Miniprojekty

Hlavní náplní Týdne vědy (pondělí 20. 6. a úterý 21. 6.) je vypracování tzv. studentského "miniprojektu" na různá témata, která pro vás připravili akademici a studenti FJFI z různých laboratoří. Přihlaste si téma, ke kterému se kloníte nejvíc + dvě náhradní. Průměrný počet studentů na jednom miniprojektu je 3, maximálně 4. V případě převisu poptávky u daného tématu bude preferováno zastoupení studentů jedné školy u více témat. (Týden vědy není o vypracování miniprojektu se spolužákem, ale o spolupráci ve skupině badatelů, které, stejně jako v realitě, často předem neznáte.) Dále dáváme přednost těm, kteří přijíždí na naši akci poprvé. Pod anotací projektu je uvedena jeho kapacita a aktuální počet přihlášených účastníků (první volba/druhá volba/třetí volba). Zde vidíte, kde je velký převis poptávky a kde je tedy menší pravděpodobnost, že tento miniprojekt dostanete.

Doporučujeme účastníkům, ať při hlášení na miniprojekt zváží kromě názvu a popisu i jeho kapacitu a zájem o něj. Zvolilo-li si už miniprojekt s kapacitou 3 místa pět lidí jako první volbu, není ani zdaleka jisté, že se na něj dostanete. Zvolíte-li si pak tři miniprojekty, které jsou už plné, je nezanedbatelná šance, že vám náš polonáhodný algoritmus přiřazování miniprojektů nedá miniprojekt žádný, protože všechny obsadí jiní účastníci. Zvažte proto i miniprojekty, které vám na první pohled tak atraktivní nepřipadají, ale není po nich taková poptávka. I zde si vyzkoušíte opravdovou vědeckou činnost. Snížíte tím zároveň pravděpodobnost, že vám po rozřazování miniprojektů přijde omluvný mail, že jsme vašim volbám nemohli vyhovět a musíte požádat o jeden z těch, co po rozřazení ostatním účastníkům zbyly.

UA Poznámka: Některé projekty u sebe mají vlaječku Слава Україні! Героям слава!, což znamená, že projekt je otevřen/poupraven potřebám ukrajinských studentům. Takovýto projekt bude tedy v případě účasti ukrajinských studentů veden částečně v angličtině.

Note for Ukrainian students: Some projects have your flag Слава Україні! Героям слава!, which means that the project is open / adapted to the needs of Ukrainian students. In such a case, the project will therefore be conducted partly in Czech and partly in English. 1. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Základy technologie stabilizace vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
  Odborný garant: Daniela Kropáčková
  Tokamak je jedním ze zařízení, na jehož principu by mohla být postavena budoucí termojaderná elektrárna. FJFI vlastní jedno z těchto unikátních zařízení, malý tokamak Golem. Cílem miniprojektu bude seznámit se s principem tokamaku a následně teoretických znalostí využít při experimentech na tomto zařízení. V našem experimentu se užitím vnější stabilizace pokusíme zlepšit parametry výboje.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • První sraz: pondělí 9.00, Břehová
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Adam R., Monika D., Vít Š., Tomáš B.

 2. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
  Odborný garant: Bc. Filip Papoušek
  Tokamak je jedním ze zařízení, na jehož principu by mohla být postavena budoucí termojaderná elektrárna. FJFI vlastní jedno z těchto unikátních zařízení, malý tokamak Golem. Cílem miniprojektu bude seznámit se s principem tokamaku a následně teoretických znalostí využít při experimentech na tomto zařízení. V tomto experimentu se pokusíme určit dobu udržení plazmatu a odhadneme jeho teplotu.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • První sraz: pondělí 9.00, Břehová
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Petr S., David N., Adam M., Matyáš B.

 3. (obsazeno) Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti
  Odborný garant: Ing. Miloš Tichý, CSc.
  Seznámíme se se základními druhy radioaktivního záření, jak vznikají, co jsou hlavní zdroje. Vlastnosti radioaktivního záření, metody detekce. V praktické části budou použity různé detekční metody a měřeny základní vlastnosti: pronikavost a dolet.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • První sraz: pondělí 9.00, V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Matyáš B., Martin Z., Richard K., Adam Š.

 4. (obsazeno) Postavte si laserový zaměřovač
  Odborný garant: Ing. Richard Švejkar, Ph.D.
  Přijďte si sami sestavit oku bezpečný diodově čerpaný laserový systém, který se v praxi využívá pro detekci a zaměřování vzdálených objektů, měření vzdáleností či v optických komunikacích. Bude se jednat o laser založený na aktivním prostředí Er:Sklo vyzařující záření na vlnové délce 1530 nm.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • První sraz: pondělí 8.45, Trojanova
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Veronika B., Marek S., Matěj D., Vojtěch D.

