O všem rozhoduje představivost.

Blaise Pascal, 400 let od narození

Program

Neděle 18. 6.
10.00-11.00 Registrace (uvnitř FJFI v Břehové)
11.00-11.30 Otevření Týdne vědy (posluchárna #103)
11.30-11.50 Úvodní úvaha o vědecké komunikaci (posluchárna #103)
11.50-12.30 Organizace TV@J (posluchárna #103)
12.30-14.00 Pauza na oběd (Břehová)
14.00-15.30 Populární přednášky (Břehová - posluchárny)
#103: Termojaderná fúze
#11: Laser – malířský štětec, nástroj nebo zbraň?
#111: Pevné, pevnější, nejpevnější
#114: Cesta k zapálení inerciální fúze
#215: Biologické účinky záření - ničí nebo léčí?
#208a: Radiation examines historical works of art
#314: Čím se zabývá jaderná chemie v roce 2022?
#9: Quantum computing, quantum supremacy
#115: Jak chytře zapisovat čísla?
16.00-19.00 Pevnost Břehyard (Břehová - posluchárny, začátek ve #103)
od 19.00 Ubytování na kolejích (viz odkaz)
Pondělí 19. 6.
9.00-16.30 Miniprojekty (seznámení, rešerše, příprava, realizace) (Břehová, Trojanova, Troja a další místa vědeckých institucí - pozor na to, že některé jsou i za Prahou)
16.30-17.50 Vědecká prezentace I pro nováčky na TV@J (posluchárna #103)
19.30-21.00 Fakultativní program. Soubor z Ostravské konzervatoře: Velmi křehké stavy (Divadlo Na Rejdišti)
Úterý 20. 6.
celý den Miniprojekty (příprava prezentace a sborníkového příspěvku) (Břehová, Trojanova, Troja a další místa vědeckých institucí)
18.00 Uzávěrka návrhů titulního obrázku sborníku a nahrání příspěvků do sborníku (internet)
Středa 21. 6.
8.30-10.00 Hlavní zvaná přednáška (posluchárna #103)
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Sluneční vítr a magnetické pole Země
10.30-11.50 Vědecká prezentace II pro nováčky na TV@J (posluchárna #103)
12:00-13:30 Pauza na oběd (Menza Právnická)
odpoledne Exkurze (vrcholná badatelská pracoviště po Praze)
17.30-19.00 Diskuzní párty (posluchárny Břehová)
#115: Lasery kolem nás
#314: Terapie onkologických onemocnění s využitím radionuklidů
#111: Laserem ovládané nanočástice pro biomedicínské zobrazování, cílenou terapii a ultracitlivou senzoriku.
#103: SciFi a fyzika
#114: Ukládání radioaktivních odpadů
#11: Základy řízení letového provozu a nějaká fyzika kolem
19.30-21.00 Fakultativní program. Studenti Pražské konzervatoře: SEN s.r.o. (Divadlo Na Rejdišti)
20.00 Uzávěrka nahrání prezentací pro minikonferenci (internet)
Čtvrtek 22. 6.
8.55-10.30 Prezentace miniprojektů I (posluchárna #103)
11.00-12.30 Prezentace miniprojektů II (posluchárna #103 a #115)
12.30-14.00 Pauza na oběd (Menza Právnická)
14.00-15.15 Prezentace miniprojektů III (posluchárna #103 a #115)
15.45-17.15 Prezentace miniprojektů IV (posluchárna #103 a #115)
18.00-21.00 Kasino (závěrečný společenský večerní program na fakultě) (Břehová terasa či Atrium)
Pátek 23. 6.
9.00-10.30 Prezentace miniprojektů V (posluchárna #103 a #115)
11.00-12.00 Prezentace miniprojektů VI (posluchárna #103)
12.00-12.15 Závěr (posluchárna #103)
12.15 Zakončení 23. ročníku TV@J (posluchárna #103)
12.30-13.30 Oběd (Menza Právnická)

Ukázka exkurze - ÚFE

Exkurze

Která vědecká pracoviště budete letos moci navštívit?


Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?