing. Richard Švejkar, Ph.D.: Lasery kolem nás
    Přijďte se dozvědět něco o využití laserů v současnosti. Jak lasery fungují a k čemu jsou dobré? Jak si doma sestrojit jednoduchý laserový odposlech či laser pro gravírování nebo řezání? Je možné pomocí laserového záření rozpohybovat předmět? Pokusíme se společně odpovědět na tyto i další otázky a zjistit, co vše je dnes člověk schopen dělat díky ovládání světla.
    • Posluchárna: 115
   • RNDr. Martin Vlk, Ph.D.: Terapie onkologických onemocnění s využitím radionuklidů
    • Posluchárna: 314
   • RNDr. Jan Proška: Laserem ovládané nanočástice pro biomedicínské zobrazování, cílenou terapii a ultracitlivou senzoriku.
    Povíme si především o tak zvaných plazmonických nanočásticích, jejichž optické vlastnosti lze velmi přesně ladit. Tak lze vytvořit světlem ovládané nástroje, které jsou menší než běžné viry. Zaměříme se zejména na biomedicínské aplikace: zobrazování, diagnostiku a terapii.
    • Posluchárna: 111
   • Слава Україні! Героям слава!prof. Ing. Igor Jex, DrSc.: SciFi a fyzika
    Jak je to s fyzikou ve známé sci-fi sérii Star Trek. Co je čistá fantazie scénáristů a co naopak fyzikálně možné je? A je něco z toho v současných či budoucích možnostech lidstva?
    • Posluchárna: 103
   • Ing. Jana Kittnerová: Ukládání radioaktivních odpadů
    Kde radioaktivní odpad vzniká? Jaké jsou jeho druhy? Co s ním děláme? Je to bezpečné? Jsou i jiné možnosti? Na tyto i další otázky najdeme odpověď na besedě o ukládání radioaktivních odpadů.
    • Posluchárna: 114
   • RNDr. Karel Kolář, Ph.D.: Základy řízení letového provozu a nějaká fyzika kolem
    Povíme si něco o létání z pohledu řízení letového provozu a i o tom, jaké fyzikální principy jsou kolem létání. Půjde skutečně spíš o základy či náhodné historky z druhé ruky.
    • Posluchárna: 11

   Ukázka z miniprojektu u tokamaku

   Vědecká témata

   Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?


   Ukázka exkurze - ÚFE

   Exkurze

   Která vědecká pracoviště budete letos moci navštívit?