 5. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Jak poznat dávku z barvy gelu?
  Odborný garant: Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D.
  Jak můžeme působení ionizujícího záření vidět na vlastní oči? Vyrobíme si gelový dozimetr, který po ozáření mění barvu ...
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová, vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.15, Břehová, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Eliška Z., Barbora M., Miriam M., Michal K.

 6. (obsazeno) Simulace provozu JE typu VVER-440
  Odborný garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
  V rámci přednášky budou nejdříve popsány jaderné elektrárny typu VVER-440 (např. JE Dukovany) a teoretické principy jejich řízení. Při cvičení na PC simulátoru si účastníci vyzkouší provoz a řízení tohoto typu elektráren při normálních i havarijních situacích.
  • Kapacita: 2
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • První sraz: pondělí 9.00, V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Michal H., Jiří K.

 7. (obsazeno) Simulace provozu JE typu ABWR
  Odborný garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
  V rámci přednášky budou nejdříve popsány jaderné elektrárny typu ABWR (nejmodernější provozovaný varný reaktor Generace III, v provozu např. na elektrárně Kashiwazaki Kariwa) a teoretické principy jejich řízení. Při cvičení na PC simulátoru si účastníci vyzkouší provoz a řízení tohoto typu elektráren při normálních i havarijních situacích.
  • Kapacita: 2
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • První sraz: pondělí 9.00, V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Lucie G., Ondřej N.

 8. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Výbojkově čerpaný neodymový laser se zesilovačem
  Odborný garant: Ing. Adam Říha
  Přijďte si sestavit vlastní pevnolátkový laser a proměřit jeho základní výstupní charakteristiky. Vyzkoušíte si měření s osciloskopem, zkusíte dosáhnout generace krátkých nanosekundových impulzů a na závěr díky nelineárnímu optickému jevu vyzkoušíme transformovat lidským okem neviditelné infračervené záření do viditelné spektrální oblasti.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova, vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.00, Trojanova, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Karel B., Dan K., Maxmilian Ladislav S., Jan K.

 9. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Zlaté nanostruktury pro extrémní zesílení Ramanova signálu
  Odborný garant: Ing. Lucie Marešová
  Rychlá identifikace neznámých látek je velkou předností Ramanovy spektroskopie, která se rutinně používá například ve farmacii nebo kriminalistice. Účastníci miniprojektu se seznámí s možnostmi zesílení jinak slabých Ramanových signálů pomocí zlatých nanostruktur, budou si moci vyzkoušet i práci s elektronovým a Ramanovým mikroskopem.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: ZMĚNA Trojanova, vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.15, ZMĚNA Trojanova, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Jan K., Vít G., Veronika H.

 10. (volno) Слава Україні! Героям слава! Počítačové simulace pevných látek
  Odborný garant: Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
  Miniprojekt je zaměřen na konstrukci atomistických modelů pevných látek a aplikaci počítačových simulací pro předpovídání jejich vlastností. Konkrétně bude studována adsorpce molekul ethanolu na povrchu krystalického křemíku metodou molekulární dynamiky, která umožňuje počítat interakce mezi atomy a jejich pohyb na základě vztahů z klasické fyziky.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova, vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.15, Trojanova, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Tomáš T., Matúš P., Vojtěch K.

 11. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice
  Odborný garant: doc. Dr. Ing. Milan Šiňor
  Seznámíme se s některými typickými představiteli počítačových algebraických systémů (např. Mathematica a Maple) a naučíme se je používat při vizualizaci dat a při řešení některých jednoduchých i složitějších fyzikálních úloh.
  • Kapacita: 6
  • Místo konání: Trojanova, vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.00, Trojanova, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 6
  • Účastníci: Daniel P., Alexandr V., Jakub Radim Z., Yahor H., Martin Š., Erik S.

 12. (volno) Molding the flow light, aneb Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách - simulace na počítači
  Odborný garant: Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D.; Ing. Milan Burda; doc. Dr. Ing. Ivan Richter
  Dnešní sofistikované softwarové nástroje pro simulaci šíření a interakce světelného záření se strukturami o velmi malých (nanometrových) rozměrech, rozličných tvarů, materiálového složení i funkčnosti, umožňují na jednoduchých příkladech pochopit řadu zajímavých fyzikálních efektů a procesů, které zde probíhají a které mohou inspirovat pro následný návrh takovýchto struktur. Tento miniprojekt nabízí, prostřednictvím vyzkoušení si těchto nástrojů, poodhalit tuto zajímavou oblast moderní nanofotoniky a plazmoniky.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: ZMĚNA Trojanova, vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.15, ZMĚNA Trojanova, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Pavel K., Tomáš H.

 13. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu
  Odborný garant: Ing. Jan Adámek
  V projektu provedou studenti řádkovací elektronovou mikroskopii a energiově disperzní analýzu antického hřebu. Zároveň si mohou přinést z domova jiný zajímavý předmět, u kterého se chtějí podívat na mikrostrukturu a zjistit jeho složení.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • První sraz: pondělí 9.00, Trojanova
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Ondřej Š., Jan Adam O., Jan L., Jakub S.

