Basic sciences provide the essential means to meet crucial challenges such as universal access to food, energy, health coverage and communication technologies.

Michel Spiro, President of IUPAP, International Year of Basic Sciences for Sustainable Development

Program

Neděle 19. 6.
10.00-11.00 Registrace (uvnitř FJFI v Břehové)
11.00-11.30 Otevření Týdne vědy (posluchárna #103)
11.30-11.50 Úvodní úvaha o vědecké komunikaci (posluchárna #103)
11.50-12.30 Organizace TV@J (posluchárna #103)
12.30-14.00 Pauza na oběd (Břehová)
14.00-15.30 Populární přednášky (Břehová - posluchárny)
#103: Termojaderná fúze
#11: Laser – malířský štětec, nástroj nebo zbraň?
#111: Pevné, pevnější, nejpevnější
#114: Cesta k zapálení inerciální fúze
#215: Biologické účinky záření - ničí nebo léčí?
#208a: Radiation examines historical works of art
#314: Čím se zabývá jaderná chemie v roce 2022?
#9: Quantum computing, quantum supremacy
#115: Jak chytře zapisovat čísla?
16.00-19.00 Pevnost Břehyard (Břehová - posluchárny, začátek ve #103)
od 19.00 Ubytování na kolejích (viz odkaz)
Pondělí 20. 6.
9.00-16.30 Miniprojekty (seznámení, rešerše, příprava, realizace) (Břehová, Trojanova, Troja a další místa vědeckých institucí - pozor na to, že některé jsou i za Prahou)
16.30-17.50 Vědecká prezentace I pro nováčky na TV@J (posluchárna #103)
19.30-21.00 Fakultativní program. Soubor z Ostravské konzervatoře: Velmi křehké stavy (Divadlo Na Rejdišti)
Úterý 21. 6.
celý den Miniprojekty (příprava prezentace a sborníkového příspěvku) (Břehová, Trojanova, Troja a další místa vědeckých institucí)
18.00 Uzávěrka návrhů titulního obrázku sborníku a nahrání příspěvků do sborníku (internet)
Středa 22. 6.
8.30-10.00 Hlavní zvaná přednáška (posluchárna #103)
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: Sluneční vítr a magnetické pole Země
10.30-11.50 Vědecká prezentace II pro nováčky na TV@J (posluchárna #103)
12:00-13:30 Pauza na oběd (Menza Právnická)
odpoledne Exkurze (vrcholná badatelská pracoviště po Praze)
17.30-19.00 Diskuzní párty (posluchárny Břehová)
#115: Lasery kolem nás
#314: Terapie onkologických onemocnění s využitím radionuklidů
#111: Laserem ovládané nanočástice pro biomedicínské zobrazování, cílenou terapii a ultracitlivou senzoriku.
#103: SciFi a fyzika
#114: Ukládání radioaktivních odpadů
#11: Základy řízení letového provozu a nějaká fyzika kolem
19.30-21.00 Fakultativní program. Studenti Pražské konzervatoře: SEN s.r.o. (Divadlo Na Rejdišti)
20.00 Uzávěrka nahrání prezentací pro minikonferenci (internet)
Čtvrtek 23. 6.
8.55-10.30 Prezentace miniprojektů I (posluchárna #103)
11.00-12.30 Prezentace miniprojektů II (posluchárna #103 a #115)
12.30-14.00 Pauza na oběd (Menza Právnická)
14.00-15.15 Prezentace miniprojektů III (posluchárna #103 a #115)
15.45-17.15 Prezentace miniprojektů IV (posluchárna #103 a #115)
18.00-21.00 Kasino (závěrečný společenský večerní program na fakultě) (Břehová terasa či Atrium)
Pátek 24. 6.
9.00-10.30 Prezentace miniprojektů V (posluchárna #103 a #115)
11.00-12.00 Prezentace miniprojektů VI (posluchárna #103)
12.00-12.15 Závěr (posluchárna #103)
12.15 Zakončení 22. ročníku TV@J (posluchárna #103)
12.30-13.30 Oběd (Menza Právnická)

Ukázka exkurze - ÚFE

Exkurze

Která vědecká pracoviště budete letos moci navštívit?


Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?