 14. (volno) Слава Україні! Героям слава! Jak nám pomáhají tenké vrstvy?
  Odborný garant: Ing. Jaroslav Čech, Ph.D.
  K čemu slouží tenké vrstvy materiálů? Proč povlakované vrtáky vydrží více než obyčejné? V rámci miniprojektu se účastníci seznámí s možnostmi charakterizace tenkých vrstev materiálů a jejich využitím v praxi. Provedou měření jejich tloušťky, nanotvrdosti, vrypové odolnosti a dalších charakteristik.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • První sraz: pondělí 9.00, Trojanova
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Lukáš Z., Mikuláš F., Matyas V.

 15. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Využití rezonance při zkoušení materiálů
  Odborný garant: Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.
  Kmitání konstrukcí v rezonanci může vést ke katastrofě (viz pád mostu u Tacomy v roce 1940), ale na druhou stranu nám může významně pomoci při zkoušení materiálu na únavové poškozování. Studenti budou seznámeni s numerickým výpočtem rezonanční frekvence u nosníku a tuto frekvenci ověří experimentálně. Kmitání v rezonanci pak použijí k vytvoření únavové trhliny v materiálu nosníku a budou pozorovat její vliv na hodnotu rezonanční frekvence.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova, vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.15, Trojanova, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Irena S., Miroslav C., Ladislav A., Bára J.

 16. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! 3D tisk a pevnost
  Odborný garant: doc. Ing. Aleš Materna, Ph.D.
  Polymerní materiály určené pro 3D tisk se liší nejenom barvou, ale i svými mechanickými vlastnostmi. V rámci miniprojektu si studenti navrhnou vlastní zkušební těleso, vytisknou si ho na 3D tiskárně, změří si pevnost vytištěného materiálu a tu porovnají s hodnotou deklarovanou výrobcem filamentu. Předmětem zkoumání budou materiály PLA a PETG, které jsou oblíbené v tiskařské komunitě.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova, vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.15, Trojanova, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Barbora D., Sára H., Sandra N., Jaroslav R.

 17. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Termoluminiscenční dozimetrie
  Odborný garant: Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.
  Cílem miniprojektu je seznámit studenty s principy termoluminiscenční metody a jejího dalšího využití, zejména v oblasti osobní dozimetrie. Metoda je založena na jevu, že při ozáření některých pevných látek ionizujícím zářením dochází v jejich struktuře k určitým vratným změnám, které se projevují tím, že je-li tato látka zahřáta, vyzařuje světlo (světélkuje) a množství tohoto světla je do jisté míry úměrné energii, kterou ionizující záření látce předalo, tj. dávce. Tento jev se nazývá termoluminiscence.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • První sraz: pondělí 9.00, Břehová
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Václav Z., Pavel P., Tomáš D., Michaela K.

 18. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Chemické změny v důsledku ozáření - radiační chemie a fotochemie
  Odborný garant: Ing. Jan Bárta, Ph.D.
  Jak ionizující záření, tak ultrafialové záření vyvolávají v roztocích chemické změny, například vznik vysoce reaktivních OH radikálů v důsledků ozáření vodných roztoků rentgenovým zářením. Tyto radikály, jež mimo jiné přispívají k poškození živých tkání a DNA, budou studenti sledovat pomocí jednoduchého chemického senzoru, kyseliny benzoové, z níž zachycením OH radikálů vzniká silně luminiskující kyselina salicylová.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová, B310, 3. patro
  • První sraz: pondělí 9.15, Břehová, B310, 3. patro
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Kateřina R., Matěj B., Daniela K., Tomáš M.

 19. (obsazeno) Svět podivných jader
  Odborný garant: Ing. Dalibor Skoupil, Ph.D.
  Atomové jádro tvoří proton a neutron. To dnes každý ví. Ale co tvoří takové podivné jádro, tzv. hyperjádro? Co je to hyperon? Co jsou to kvarky a co je to podivný kvark? Jak dokážeme tyto částice vytvářet? A jakou roli hrají při našem zkoumání zákonitostí přírody? Na tyto a další otázky se pokusíme najít adekvátní odpovědi. Přitom zabrousíme do tajů kvarkového modelu, kvantové chromodynamiky, Feynmanových diagramů a budeme se bavit také o experimentálních metodách detekce hyperjader a hyperonů. Cílem miniprojektu bude seznámit se s teoretickým modelem pro popis produkce hyperonů a provést vlastní jednoduché výpočty pozorovatelných veličin.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: ÚJF Řež, Hlavní 130, před vchodem do areálu ÚJF Řež (neplést s Břehovou!)
  • První sraz: pondělí 9.30, ÚJF Řež, Hlavní 130, před vchodem do areálu ÚJF Řež (neplést s Břehovou!)
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Denisa T., Lukáš J., Jakub V., Jeroným K.

 20. (volno) Слава Україні! Героям слава! Virtuální onkologická ozařovna
  Odborný garant: Ing. Tereza Hanušová
  Na medicínském urychlovači elektronů, který se používá pro léčbu rakoviny, naměříme fyzikální parametry, naplánujeme léčbu pro pacienta a nakonec ho i ozáříme (virtuálně).
  • Kapacita: 5
  • Místo konání: Břehová
  • První sraz: pondělí 9.15, Břehová
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Kristýna B., Eliška R., Vanesa V., Jakub Š.

 21. (volno) Spektrální vlastnosti laserového záření a optických zdrojů kolem nás
  Odborný garant: Ing. Karel Veselský, Ing. Jan Kratochvíl
  Přijďte zjistit jaké záření vysílá laser, počítačová myš, dálkový ovladač, zářivka, slunce a další optické zdroje, se kterými se potkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak funguje laser a jak se liší od jiných světelných zdrojů.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • První sraz: pondělí 9.15, Trojanova
  • Počet přihlášených účastníků: 1
  • Účastníci: Lukáš S.

 22. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Počítačová grafika - pohled pod pokličku
  Odborný garant: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.
  Dnešní softwarové nástroje pro tvorbu 2D či 3D grafiky, pro editaci fotografií či manipulaci s videem bývají velmi rozsáhlé a komplikované. Abychom je uměli správně a efektivně použít, je třeba nejprve rozumět možnostem, které poskytují. Tento miniprojekt nabízí jakýsi 'pohled pod pokličku', který účastníkům poodhalí princip jednoduchých funkcí softwaru pro zpracování 2D a 3D grafiky. Podle chuti si mohou např. vyzkoušet modelování 3D scény ve známém programu Blender nebo implementovat jednoduchou metodu pro odstranění šumu z obrázku. Výsledkem bude každopádně něco, co dobře funguje a ještě lépe vypadá :-)
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova, vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.00, Trojanova, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Ema Š., Ivana H., Pavel H., Klára P.

 23. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Nanostrukturovaný katalyzátor pro vodíkové technologie
  Odborný garant: RNDr. Peter Kúš Ph.D., Mgr. Tomáš Hrbek
  V rámci projektu se seznámíte s konceptem elektrolyzéru vody s protonově vodivou membránou, který slouží k výrobě čistého vodíku z vody a je tak klíčovou komponentou koceptu moderního vodíkového hospodářství. Společně pomocí magnetronového naprašování připravíme nanostrukturovanou katalytickou vrstvu. Následně ji prozkoumáme skenovacím elektronovým mikroskopem a nakonec proměříme její aktivitu v elektrochemické cele elektrolyzéru vody.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, před hlavním vchodem budovy T, MFF UK Troja
  • První sraz: pondělí 8.45, V Holešovičkách 2, Praha 8, před hlavním vchodem budovy T, MFF UK Troja
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Jáchym H., John V., Kristýna H.

 24. (volno) Слава Україні! Героям слава! Kompaktní násobič vysokého napětí
  Odborný garant: Michal Červeňák
  Studenti se seznámí s technikou a fyzikou generace stejnosměrného (konstantího) vysokého napětí. V rámci tohoto miniprojektu si postavíme násobič napětí např. typu Cockroft-Walton. Prozkoumáme elektrické vlastnosti násobičů v závislosti na počtu stupňů, zátěži. Uvidíme, jak na těchto parametrech závisí zvlnění napětí a seznámíme se s metodami jak toto zvlnění minimalizovat či úplně odstranit.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS; U Slovanky 2525/1a, recepce
  • První sraz: pondělí 9.00, Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS; U Slovanky 2525/1a, recepce
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Michal S., Bohumil B.

 25. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Wienův filtr
  Odborný garant: Ing. Pavel Gajdoš
  V tomto miniprojektu se seznámíme k čemu se používá tzv. Wienův filtr a také s tím, co to vlastně je. Studenti se naučí se základy programu SIMION, který slouží ke studiu a návrhu elektronových a iontových děl i optiky. V rámci tohoto miniprojektu si Wienův filtr navrhneme a prozkoumáme jeho rozlišení v závislosti nejen na elektrickém a magnetickém poli, ale také na druhu a náboji detekované částice.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS; U Slovanky 2525/1a, recepce
  • První sraz: pondělí 9.00, Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS; U Slovanky 2525/1a, recepce
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Michal F., Josef L., Aneta P.

 26. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Thomsonova parabola a vliv elektrického a magnetického pole na jejím rozlišení
  Odborný garant: Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
  Thomsonova parabola je v podstatě hmotnostní spektrometr, který se používá ve fyzice plazmatu ke studiu energetického spektra částic urychlených v plazmatu. Studenti proměří a následně nasimulují v programu SIMION, který slouží ke studiu a návrhu elektronových a iontových děl i optiky, průchod iontů elektrickým a magnetickým polem a prostudují vliv nehomogenit polí, které vznikají na okraji elektrod a pólů, na 'tvar' paraboly. Prostudujeme tedy odchylku od parabolické křivky. Tyto výsledky pak porovnáme s daty získanými v experimentu.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS; U Slovanky 2525/1a, recepce
  • První sraz: pondělí 9.00, Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS; U Slovanky 2525/1a, recepce
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Daniel Č., David B., Vojtěch J.

 27. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Měření rychlostí objektů pomocí laseru
  Odborný garant: Ing. Michaela Kozlová, Ph.D.
  V tomto miniprojektu se seznámíme s metodami, jak detekovat velké i menší rychlosti pomocí laserů. Laser tak můžeme použít jako policejní radar, kdy pomocí Dopplerova jevu se po odrazu od pohybujícího se objektu posune vlnová délka vyslaného záření. Studenti se seznámí s fyzikou Dopplerova jevu. Dopplerovského posunu laserového světla můžeme využít ve fyzice inerciální fúze pro měření rychlosti komprimující rázové vlny. Kromě přímého měření posunu vlnové délky můžeme rychlost objektu detekovat i pomocí tzv. VISAR interferometru.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS; U Slovanky 2525/1a, recepce
  • První sraz: pondělí 9.00, Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS; U Slovanky 2525/1a, recepce
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Štěpán Š., Rafina M., Martin K.

 28. (obsazeno) Co oční pohyby prozradí o strategii čtenáře?
  Odborný garant: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
  V rámci miniprojektu budete oční kamerou (eyetrackerem) sledovat osoby, jak pracují se vzdělávacím materiálem (např. text z učebnice, graf, apod. z oboru jaderná fyzika), vygenerujete si typické výstupy dat z oční kamery a pokusíte se získaná data interpretovat.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: KDF, MFF UK, V Holešovičkách 2; katedrální objekt (vysoká budova) v Troji, u výtahu v 7. patře
  • První sraz: pondělí 8.45, KDF, MFF UK, V Holešovičkách 2; katedrální objekt (vysoká budova) v Troji, u výtahu v 7. patře
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Anna V., Kristýna F., Eva C., Jakub M.

 29. (obsazeno) Kvantově chemické výpočty molekul
  Odborný garant: Mgr. Mikuláš Matoušek
  S postupným navyšováním výpočetního výkonu počítačů se ukazuje jako čím dál praktičtější vlastnosti chemických sloučenin a reakcí neměřit v laboratoři, ale místo toho počítat v počítači. V tomto projektu se seznámíme s (ideálně volně dostupnými) programy pro kvantově chemické výpočty, které pak využijeme pro výpočet nějakých konkrétních molekul. Cíle samotného projektu se pak budou odvíjet od zájmu účastníků.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, na vrátnici budovy UFCH
  • První sraz: pondělí 9.15, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, na vrátnici budovy UFCH
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Jan Z., Tomáš U., Jan Matěj V.

 30. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Stanovení vybraných prvků v meteorickém materiálu metodou AAS
  Odborný garant: Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.
  Zájemci se seznámí s teoretickými východisky atomové absorpční spektroskopie (pokročilá analytická metoda), způsobem přípravy vzorků pro měření a vyhodnocením dat po měření. V praktické části budou zkoumat prvkové složení meteoritu.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová, vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.00, Břehová, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Daniel F., Linda F., Ágnes B.

 31. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Quantum key distribution
  Odborný garant: Aurél Gábris, Ph.D.
  Encryption is used to secure communication, nevertheless, not all encryption methods provide similar level of security. By using a sufficiently long pre-shared secret key, the communication can be perfectly secured, however, sharing long secret keys in advance run into prohibitively many technical problems. This challenge can be overcome by using quantum mechanics and special protocols which are known as 'quantum key distribution' (QKD). In this miniproject we will overview a particular QKD protocol known as BB84: learn how it works and why is it secure. We can also use the QuED demonstration device to realize the BB84 protocol in the lab. If you intend to work with the lab device, a certain level of manual dexterity will be useful, as well as some means of keeping your hair together if applicable.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová; před vstupem do Atria
  • První sraz: pondělí 8.45, Břehová; před vstupem do Atria
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Jakub M., Pavel P., Jan Š.

 32. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Radioimunoanalýza
  Odborný garant: Ing. Lukáš Ondrák
  Radioimunoanalytické testy jsou diagnostické metody pro in vitro stanovení různých antigenů (hormonů, aj.) v biologických materiálech, např. krvi. Stanovení se provádí pomocí protilátek a radioaktivní značky, což zajišťuje vysokou specificitu a citlivost. Slouží již řadu let k stanovení různých analytů a následně i diagnóz.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Břehová
  • První sraz: pondělí 9.00, Břehová
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Vítězslav H., Karolína N., Pavel S.

 33. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Jak horké je horké plazma?
  Odborný garant: Mgr. Aleš Podolník, Ph.D.
  Abychom mohli využívat energii z fúze vodíku na Zemi, musíme jej zahřát na tak vysoké teploty, až se z něj stane plazma. Takovou teplotu ale nezměříme obyčejným teploměrem. Jeden ze základních experimentálních způsobů, který používáme na tokamaku, je sondové měření. Aktuálně na ÚFP stavíme nový tokamak a pro návrh sond, které budou jeho součástí, používáme pokročilé počítačové modely. Ukážeme si, jak sonda funguje, jak zpracováváme data, co to ve skutečnosti teplota plazmatu je a zkusíme si podobný model vytvořit.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, U Slovanky 2525/1a, na vrátnici
  • První sraz: pondělí 9.00, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, U Slovanky 2525/1a, na vrátnici
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Jáchym B., Kateřina S., Adam Š.

 34. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Stabilizace laseru
  Odborný garant: Bc. Lenka Hronová
  Gravitační vlny jsou vlny časoprostoru způsobené nejenergetičtějšími ději, které se ve vesmíru odehrávají jako jsou kolize černých děr či neutronových hvězd. I když jsou vyvolány takto monstrózními události, na Zemi jsou detekovány jako zachvění časoprostoru 1000x menší než je jádro atomu. Jak jsme schopni dosáhnout takové přesnosti za pomocí laserů a k čemu je nutná jejich stabilizace?
  • Kapacita: 2
  • Místo konání: Vrátnice Břehová
  • První sraz: pondělí 9.15, Vrátnice Břehová
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Tomáš C., David H.

 35. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Výroba nových sorbentů pomocí tepelné degradace odpadní biomasy
  Odborný garant: Ing. Mgr. Martina Švábová, Ph.D., Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
  Každý z nás už se s ním někdy setkal. S čím? No přeci s aktivním uhlím. Víte, proč je tak důležité, k čemu se používá a jak se vyrábí? Přijďte si v našem miniprojektu vyzkoušet vyrobit z odpadní biomasy sorbent s podobnými vlastnostmi, jako má aktivní uhlí. A proč právě z biomasy? Zjistíte, co vše výroba obnáší, od přípravy vstupního materiálu přes vlastní proces tepelné degradace až do jeho otestování. Zkusíte si změřit jeho povrch a nakonec otestovat jeho sorpční vlastnosti.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, V Holešovičkách 41; vrátnice
  • První sraz: pondělí 9.15, Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, V Holešovičkách 41; vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Tamal F., Lucie F., Jan B.

 36. (volno) Слава Україні! Героям слава! Simulace urychlování iontů ELI laserem a jejich vizualizace ve Virtuální Realitě
  Odborný garant: Ing. Martin Matys, Ing. Petr Valenta
  Vyzkoušejte si simulace interakce intenzivního laserového pulzu s terčem pro urychlování iontů a následné vizualizace v aplikaci pro virtuální realitu.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany, sraz na tramvajové zastávce Nádraží Modřany
  • První sraz: pondělí 8.45, ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany, sraz na tramvajové zastávce Nádraží Modřany
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Martin B., Nino S.

 37. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Nature of Symmetry and Symmetry of Nature
  Odborný garant: Subhroneel Chakrabarti, Ph.D.
  The idea and the mathematics of symmetry have been the driving force behind the rapid development of theoretical physics in the last century. We will learn what exactly symmetry is. How does it influence laws of physics - from Newton's laws of motion to the standard model of particles? We will learn both the math and physics of symmetry. This mini-project is suitable for any high-school student with a strong affinity for maths and physics. A basic familiarity with high-school-level calculus will be advantageous.
  • Kapacita: 5
  • Místo konání: Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2 (vstup z ulice Pod Vodárenskou věží 1), sraz před recepcí v hlavního vchodu
  • První sraz: pondělí 8.45, Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2 (vstup z ulice Pod Vodárenskou věží 1), sraz před recepcí v hlavního vchodu
  • Počet přihlášených účastníků: 5
  • Účastníci: Barbora R., Berenika Z., Zuzana G., Jakub K., Martin K.

 38. (volno) The future of magnetogenetics
  Odborný garant: Doc. Vitalii Zablotskii, DrSc
  Magnetogenetics promises to revolutionize neuroscience and cell therapy, as it allows researchers to remotely influence all the mechanisms of the cellular machinery. Magnetogenetics seeks to manipulate cells with magnetic fields and stimuli. The mini-project is aimed at a theoretical analysis of how magnetic fields affect biological molecules and cells.
  • Kapacita: 2
  • Místo konání: Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2
  • První sraz: pondělí 8.45, Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2
  • Počet přihlášených účastníků: 1
  • Účastníci: Sofia Z.

 39. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Super-resoluční fluorescenční analýza buněčného cytoskeletu
  Odborný garant: Mgr. Adam Frtús, Mgr. Petra Elblová
  Zajímají vás moderní mikroskopické techniky? V naší laboratoři vám ukážeme jeden z nejpokrokovějších optických mikroskopů, s nímž se dokážeme podívat na objekty o velikosti až 120 nm. Takové rozlišení umožňuje pozorovat sub-celulární struktury, jako jsou například mitochondrie. Vyzkoušíte si s námi fluorescenční barvení vzorku živých lidských buněk a budete pozorovat dynamická vlákna aktinu a tubulinu buněčného cytoskeletu. Získáme konfokální digitální obrázky, které můžeme zrekonstruovat do 3D zobrazení a kvantifikovat.
  • Kapacita: 2
  • Místo konání: Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2, sraz před vchodem do budovy (volejte)
  • První sraz: pondělí 8.45, Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2, sraz před vchodem do budovy (volejte)
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Aneta M., Lenka K.

 40. (volno) Слава Україні! Героям слава! The role of the laser for studying the homogeneous nucleation of water
  Odborný garant: Ing. Tetiana Lukianova
  Experiments for investigations of homogeneous nucleation are conducted with a mixture of vapor and carrier gas at low temperature (217 < T /K < 259) and high supersaturation. Liquid droplets appear which are growing to visible sizes and can be detected. The droplets growing in the expansion chamber are illuminated by a 30mW He-Ne laser and studied by means of light scattering.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i., Dolejškova 1402/5, in front of the main building
  • První sraz: pondělí 8.45, Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i., Dolejškova 1402/5, in front of the main building
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Daniel S., Jáchym F.

 41. (volno) Слава Україні! Героям слава! Studium městského tepelného ostrova Prahy
  Odborný garant: Mgr. Lukáš Bartík
  Městské (umělé) povrchy jsou specifické svými radiačními, tepelnými a mechanickými vlastnostmi, kterými se značne odlišují od povrchů přirozených. Díky tomu tyto povrchy a s nimi spjaté procesy představují dodatečné zdoje a propady hybnosti, tepla a vlhosti, což má specifický dopad na místní meteorologické podmínky. Jedním z nejvíce studovaných efektů mestské zástavby je mestský tepelný ostrov, který je definován jako oblast zvýšené teploty vzduchu v mezní a přízemní vrstvě atmosféry nad městem ve srovnání s nezastavěným okolím. Úkolem bude sledovat rozdíly teplot v městských a mimoměstských stanicích v rámci vybraných epizod.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Katedra fyziky atmosféry MFF UK, V Holešovičkách 747/2, u výtahu v 11. patře v katedrálním objektu (výšková budova)
  • První sraz: pondělí 8.45, Katedra fyziky atmosféry MFF UK, V Holešovičkách 747/2, u výtahu v 11. patře v katedrálním objektu (výšková budova)
  • Počet přihlášených účastníků: 1
  • Účastníci: Ondřej B.

 42. (volno) Co je viskóznější, olej nebo čokoláda?
  Odborný garant: Ing. Jaroslav Cihlář, Ph.D., Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
  Použité plasty představují významný zdroj znečištění životního prostředí, proto se hledají způsoby, jak je využít jinak než uložením na skládku nebo spalováním. Za jednu z cest, která se zdá být slibným řešením se v současnosti považuje pyrolýza. Jedná se o řízenou tepelnou úpravu za nepřístupu vzduchu poskytující pevné, kapalné a plynné produkty obsahující uhlovodíky, které se dají dále využít. V této práci se zaměříme na testování kapalných produktů. Půjde o měření jejich fyzikální vlastnosti nazývané viskozita, vazkost či tekutost. Tato veličina je důležitá z hlediska informací využívaných při transportu kapalin v potrubí ve zpracovatelských procesech. V případě paliv pak pro popis chování ve spalovacích motorech. Součástí tohoto miniprojektu bude také měření viskozit vody, jedlého oleje a čokolády sloužící pro srovnání s těmito materiály.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41/94, na vrátnici
  • První sraz: pondělí 8.45, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41/94, na vrátnici
  • Počet přihlášených účastníků: 1
  • Účastníci: Jan P.

 43. (volno) Слава Україні! Героям слава! How many solar panels do you need to cover your own electricity consumption?
  Odborný garant: Mykhailo Khytko
  You will learn the basic concepts of renewable and solar energy, touch solar cells with your own hands and learn how to model the productivity of a solar power plant using the Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS).
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10/112, Building C, sraz u vstupu do kampusu Cukrovarnická
  • První sraz: pondělí 8.45, Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10/112, Building C, sraz u vstupu do kampusu Cukrovarnická
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Jaroslav K., Lukáš M.

 44. (volno) Слава Україні! Героям слава! Crystal structure solution using x-ray diffraction
  Odborný garant: Mgr. Cinthia Antunes Correa, PhD.
  The knowledge of accurate crystal structure is a prerequisite for drug design and the understanding of physical property of materials, to mention a few examples. Crystallography is the branch of science that deals with elucidating the atomic structure and bonding arrangements of crystalline materials – minerals, pharmaceutical compounds, molecules, and even more complex ones such as proteins. The participants will have an overview on crystallography, a practical demonstration of a single crystal x-ray diffraction measurement, from a single crystal selection to the data treatment, and finally, the participants will solve the crystal structure of the material measured.
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10/112, vrátnice
  • První sraz: pondělí 8.45, Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10/112, vrátnice
  • Počet přihlášených účastníků: 1
  • Účastníci: Jan H.

 45. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Ramanova spektroskopie: pomocník alkoholika
  Odborný garant: Ing. Aleš Vlk
  Popularita Ramanovy spektroskopie v České republice raketově vzrostla při metanolové kauze, která se Českou republikou prohnala v letech 2012-2013. Přijďte se dozvědět a vyzkoušet si, jak pomocí této metody ověřit bezpečnost své, doma vypálené, lahvinky. Mimo to vám povíme něco o dalších užitečných aplikacích této metody a obecně o průběhu vědecké práce. Vlastní vzorky vítány.
  • Kapacita: 2
  • Místo konání: Fyzikální ústav AV ČR, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Cukrovarnická 10/112, na vrátnici
  • První sraz: pondělí 8.45, Fyzikální ústav AV ČR, Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur, Cukrovarnická 10/112, na vrátnici
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Vladimíra J., Štěpán R.

 46. (volno) Když se přeruší optický kabel, aneb jak fungují optická vlákna?
  Odborný garant: Bc. Bára Jiříčková
  V podstatě každý z nás dnes vlastní telefon, díky kterému se můžeme spojit s lidmi po celém světě. Ačkoliv to možná není vidět, telekomunikační služby můžeme využívat především díky optickým vláknům, která jsou všude kolem nás - pod silnicemi, chodníky, dokonce i pod vodou. Co se ale stane když se takové vedení přeruší? V tomto miniprojektu si představíme optická vlákna a metodu časově rozlišené optické reflektometrie (OTDR), která se v oblasti telekomunikací využívá ke kontrole optických přenosových tras.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Chaberská 1014/57, recepce
  • První sraz: pondělí 8.45, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Chaberská 1014/57, recepce
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Jan V., Adam D., Tomáš L.

 47. (volno) Počítačové zobrazování fraktálních množin
  Odborný garant: Ing. Petr Pauš, Ph.D.
  Cílem miniprojektu je seznámit studenty s principy zobrazování a aproximace některých zvláštních geometrických objektů označovaných jako fraktální množiny. Tyto objekty studujeme v souvislosti s některými nelineárními jevy v oblasti fyziky, chemie, biologie a také společenských věd. Bývají také spojovány s chaotickým chováním některých deterministických systémů, např. v meteorologii, v chemických reakcích nebo proudění tekutin.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Trojanova
  • První sraz: pondělí 9.00, Trojanova
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Adam B., Dominik N., Vladimíra B.

 48. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Interference a difrakce světla
  Odborný garant: Bc. Josef Bobek
  Viditelné světlo je elektromagnetické vlnění o vlnové délce 400 až 700 nm. Klíčovou vlastností elektromagnetického vlnění je princip superpozice. Ten se projevuje jevy zvanými interference a difrakce, které potvrzují vlnovou povahu světla.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Břehová
  • První sraz: pondělí 9.00, Břehová
  • Počet přihlášených účastníků: 4
  • Účastníci: Daniel C., Martin C., Anna H., Jiří K.

 49. (volno) Слава Україні! Героям слава! Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
  Odborný garant: Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.
  Prozkoumáme, jestli alkohol může zmenšit riziko poškození DNA ionizačním zářením. Seznámíme se s metodou agarózové elektroforézy.
  • Kapacita: 4
  • Místo konání: Ústav jaderné fyziky AVČR, Odd. dozimetrie záření, Na Truhlářce 39/64, Praha 8, Sraz na zastávce Bulovka
  • První sraz: pondělí 9.00, Ústav jaderné fyziky AVČR, Odd. dozimetrie záření, Na Truhlářce 39/64, Praha 8, Sraz na zastávce Bulovka
  • Počet přihlášených účastníků: 3
  • Účastníci: Viktor K., Petr K., Atenea Z.

 50. (obsazeno) Слава Україні! Героям слава! Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1
  Odborný garant: Ing. Pavel Suk
  Kde je v reaktoru největší výkon? Kde je nejmenší? Jak funguje detektor na detekci neutronů? Experimentální úloha, ve které účastníci pomocí detektorů proměří rozložení hustoty toku neutronů v AZ. Experiment bude probíhat na školním reaktoru VR-1, účastníci musí být starší 16 let (16 a více)
  • Kapacita: 3
  • Místo konání: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • První sraz: pondělí 9.00, V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou)
  • Počet přihlášených účastníků: 2
  • Účastníci: Lukáš L., Jan A.


Ukázka exkurze - ÚFE

Exkurze

Která vědecká pracoviště budete letos moci navštívit?


Archivní přednáška

Přednášky

Letošní nabídka přednášek